Desperat holländsk borgmästare vill att Europa öppnar coffee shops

Sällan har man skådat en mer snurrig argumentation än den som borgmästaren i holländska Maastricht, Gerd Leers, gav i en tv-intervju nyligen. 

Som jag berättat nyligen har den belgiske premiärministern i ett ilsket brev kraftfullt opponerat sig mot Maastrichts planer på att flytta ut sju av stadens 16 coffee shops från centrum. 

Genom hela intervjun försöker Leers försvara sina synpunkter på den egna stadens och landets cannabispolitik, något som han i intervjun misslyckas med kapitalt. Han går till och med så långt så han påstår att det faktum att Maastricht har problem kring sina coffee shops inte är Hollands utan Belgiens fel. Att Maastricht skulle stänga sina coffee shops finns inte ens som ett alternativ i Leers drogpolitiska svammelvärld. Nej, den enda lösningen är att Europa i allmänhet och Belgien, Tyskland och Frankrike i synnerhet öppnar coffee shops i sina länder.  

Officiella uppskattningar visar att omkring 1,5 miljon drogturister besöker Maastricht varje år, de flesta från Tyskland, Frankrike och Belgien.  

I intervjun tillfrågas Leers om det inte vore en idé att stänga holländska coffee shops. Nej, nej och åter nej, enligt Leers, och så upprepar han legaliseringsfolkets mantra att då skulle hanteringen istället skötas av den organiserade brottsligheten. Det faktum att detta ändå sker idag, i länder med eller utan coffee shops, verkar ha gått Leers med flera förbi. 

Enligt en ännu inte offentliggjord rapport om cannabis från Rikskriminalpolisens cannabisprojekt köper många svenska smugglingsnätverk sitt hasch i Holland där man betalar cirka 13 000-15 000 kronor per kilo. För Sverige och Norden utgör Holland det största och viktigaste strategiska området för haschhandel. I Holland, med sina coffee shops, sitter Europagrossister på marijuana och hasch. Det är en närliggande och viktig part för ett svenskt smugglingsnätverk att ha kontakt med. Här sker ofta rekrytering av lastbilschaufförer som ska åka upp till Sverige eller övriga Norden. Under det senaste året har Holland ökat i betydelse för haschsmugglingen och lagring av stora haschpartier. Till Holland smugglas numera ibland flera tiotals ton åt gången vilket i sin tur påverkar smugglingsbild och distributionsförfarande.  

Den hanteringen kommer inte att upphöra även om vi skulle asfaltera Sverige med coffee shops. Det är oerhört naivt att tro att de kriminella nätverken skulle upphöra med sin verksamhet om ytterligare coffee shops öppnade i olika länder. De kvalificerade skurkar som ägnar sig åt handel med narkotika kommer inte att vara beredda att vare sig lämna den eller ge upp de inkomster den inbringar på grund av att någon borgmästare eller förvirrad politiker vill utöka antalet coffee shops och/eller legalisera cannabis i Europa i tron att det skulle minska problemen. 

Leers gör i tv-intervjun stor affär av att tobak och alkohol är legala droger. Han berättar i intervjun om hur många tusen som dör av tobak och alkohol, som är legala droger, och använder det som ett argument för att legalisera och reglera handel med cannabis!  

Att antalet hjälpsökande för cannabisproblem ökar år från år i Holland verkar inte heller bekymra Leers.  

Leers lösning på problemet är, Låt oss sitta ner tillsammans. Låt oss arbeta igenom det här. Vara öppna för nya lösningar för så som vi hanterar det nu så förlorar vi, och de kriminella kommer att vinna. Dom tjänar stora pengar. Låt oss sätta stopp för det. Låt oss organisera handeln. Låt oss reglera den så vi kan ordna upp det hela för folkets bästa.  

Hur naiv och okunnig kan en borgmästare vara? 

Du kan se hela intervjun (på engelska) med Leers här

Torgny Peterson

THC-halten den högsta hittills

102292-23

Efter att ha analyserat  THC-halten i beslag av drogen under de senaste 20 åren visar det sig att THC-halten har fördubblats under perioden. 

25 april offentliggjorde amerikanska ONDCP (Office on National Drug Control Policy) och NIDA (National Institute on Drug Abuse) den senaste analysen från University of Mississippi´s Potency Monitoring Project om THC-halterna i marijuana. 

Analysen visar att THC-halterna i marijuana har nått den högsta nivån någonsin sedan den vetenskapliga analysen av marijuana påbörjades i slutet av 1970-talet. 

Enligt den senaste informationen om den marijuana som hittills analyserats, ligger den genomsnittliga THC-halten på 8,5 procent. Detta kan jämföras med en THC-halt på strax under en rapporterad THC-halt på 4 procent 1983.  

Fram till den 15 mars i år hade University of Mississippi analyserat och sammanställt data från 59,369 marijuanaprov, 1,225 haschprov och 443 prov från hascholja, allt via prover från beslag gjorda av amerikanska myndigheter sedan 1975. 

I den senaste kvartalsrapporten låg den högsta koncentrationen av THC som uppmättes på 32,3 procent. 
 

Två tredjedelar av de marijuanabeslag som gjordes under 2006 kom via amerikanska myndigheter i 45 olika delstater i USA. 

I ett uttalande säger USA:s nationelle drogsamordnare John Walters att den här nya rapporten tjänar som en väckarklocka för de föräldrar som fortfarande har inaktuell information om skadeverkningar av marijuana och chefen för NIDA, dr Nora Volkov, konstaterar i ett uttalande att även om antalet unga människor som använder marijuana har minskat under de senaste åren finns det fortfarande anledning till stor oro speciellt som omkring 60 procent av de som använder marijuana första gången är under 18 år. 

Enligt NSDUH ( The National Survey on Drug Use and Health) uppger 4,1 miljoner amerikaner (1,7%) att de är beroende av eller missbrukar marijuana. 

Dessutom visar den senast tillgängliga informationen från TEDS (Treatment Episode Data Set) från 2005 att i 20,1 procent av fallen av intagningar för behandling av narkotikamissbruk var marijuana den primära missbruksdrogen. 1992 låg motsvarande siffra på 6 procent. 

Resultaten från USA visar med all önskvärd tydlighet att marijuana inte kan betraktas som någon så kallad lätt drog. Med tanke på den kraftiga ökningen av antalet användare och missbrukare av marijuana och antalet individer som söker behandling för sitt cannabismissbruk måste, som jag påtalat så många gånger tidigare, insatserna mot cannabisproducenter och langare öka till gagn för missbrukarna. 

Torgny Peterson

Det går framåt i Holland

Enligt de senaste tillgängliga rapporterna från Trimbosinstitutet i holländska Utrecht minskade antalet coffee shops i Holland från 1179 år 1997 till 737 år 2004. 

En begränsad men positiv framgång, som bör uppmuntras att fortgå, helst i snabbare takt. 

Torgny Peterson

420 - Legaliseringsaktivisternas julafton

I morgon, 20 april, är det dags för legaliseringsaktivisternas julafton eller 420 som dagen för legaliseringsjippon kallas bland aktivisterna för legalisering av cannabis. 

På flera håll i världen där legaliseringsaktivisterna betraktar legalisering av cannabis som den viktigaste frågan på den globala agendan samlas i morgon mer eller mindre påverkade individer för en joint effort.

Ett utmärkt tillfälle för rättsvårdande myndigheter att hålla ögonen öppna.
 
Litteraturtips:
Cannabisrökningens skador på tankeförmåga, minne och omvärldsförståelse, som finns i kapitlet Del 3 Vissa psykologiska och psykosociala skador (sid 55-62) i boken Skador av hasch och marijuana som du hittar här

Torgny Peterson

En tredjedel av eleverna har prövat cannabis vid 15 års ålder

Ny forskning från Storbritannien visar att en av tre ungdomar har använt cannabis, flera av dem dagligen.  

Forskningsresultaten ger ytterligare belägg för att det är hög tid att intensifiera insatserna mot cannabis för att hjälpa ungdomar att undvika att bli beroende av cannabis och hamna i klorna på cyniska knarkhandlare. 

Det aktuella forskningsmaterialet visar också att nästan alla de som använde cannabis dagligen också rökte tobak och drack alkohol. Flera hade också använt ecstasy, kokain och heroin. 

Studien, som utförts av Queen´s University i Belfast, omfattar 4 000 elever i åldrarna 14-15 år och publiceras den här veckan i Drug and Alcohol Dependence.  

Torgny Peterson

50:e cannabisfabriken nedmonterad

Polisen i Southampton meddelar att man i tisdags gjorde en razzia i ytterligare en cannabisfabrik. 

Att polisen i allt större utsträckning inser att cannabis utgör ett stort problem och att cannabisfabrikerna måste bekämpas i ökad takt är tisdagens razzia ytterligare ett bevis för. 

Tisdagens razzia innebär att polisen bommade igen den 50:e cannabisfabriken i Southampton under de senaste 18 månaderna. 

Well done! 


Torgny Peterson


Grattis till beslaget av 15 ton hasch

Från Spanien meddelas att en operativ insats gjord av polis och tull i mars månad resulterade i ett beslag av 15 ton hasch i en trailer i hamnen i spanska Algeciras.

Fordonet kom med färja från Tanger i Marocko. Haschet var gömt bland en last med grönsaker och enligt spanska myndigheter är det troligt att flera liknande transporter har utförts tidigare. 

Torgny Peterson

Ökade krav på åtgärder mot cannabis

Efter att den brittiska tidningen The Independent gjort avbön för sin kampanj för legalisering av cannabis fortsätter kraven på intensifierade insatser mot cannabis att presenteras i brittisk press. 

Senast kräver en välkänd brittisk rektor, Anthony Seldon vid Wellington College i Berkshire, i en artikel i Daily Mail att beslutet om den nedklassificering av cannabis som gjordes 2004 ska återkallas. 

Marjorie Wallace, chef för en av Storbritanniens ledande frivilligorganisationer, SANE, säger till The Telegraph att det är hög tid att ta i med hårdhandskarna mot starka cannabisvarianter som skunk.  

Vårt budskap är klart. Cannabis är skadligt och är en illegal drog som inte ska användas,
säger Wallace till tidningen. 

Läs mer:
Reverse cannabis law blunder, pleads head
Get tough on skunk or more will die 

Torgny Peterson

Glädjande påsknyheter från Marocko

Från Marocko nås vi av det glädjande beskedet att marockanska myndigheter förra året slagit nytt rekord när det gäller beslag av cannabis. 87 ton beslagtogs 2006, vilket är 37 procent mer än de beslag som gjordes 2005. 

Med ännu fler beslag under 2007, ökade insatser mot cannabis i Europa och ett intensifierat cannabisprojekt i Sverige kan det börja hända saker på allvar under 2007. 

Torgny Peterson

HD-dom 3 april 2007 - industrihampa är inte narkotika

Industrihampa som odlas efter korrekt gjord ansökan är inte narkotika och det gäller även vid befattning som inte hör till själva odlingen. 

Målet gällde en person som tillgripit 1,6 kg torkad industrihampa från en åker där odling skedde för industriellt ändamål av godkänd hampasort och med nödvändiga tillstånd. Personen åtalades för narkotikabrott.  

Tingsrätten och hovrätten ogillade åtalet med motiveringen att industrihampa inte är narkotika. RÅ överklagade och HD har nu fastställt hovrättens friande domslut.  

HD konstaterar att undantaget för industrihampa i förordningen om kontroll av narkotika har en sådan utformning och ordalydelse att det inte däri kan intolkas att hampa av detta slag övergår till att klassificeras som cannabis vid sådan befattning med den som inte kan anses höra till själva odlingen.  

Legalitetsprincipen innebär att innehavet objektivt sett inte är att bedöma som narkotikabrott.

Vill du bli av med ditt knark?

Om du tänker vistas på Gotland för att använda eller sälja narkotika gör du nog klokast i att se till att göra dig av med narkotikan innan du kommer hit. 

Varför? Av det enkla skälet att Hassela Gotland nu kommer att ha nio narkotikahundar i arbete på ön, vilket möjliggör täckning dygnets alla timmar varje dag. Hundarna och deras förare kan dyka upp när som helst och var som helst på ön för att dra sitt strå till stacken för att minska förekomsten av narkotika på ön. 


Det är tack vare ett effektivt samarbete med representanter från fastlandet som den här kraftfulla satsningen har blivit möjlig, en satsning som utan tvekan kommer att kunna ge ett märkbart resultat.

 
Jag är mycket glad över att det här samarbetet kommit till stånd och är övertygad om att det kommer att betyda oerhört mycket för att bekämpa narkotikan på Gotland, säger föreståndaren på Hassela Gotland, Lars Siggelin, det här kan betyda ett genombrott i det fortsatta arbetet mot narkotika. 

Torgny Peterson

RSS 2.0