Nytt inslag på ReageraMeraRadio - Cannabis i Marocko

Nu finns ett nytt inslag på ReageraMeraRadio - Cannabis i Marocko, som innehåller en intervju med Anna Block, ambassadråd vid svenska ambassaden i Rabat, Marocko.


ReageraMeraRadio hittar du på adressen http://www.rmradio.nu/ där du också kan lyssna på tidigare inslag.


Torgny Peterson


"Cannabis är roten till problemet"

Att cannabis är roten till de narkotikarelaterade problem som finns i Battersea-området i London är Marlene Price, ordförande för The Safer Neigbourhood Panel i området, övertygad om.


Hon hävdar att läget förbättrats avsevärt sedan man införde en nolltoleranszon. Försöket som pågått sedan augusti kommer så småningom att utvärderas för att man sedan ska avgöra hur en eventuell fortsättning ska se ut.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Bildäck med betong och taggtråd för att hålla polisen borta från storskalig cannabisförsäljning

Knarkhandlare är ibland beredda att vidta extrema åtgärder för att mota bort polisen. Det senaste exemplet kommer från Lancing ( västra Sussex i England) där en ägare till ett försäljningsställe för cannabis efter polisens senaste razzia har placerat bildäck fyllda med cement och  taggtråd för att hålla inkräktare borta.


Polisen som förra gången tog sig in med hjälp av kraftiga fordon kommer att upprepa samma åtgärd igen om nödvändigt.


Polischefen i Adur-distriktet, Lawrence Hobbs, säger till lokala media att Vi avskräcks inte av innehavarens senaste synpunkter eller deras nya befästningsanläggningar. Vi kommer att fortsätta att genomföra ingripanden om och när vi anser det nödvändigt. Vi talar här om 30 till 40 personer på ett och samma ställe varav flera kommer från andra orter. Vi arbetar också mot de personer som tjänar tusentals pund i veckan till följd av brottslig verksamhet.


Jag förutsätter att polisen den här gången vidtar kraftfulla åtgärder och bommar igen stället för gott.


Torgny Peterson


24 500 i behandling för cannabisproblem

I Storbritannien har NTA (The National Treatment Agency for Substance Abuse) publicerat statistiska uppgifter som inte bara bekräftar att cannabis är ett problem utan dessutom ett ökande problem. Aldrig någonsin tidigare har så många varit föremål för behandling för cannabisrelaterade problem  - 24 500 personer (eller 24 669 för att vara exakt).


Uppgifterna från NTA visar att antalet narkotikamissbrukare som hade kontakt med strukturerade behandlingsinsatser* 2006/2007 ökat med 130 procent sedan 1998/1999.


De statistiska uppgifterna, som sammanställts av universitetet i Manchester, visar att 195 464 personer hade kontakt med strukturerade behandlingsinsatser 2006/2007, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med 2005/2006.


Det finns stor anledning till oro över att antalet unga personer med allvarliga cannabisproblem är så omfattande.

Cannabis 'leder' stort framför all annan narkotika bland de som under den senaste perioden haft kontakt med behandlingsinsatser.


Av tillgängliga data framgår också att så kallad 'skunk' (marijuana med hög THC-halt) resulterat i en kraftig ökning av intagningar på sjukhus.


Omfattande problem med cannabis noteras bland annat i Cheshire, London, Manchester och Merseyside, som är ett av huvudområdena för så kallad 'harm reduction' (skademinskning). Det var i det området som Pat O'Hare tillsammans med andra började värva supporters för så kallad 'harm reduction'i början på 1990-talet.


Ungdomar under 18 år

För ungdomar under 18 år utgör cannabis det största problemet bland de illegala drogerna, följt av heroin och andra opiater:

Cannabis 75% (11 852)

Heroin eller andra opiater 7% (1 036)

Kokain 5% (716)

Crack 1% (181)

  

(För ungdomar under 18 år visar data också att alkohol är det största problemet. Det finns för närvarande inga uppgifter när det gäller vuxna och alkohol med avseende på behandlingsinsatser).

  

Vuxna

När det gäller vuxna utgör heroinet den största problemdrogen, men också här hittar vi ett stort antal vuxna med cannabisrelaterade problem som krävt behandlingsinsatser.


Heroin 66% (117 305)

Metadon eller andra opiater 9% (16 250)

Cannabis 7% (13 087)

Crack 6% (10 664)

Kokain 6% (10 078)

  

*Strukturerade behandlingsinsatser definieras enligt NTA:s 'Models of care' som treatment following assessment and delivered according to a care plan, with clear goals, which is regularly reviewed with the client.

  

Besök också:

Statistical release with key findings

DAT level breakdown of the numbers in drug treatment services in 2006/07

DATs/Partnerships

  

Torgny Peterson


Vi stänger av strömmen för cannabisodlare

Eftersom det inte är speciellt avancerat att upptäcka storodlare av cannabis är det också fullt möjligt att sabotera odlingsverksamheten genom att helt enkelt kapa strömmen - en verksamhet som BC Hydro i British Columbia i västra Kanada tillämpat med stor framgång.


Med hjälp av information om elförbrukning från BC Hydro kan polisen tämligen snabbt upptäcka lokaler som använder mycket energi i förhållande till vad som kan anses rimligt.


Så snart misstankarna är styrkta får odlaren 'hembesök' av ett inspektionsteam bestående av en brandman, en elektriker, en tjänsteman och två poliser. Dessa team hinner med att göra 'hembesök' i 70-80 lokaler per månad enligt uppgifter från brandmyndigheter i British Columbia.


Sedan inspektionssystemet infördes i British Columbia i början av 2006 har antalet cannabisodlingar minska med 65 procent i de 15 städer i provinsen som deltar i projektet.


Torgny Peterson


Vanligare med förare påverkade av cannabis än av alkohol

Ny forskning från Otago-universitetet i Nya Zeeland visar att bilkörning under påverkan av cannabis är vanligare och mer riskabelt än bilkörning i alkoholpåverkat tillstånd.


I forskningsprojektet medverkade 936 förare som var 25 år gamla. De tillfrågades om hur ofta de körde påverkade av cannabis. Förarna rapporterade att de kört under påverkan av cannabis i genomsnitt nio gånger då de var mellan 21 och 25 år gamla. Motsvarande siffra när det gäller alkohol var 3,62.


Torgny Peterson


Norsk Filmfond satsar 10,5 miljoner på produktion av film för legalisering av hasch

Undrar vad norska skattebetalare anser om att Norsk Filmfond satsar 10,5 miljoner på en film som klart tar ställning för legalisering av hasch?


Filmen, Den siste revejakta, beräknas ha premiär i augusti nästa år.


Förutom att det är en film om vänskap så är det helt klart en pro-haschfilm för legalisering, säger Kristoffer Joner, en av skådespelarna som också låter meddela att han själv rökt hasch.


Du kan läsa mer i norska Dagsavisen.


Torgny Peterson


Polisen i England och Wales vill ha 'uppklassificering' av cannabis

Det är inte bara i Kanada som regeringen efter överväganden och överläggningar beslutat sig för att skärpa kampen mot narkotika. I England och Wales hittar vi regelbundet återkommande krav på att cannabis ska uppklassificeras, från klass C till klass B, dvs återgå till den klassificering som gällde för cannabis innan den numera avgångne (läs sparkade!) inrikesministern David Blunkett beslutade att cannabis skulle betraktas som en mindre farlig drog.


I veckan sa kriminalkommissarie Ian Johnston, president för Police Superintendents Association of Wales and England, till den engelska dagstidningen The Independent att vi anser att det var ett misstag att nedklassificera det [cannabis] till klass C. Och Johnston fortsätter, det [cannabis] omklassificerades nästan i smyg under dåvarande inrikesministern David Blunkett. Vi inser farorna med drogen och anser det vara mer ändamålsenligt med en klassificering i klass B. Uppriktigt sagt har cannabis förstört människors liv och det är angeläget att arbetet mot cannabis prioriteras högre inom polisen. De tidigare försiktiga budskapen var misstag.


Det ser nu ut som om det i flera länder kan komma till stånd en avsevärd skärpning i synen på cannabis. I Sverige arbetar polisen tämligen aktivt mot cannabis, men inte i den omfattning som behövs om man ser till uppgifterna i den rapport som rikskriminalpolisen presenterat (Nationellt cannabisprojekt 2004-2006 - En kartläggning av distributionen, nätverken och individerna.) Det är angeläget att det svenska projektet mot cannabis fortsätter och att liknande projekt också initieras för att bekämpa tillgång och efterfrågan på annan narkotika.


Du kan hitta omfattande material om cannabis på den här bloggen. Skriv t ex cannabis i den här bloggens sökruta så får du referenser till över 1 500 inlägg i bloggen.


Du kan läsa mer om den refererade diskussionen i England och Wales i The Independent här.


Torgny Peterson


Polisinsatser gör holländsk marijuana dyrare

Tro det eller ej, men polisen i Nederländerna börjar uppenbarligen nå viss framgång i kampen mot cannabis om man får tro den rapport som Trimbos-institutet presenterade idag.


Av den årliga rapporten framgår att THC-halten i så kallad 'nederweit' (holländsk marijuana) minskat från 17,5% 2006 till 16% 2007. Beträffande THC-halten i importerat hasch noterar Trimbos en sänkning från 18,7% 2006 till 13,3% i år. Samtidigt som THC-halten i 'nederweit' minskar så har priset ökat med 20% i år jämfört med 2006. Också när det gäller importerat hasch har man noterat en prishöjning.


Sedan 1999 genomför Trimbos-institutet, på uppdrag av det ansvariga ministeriet (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), undersökningar av produkterna på holländska coffee shops.


För första gången sedan mätningarna började har priset på ett gram 'nederweit' ökat. Priset ligger nu på cirka 65 kronor per gram vilket är en ökning med cirka 20% jämfört med föregående års mätning.


Trimbos-institutet säger att såväl prisökningen som den lägre THC-halten förmodligen är resultatet av polisens intensifierade ansträngningar och när utbudet av varorna minskar ökar inköpspriset för landets coffee shops.


Minskat utbud och förhöjda priser är också ett av skälen till narkotikan kontamineras med andra produkter. Med jämna mellanrum  uttalas misstankar om att 'nederweit' blandas med sand, miskroskopiska glaspärlor och andra föroreningar.


Torgny Peterson


Rotterdam stänger coffee shops nära skolor

I ett pressmeddelande informerar staden Rotterdam i Nederländerna att 18 så kallade coffee shops där narkotika (cannabisprodukter) säljs kommer att stängas 1 juni 2009 eftersom de ligger för nära skolor.


Av samma pressmeddelande framgår att det skett en oroande ökning av användningen av cannabisprodukter bland sårbara, unga människor.


Rotterdam har för närvarande 62 'coffee shops'. Att 18 försvinner anser undertecknad vara en bra början. På sikt måste målet vara att samtliga stängs.


Torgny Peterson


RSS 2.0