1 ton marijuana i beslag

102292-5
   Cannabiskampanjen

Argentinska flottan har tagit ett ton marijuana i beslag i närheten av gränsfloden Parana mellan Argentina och Paraguay. 

Beslaget uppskattas vara värt 1, 7 miljoner dollar ( cirka 11,8 miljoner kronor). 

Vi lyfter på hatten och gratulerar. 

Torgny Peterson

Ny forskning kan förklara fosterskador av marijuana

Ny forskning som presenteras i dagens utgåva av Science (Science 25 May 2007: Vol. 316. no. 5828, pp. 1212-1216 Hardwiring the brain: Endocannabinoids shape neuronal connectivity) kan förklara fosterskador av marijuana. 

I ett pressmeddelande säger Karolinska Institutet följande: 

Viktiga moment i hjärnans utveckling styrs av molekyler som har likartade biologiska egenskaper som THC-den främsta psykoaktiva substansen i cannabis. Det visar en studie från Karolinska Institutet som nu publiceras i tidskriften Science. Forskarna tror att resultaten kan ge nya insikter i hur cannabisrökning under graviditeten skadar barnet.

För att hjärnans nervceller ska kunna utvecklas och växa ihop med varandra på ett korrekt sätt måste de guidas av kemiska signaler som skickas ut från omgivande nervceller. Forskarna har nu upptäckt att en ny grupp signalämnen som kallas endogena cannabinoider spelar en oväntat viktig roll då nervcellerna i hjärnbarken slutligen kopplas ihop med varandra.

Enligt forskarna kan resultaten inte bara leda till ny kunskap om hjärnans normala utveckling, utan även till ny förståelse av när och om utvecklingen kan påverkas av cannabis.

Endogena cannabinoider utövar nämligen sin aktivitet genom att binda till samma receptor på hjärnans nervceller som cannabis-substansen THC binder till den så kallade CB1 cannabinoid-receptorn. Forskarna tror därför att THC från marijuanacigaretter som överförs från modern skulle kunna störa den normala signaleringen genom CB1 cannabinoid-receptorn och därmed påverka utvecklingen av fostrets hjärna.

Vi har identifierat en grundläggande mekanism i hjärnans utveckling som med all säkerhet kan påverkas av THC, säger docent Tibor Harkany som har lett studien.

Tidigare forskning har visat att barn till mödrar som rökt cannabis under graviditeten oftare har kognitiva problem som koncentrationsstörningar, hyperaktivitet och dålig inlärningsförmåga än andra barn. Enligt Tibor Harkany skulle en del av förklaringen kunna ligga i att THC leder nervcellerna vilse hos det växande fostret så att de inte kopplas ihop som de ska.  

Besök också Karolinska Institutets hemsida för ytterligare information

Torgny Peterson

Framtida medicin mot cannabismissbruk

Forskare vid the National Institute on Drug Abuse i Maryland i USA tror sig eventuellt vara en medicin mot cannabismissbruk på spåren. 

Vid försök med råttor användes ett växtrikesbaserat preparat, methyllycaconitine. Vid försöken med råttor visade det sig att preparatet minskade suget efter marijuana och blockerade effekterna av marijuana på hjärnan. 

Du kan läsa mer här

Torgny Peterson

Kampanj mot cannabisindustrin: Åsikt, Insikt, Avsikt och Utsikt

102292-5
   Cannabiskampanjen

I radioprogrammet ReageraMera onsdag 16 maj, med repris 17 maj, förklarade och besvarade Thomas Lundqvist, leg. psykolog och docent i psykologi vid Lunds universitet, en mängd cannabisrelaterade frågeställningar. 

Lundqvist, som arbetat med missbrukare inom narkomanvården sedan mitten av 1970-talet, är en av Sveriges ledande experter inom området. 

Under de år jag arbetat med narkotikarelaterade problem och frågeställningar är det få droger som varit så livligt debatterade som cannabis. I diskussionerna saknas ingalunda åsikter, däremot finns det avsevärda brister när det gäller kunskap och insikter om vilka konsekvenser användning av cannabis medför. Åsikter i kombination med bristande insikter resulterar ofta inte i några konkreta avsikter att förändra inställningen till cannabis.

Lundqvists arbete är avsett att råda bot på det och bidra till att också mer eller mindre inbitna användare av cannabis kan skaffa sig nya utsiktspunkter. 

Vad har då detta att göra med cannabisindustrin? Svaret är enkelt. Cannabiskonsumenterna göder industrin genom att använda cannabisprodukter. Skippar du cannabis ger du ditt bidrag till att krossa cannabisindustrin. 

Du som inte hade tillfälle att lyssna på programmet kan ändå ta del av en hel del intressant information genom att följa nedanstående länkar: 

Haschprogrammet 

En guide för dig som vill sluta med hasch och marijuana (svenska)
En guide for deg som vil slutte med hasj (norska)
En guide for dig som vil ud af hashmisbrug (danska)
Opas sinulle, joka haluat lopettaa kannabiksen käytön (finska) 

Hjälp för cannabismissbruk (Sverige) 

Publicerade artiklar (merparten av Thomas Lundqvist) 

Tycker du att radioprogrammet ska sändas i repris ytterligare en gång skickar du bara ett meddelande till reageramera@gmail.com  

Torgny Peterson

Repris av radioprogrammet ReageraMera om cannabis: Torsdag 17 maj kl. 10.30

Torsdag 17 maj 2007 kl 10.30 - ReageraMera med Torgny Peterson -  Om kampen mot cannabis 

Efter att flera har frågat efter en reprissändning av onsdagens program om cannabis, kan vi nu meddela att programmet sänds i repris torsdag 17 maj kl. 10.30.

I programmet talar jag med Thomas Lundqvist, docent i psykologi i Lund, om forskning om cannabis och behandling av cannabisrelaterade problem 

Alla som är intresserade av cannabisrelaterade frågeställningar bör se till att inte missa programmet.
 

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. 

Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2.

Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/ eller www.myspace.com/justradiogotland

Kampanj mot cannabisindustrin: Om kriminella nätverk och cannabismarknaden (Del III)

102292-5
   Cannabiskampanjen

Cannabisbekämpning-hasch och marijuana i fokus är titeln på den omfattande presentation om cannabis som Johan Nilsson från Rikskriminalpolisen presenterade vid SNPFs (Svenska Narkotikapolisföreningen) 21:a utbildningskonferens och årsmöte i Örebro 4-6 maj.


I ett antal inlägg återger jag stora delar av Johan Nilssons presentation, som ger viktig information om cannabisproblemets omfattning, det svenska cannabisprojektet, trender och tendenser.  

 

Under perioden 2004-2006 har Rikskriminalpolisens cannabisprojektet kartlagt cirka 140 smugglings- och distributionsnätverk Av dessa är 30-35 stora nätverk med kapacitet för 1 ton per år (2004-2005).

 

Genom satsningen bekämpade polis och tull 19 nätverk, varav 10 hade kapacitet för 1 ton per år.

 

Beträffande den svenska haschmarknaden beräknas den omsätta omkring 30 ton per år.

 

Beräkningarna i det nationella cannabisprojektet är baserade på förundersökningsar och underrättelser  som hanterats under projektperioden.

 

Av lättförklarliga skäl (lönsamhet) är haschmarknaden mycket intressant för kriminella nätverk. De stora mängder som hanteras innebär också att det finns ett flertal mottagare i Sverige. Det förekommer även lagring i Sverige i väntan på att man hittar lämpliga köpare.

 

Vid en jämförelse med Norge anses cannabismarknaden vara lönsammare eftersom den norska markanden hanterar större volymer.

 

Det är också värt att notera att Sverige fungerar som transitland för leveranser till Norge och Finland.

 

Att smuggla större mängder hasch är ett stort företag som ställer stora krav på logistik och säker hantering av pengar. Inte minst på solkusten i Spanien och i Holland ör det vanligt med rån och kidnappning av narkotikdistributörer.

 

Smugglingen av hasch ställer vidare krav på egna säkerhetsstrukturer hos brottsnätverken och underrättelser med riskanalyser om hur polis och tull arbetar. Beträffande Spanien noteras att fd militärer arbetar åt nätverken och organisationerna. Nätverken har ofta samma kontakter utomlands, främst när det gäller smugglingsnätverk. De utländska kontakterna värderar sina köpare högt. Kontakterna behåller man under många år om inget som påpekar omvärlden händer. Det är därför svårt att skilja på organiserad brottslighet och brottsnätverk.

 

Brottsnätverken är i själva verket inte så välorganiserade som de till en början framstått som. Det finns en uppenbar risk att dramatisera kriminaliteten, vilket kan vara kontraproduktivt.

 

Brottsnätverken består ofta av en inre kärna på 3-5 personer med fasta funktioner, men även om så är fallet ställer den miljö de verkar i ofta till problem på grund av bristande professionalism och fall där eget missbruk tar ut sin rätt.

 

Från cannabisprojektet sida konstaterar man att:


* Antalet beslag dubblerades under 2005

 

* Nationell och internationell samarbete har förbättrats

 

* Narkotikarotlar är väl fungerande där de finns

 

* Narkotikarotlarna är motorn i narkotikabekämpningen (Stockholm-Göteborg)

 

* Narkotikabekämpningen fungerar när den får syssla med det den ska

 

* Viktigt med narkotikabekämpning på alla nivåer

 

* Hälften av ärendena har genomförts i enlighet med projektets prioriteringar

 

* Fokusering på problemet med rätt resurs ger ökat resultat

 

* Projektet visar på en problematik som i grunden är ett resursproblem

 

Läs också föregående delar:
Kampanj mot cannabisindustrin
Kampanj mot cannabisindustrin: Spännvidden i cannabisproblematiken (Del I) 

Kampanj mot cannabisindustrin: Om förändrad strategisk smuggelbild (Del II)

 
Torgny Peterson

Hur rökning av marijuana påverkar lungfunktionen

Den intresserade kan nu ta del av en systematisk sammanställning av hur rökning av marijuana påverkar lungfunktionen och vilka komplikationer som kan uppstå. 

Materialet finns publicerat i Arch Intern Med. 2007;167(3):221-228 och du hittar det här.

Kortfattad information finns också här

Torgny Peterson

Kampanj mot cannabisindustrin: Om förändrad strategisk smugglingsbild (Del II)

102292-5
  Cannabiskampanjen

Cannabisbekämpning-hasch och marijuana i fokus är titeln på den omfattande presentation om cannabis som Johan Nilsson från Rikskriminalpolisen presenterade vid SNPFs (Svenska Narkotikapolisföreningen) 21:a utbildningskonferens och årsmöte i Örebro 4-6 maj. Johan Nilsson intervjuades för övrigt i radioprogrammet ReageraMera onsdag 9 maj. 

I ett antal inlägg återger jag stora delar av Johan Nilssons presentation, som ger viktig information om cannabisproblemets omfattning, det svenska cannabisprojektet, trender och tendenser.  

När det gäller smugglingen av hasch från Marocko kan vi idag notera en strategisk förändrad smugglingsbild.  

Förändringen, som primärt beror på det effektiva SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior)-systemet, har resulterat i en strategisk smugglingsbild som påminner om hur det såg ut för cirka tio år sedan, med vissa undantag. 

SIVE-systemet är ett mycket avancerat övervakningssystem bestående av en mängd olika komponenter som sammantaget bidragit till en kraftig minskning av användningen av snabbgående båtar till den spanska solkusten och därmed också en övergång, eller tillbakagång om man så vill, till tidigare smugglingsmetoder. 

Sålunda göms nu mycket av det hasch som smugglas från Marocko i godstransporter, t ex bland grönsaker och möbler. Mindre båtar, segelbåtar och större motorbåtar är också engagerade i den smugglingsverksamhet som resulterar i omfattande införsel till bland annat Portugal, Spanien, Frankrike, Holland och sedan vidare till de nordiska länderna. 

Hollands betydelse som bas för flera smugglingsnätverk har ökat i betydelse under senare tid och här finns också flera marockanska och baltiska nätverk. Containertrafiken till Holland, möjligen också till Belgien, är också av intresse i sammanhanget. 

Smugglingsprofiler och distributionskedjor är komplexa och hänger samman. Den vanligaste smugglingen i Europa sker med hjälp av båtar, lastbilar, i godstransporter och i containrar. På grund av den mångfald smugglingsmetoder som används bör polis och tull försöka inrikta arbetet på en ännu bredare front och inkludera, utöver resandetrafiken till Sverige, segelbåtar, fartyg, containertrafik, timmerfartyg mm. 

Hur ser då smugglingen ut? Det finns mycket att säga om detta och här är några exempel: 

* När det gäller smuggling med hjälp av personbilar handlar det oftast om 40-80 kg. 

* De som smugglar ägnar sig bland annat åt motspaning av tullens kontrollstationer för att försöka utröna arbetstider och bemanning 

* Helgnätterna betraktas som strategiskt viktiga för att smuggla narkotika till Sverige. Lördagsnätter anses mest lämpliga. 

*
I den mån lastbilar används för smuggling anses båttransporter vara bäst då smugglarna vill undvika Öresundsbron. 

* Täcklaster används i transporter avsedda för smuggling. Täcklasterna består oftast av billiga handelsevaror, t ex blommor och, med viss förkärlek, grönsaker. 

Nästa avsnitt: Om kriminella nätverk och cannabismarknaden. 

Läs också föregående delar:
Kampanj mot cannabisindustrin
Kampanj mot cannabisindustrin: Spännvidden i cannabisproblematiken (Del I) 

Torgny Peterson

Kampanj mot cannabisindustrin: Spännvidden i cannabisproblematiken (Del I)

102292-5
   Cannabiskampanjen

Cannabisbekämpning-hasch och marijuana i fokus är titeln på den omfattande presentation om cannabis som Johan Nilsson från Rikskriminalpolisen presenterade vid SNPFs (Svenska Narkotikapolisföreningen) 21:a utbildningskonferens och årsmöte i Örebro 4-6 maj. Johan Nilsson intervjuas för övrigt i radioprogrammet ReageraMera onsdag 9 maj. Ytterligare information om programmet hittar du på den här sidan i morgon. 

I ett antal inlägg återger jag stora delar av Johan Nilssons presentation, som ger viktig information om cannabisproblemets omfattning, det svenska cannabisprojektet, trender och tendenser. 

Inledningsvis konstateras att cannabishasch har en kommersiell produktion och handel som har utvecklats till en multinationell industri med en uppskattad, global årlig omsättning på 144 miljarder dollar (1 152 miljarder kronor). Uppgifterna kommer från UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). 

Dynamiken och problematiken i hanteringen spänner från allt ifrån enskilt missbruk till världspolitik. 

Flera områden är viktiga för ytterligare fokusering och förståelse av problemet, bland annat 

* Penningtvätt, ekonomiska transaktioner 

* Korruption, narkotikaterrorism och organiserade nätverk 

* Fattiga bönder i Rif-bergen i Norra Marocko och drogbaroner i Marocko 

* Lagerplatser för flera ton cannabis i Spanien och Frankrike 

* Stora handelskoordinatorer i Spanien och Holland 

* Coffee shops i Holland som säljer narkotika till allmänheten 

* Transportföretag från Europa som transporterar cannabis till Sverige 

* Svenska smugglings-, distributions- och försäljningsnätverk som säljer ut cannabis till missbrukande personer i Sverige 

* Cannabis/hasch kan köpas överallt i Sverige 

Hur har då den här situationen kunnat uppstå? En av förklaringarna är att arbetet mot cannabissmugglingen varit nedprioriterad under flera år och att smugglingen därmed kunnat pågå mer eller mindre ostört samtidigt som polis och tull koncentrerat huvuddelen av insatserna mot amfetamin, heroin och kokain. Det hasch, i lite större mängder, som tagits i beslag har ofta tagits i samband med ärenden som rört annan narkotika.  

Samtidigt som ett mer intensivt arbete mot cannabis har saknats är cannabisproblematiken med all rätt en stor symbolfråga i den svenska narkotikapolitiken, inte minst därför att cannabis ofta är inkörsporten till användning av illegala droger. Ofta, men inte alltid, föregås användning av cannabis av användning av tobak och alkohol, vilket i sig också kräver speciell uppmärksamhet. Idag utgör inte bara ungdomar utan också medelålders och äldre missbrukare en stor bas för cannabismarknaden. Medelålders och äldre missbrukare får tyvärr ofta inte den uppmärksamhet som ägnas yngre missbrukare. 

Produktionslandet Marocko
80 procent av allt hasch som kommer till Europa produceras i Rif-bergen i norra Marocko och Europa utgör idag världens största haschmarknad. 

100 000 ton cannabis förädlas till 3 080 ton hasch i Marocko. Den odlingsbara marken uppskattas till 50 000 hektar och verksamheten sysselsätter omkring 100 000 familjer. 

Gjorda uppskattningar hävdar att 800 000 människor på ett eller annat sätt är involverade i handeln med cannabis.  

Penningväxling och finansiella transaktioner i Nador och Melilla (en spansk enklav norr om Nador) är den fjärde största näringen i Marocko. Huvuddelen av cannabishandeln utgår från Nador, där det finns 100 (sic!) banker. Nador ligger på andra plats i landet när det gäller antalet bankinsättningar. På första plats ligger Casablanca med fem miljoner invånare. Nador har cirka 180 000 invånare. I Nador kostar ett kg hasch mellan 1 700 kronor och 4 000 kronor beroende på kvalité. Det kan samtidigt påpekas att kvalitetsmedvetenheten hos missbrukarna har ökat. 

Strax utanför Nador ligger lagunen Mar Chica, som är hemvist för de över 160 snabbgående motorbåtarna för smuggling av cannabis, den så kallade Flotilla de la droga. De snabbgående Zodiak-båtarna, som tillverkas i England, kostar omkring 2,7 miljoner styck och har en toppfart på 130 km/tim. Att smuggla narkotikan anses som ett attraktivt jobb med höga löner. En kapten på en sådan båt brukar tjäna omkring 275 000 kronor per resa och den övriga besättningen mellan 45 000-55 000 kronor per resa. 

Haschhanteringen är en betydelsefull näring för området, en näring som utarmar såväl regionen som jordarna. Omfattande miljöförstöring och klimatförändringar börjar ge dåliga skördar. De bönder som ägnar sig åt verksamheten får i och för sig bra betalt efter lokala mått, men drogbaronerna tar det mesta. Bara tio procent av pengarna uppskattas stanna i regionen. Handeln värderas till 10 miljarder euro (strax över 90 miljarder kronor) och värdet på narkotikan i grossistledet motsvarar cirka två procent av Marockos BNP.  

Man måste fråga sig hur en handel av den här omfattningen kan pågå utan medverkan från samhällets toppskikt. 

I närområdet görs tämligen stora beslag av varor från Marocko. Spaniens beslagtog 359 ton under de tio första månaderna 2006. Under motsvarande period 2005 beslagtog man i Spanien 479 ton. 

Nästa avsnitt: Om förändrad strategisk smugglingsbild och SIVE-systemet 

Torgny Peterson

Ny forskning bekräftar berättigad oro över användning av cannabis

Efter en framgångsrik första internationell konferens om cannabis i december 2004 är det nu dags för den andra. 

1 och 2 maj pågår sålunda den andra internationella konferensen om cannabis vid Institute of Psychiatry i London där den absolut senaste forskningen om cannabis presenteras, inte minst neurobiologiska forskningsresultat som visar hur cannabis påverkar och interagerar med ett antal (o)hälsotillstånd. 

De nya forskningsresultaten bekräftar berättigad oro över användning av cannabis. 

Följande forskare medverkar vid konferensen:
Robin Murray, Pat Doherty, Rafael Mechoulam, Nadia Solowij, Philip McGuire, Paul Morrison, Zerrin Atakan, Yasmin L Hurd, Robert Ferdinand, David M Fergusson, Cecile Henquet, Marta Di Forti, Jan Copeland, Amanda Baker, Cecile Denis, Emma Barkus, Deepak Cyril D´Souza, Markus Leweke

Några av dessa kommer jag så småningom att intervjua i radioprogrammet ReageraMera, som sänds på onsdagar. 

Du kan läsa mer om konferensprogrammet och ta del av abstracts här

Som jag nämnt vid ett antal tillfällen tidigare ökar såväl kunskap som medvetenhet om de risker som användning av cannabis medför och glädjande nog börjar den så kallade allmänheten också engagera sig i större utsträckning än tidigare. Ett exempel på detta är lanseringen av en ny lobbygrupp i Storbritannien, Talking about cannabis

I sammanhanget kan det vara intressant att känna till att Rikspolisstyrelsen inom kort presenterar en omfattande rapport om det nationella cannabisprojektet 2004-2006. Mer om detta senare. 

Torgny Peterson

RSS 2.0