Om barn och narkotika, om legalisering och om cannabis

I den nya publikationen 'Perspectives' som ges ut av UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) kan du i det första numret läsa artiklar från Myanmar, Peru, Egypten, Kenya på temat 'Barn och narkotika'.

'Perspectives' ersätter den tidigare publikationen 'Update' och du kan, om du vill, få den hemskickad gratis genom att registrera dig hos UNODC. Eftersom adresslistorna kommmer att uppdateras i början av december nästa gång bör du registrera dig senast 30 november för att vara säker på att komma med i adressuppdateringen. Du kan anmäla dig till gratisprenumerationen här.

Du kan också läsa 'Perspectives' direkt på Internet. Det första numret hittar du här.

I första numret svarar också Antonio Maria Costa, chef för UNODC, på frågan "Vad anser du om argumentet att narkotika helt enkelt skulle legaliseras?" följande:

"Jag håller inte med. Narkotika är illegalt därför att det är farligt, det är inte farligt för att det är illegalt. Människor använder narkotika för att bli stimulerade eller lugnade. Oavsett vilket så förändras deras hjärnor. Skulle du vilja att en pilot eller tågförare eller personen i bilen på väg mot dig vore påverkad av narkotika? Vill vi göra narkotika billigare och öka antalet missbrukare? Legalisering skulle förvärra folkhälsan, inte förbättra den. Vi kan inte köpslå om ett större hot mot folkhälsan mot en teoretisk minskning av brottsligheten. Regeringar måste vara förmögna att skydda människors hälsa och garantera säkerhet. Därmed inte sagt att fängelse är den bästa lösningen för narkotikamissbrukare. Mer behöver göras för att förbättra behandling. Och omfattande utrotning av kokabusken är inget univsrsalmedel för att minska tillgången. Det måste finnas hållbar utveckling i de länder som producerar narkotika. Kort sagt är jag inte alls för legalisering. Men jag vill betona behovet av en mer holistisk* hållning till det globala narkotikaproblemet för att minska efterfrågan och tillgång och för att förstöra smugglingsvägarna."

* holism - åsikt enligt vilken helheten är mer än delarna (Nationalencyklopedin)

Apropå legalisering - lyssna gärna också på en intervju med FN:s cannabisexpert Ted Leggett.

I andra kapitlet i årets Wold Drug Report från UNODC finns omfattande information om cannabis, som du enklast hittar med hjälp av följande länkar: 

2.1. Introduction
2.2. The world's biggest drug market is growing and uncharted cannabis is produced in their countries, and their other
2.3. The emergence of 'new cannabis' and the reassessment of health risks
2.4. Conclusion  
Annex 1 - The plant and the drug
Annex 2 - Estimating yield
Annex 3 - Estimating individual consumption  
Endnotes 

Torgny Peterson

Polisen planerar offensiv mot cannabissmuggling

Från Rikspolisstyrelsen meddelas idag att polisens kamp mot den grova organiserade brottsligheten fortsätter. Rikskriminalpolisen har kartlagt 140 olika nätverk som smugglar in cannabis i Sverige. Vid årsskiftet sätts en ny plan i verket för att bekämpa dem. 

I våras avsatte Rikspolisstyrelsen 120 miljoner kronor för effektivare bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Operativa rådet, ett samarbetsorgan där Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Tullen och Ekobrottsmyndigheten ingår, fick tillsammans med Rikskriminalpolisen i uppdrag att avgöra hur pengarna ska användas. Ett av de områden som de valt att prioritera är insmugglingen av cannabis.  

”Cannabis är det absolut största preparatet i Sverige. Det är så vanligt att knappt någon reagerar längre. Det är dessutom en ungdomsdrog, som leder ungdomar vidare in i missbruk. Det är därför det är så viktigt att bekämpa insmugglingen”, säger Peter Tjäder, föredragande i Operativa rådet och biträdande rikskriminalchef.  

Egna åkerier

Nu har polisen färdigställt ett omfattande underrättelseunderlag, med uppgifter om var, hur och när preparatet kommer till Sverige och sprids vidare. Det mesta produceras i Marocko och smugglas via Spanien in i Tyskland, Danmark och slutligen Sverige. I Sverige transporteras drogerna vidare via riksvägarna E6, E4 och E18.  

”Cannabis är skrymmande. En del kriminella nätverk har till och med egna åkerier”, berättar Peter Tjäder. 

 De insamlade underrättelserna ligger till grund för den långsiktiga arbetsplan som Operativa rådet nu upprättat. Planen innebär en kraftsamling av resurser från alla de brottsbekämpande myndigheter som ingår i samarbetet, konstaterar Rikspolisstyrelsen avslutningsvis.

Det är glädjande att konstatera att polisen nu gör en storsatsning för att komma åt den organiserade brottslighet som ligger bakom försäljningen av den narkotika som oftast är debutdrog när det gäller missbruk av narkotika, nämligen cannabis. Vi kommer noggrant att följa det planerade arbetet och återkomma med regelbundna rapporter. 

Torgny Peterson

Ny hjärnbutik öppnad för cannabisrökare

Har du rökt för mycket skunk eller ätit för många haschkakor? Känner du dig sjuk? Känner du inte för att vara ute så mycket? Då kanske du behöver en ny hjärna. Nu finns stället för dig, Brain Warehouse, med en uppsjö reservdelar. 

Besök också:
Frank

Torgny Peterson

Osloungdomar får hjälp med att sluta använda cannabis

Nu är det dags för ungdomar i Oslo att få hjälp att sluta använda cannabis.

På samma sätt som skett tidigare i Kristiansand, Stavanger och Tromsö kommer de tio ungdomar som anmält sig nu att få hjälp att sluta använda cannabis. 

”Det är ungdomarna själva som har anmält intresse och kursen är baserad på frivillighet. Dom vill göra något åt sin användning av cannabis. Många känner ett behov av att bli ”klarare i knoppen” och hitta sig själva”, säger miljöterapeuten Marianne Otterstad till NTB. 

Även om många svenska användare av cannabis gör sitt bästa för att hävda att cannabis inte är farligt är det värt mödan att titta närmare på Haschguiden

Torgny Peterson

Ny rapport om skadeverkningar av cannabis

Mary Brett, Bsc Hons, från Storbritannien har i dagarna publicerat en intressant rapport om skadeverkningar av cannabis.

Rapporten, som också innehåller ett omfattande referensmaterial,  finns i skrivande stund endast tillgänglig på engelska.

Cannabis - A General Survey of its Harmful Effects (87 sidor)

Innehåll:
 
Introduction and general facts
Cannabis and the cardiovascular system
Cannabis and its effects on the immune system
Cannabis, depression, aggression, violence and suicide
Cannabis and driving
Cannabis and cancer
Cannabis and dependence
Cannabis and the gateway effect
Effects of cannabis use on the reproductive system, pregnancy and development of children
Effects of cannabis on cognitive functioning, personality and educational performance
Cannabis and mental illness (psychosis/schizophrenia)
Summary of papers on the damaging effects of cannabis

Om du vill ha en kopia av rapporten (PDF-fil 754K) skickar du ett epostmeddelande med namn och e-postadress till reageramera@gmail.com

Läs också:
Cannabis – a drug more dangerous than heroin

Torgny Peterson


Elever röker mer marijuana än vanliga cigaretter

Enligt den nyligen publicerade 11th biennial California Student Survey röker elever i årskurserna nio och elva i Kalifornien mer marijuana än vanliga cigaretter.

Bland eleverna i 9th grade hade 12,6 procent rökt marijuana under den senaste månaden, jämfört med 10 procent som rökt vanliga cigaretter. För eleverna i 11th grade var motsvarande siffror 19,2 procent, respektive 15,2 procent.

Siffrorna pekar på ett ökat behov av tydliga insatser för att minska konsumtionen av marijuana

Torgny Peterson

Marijuana och Alzheimers

Rapporteringen om marijuana och Alzheimer i svenska media är något förvirrad även om TV4 nu är inne på rätt spår.  

6 oktober skrev Svenska Dagbladet att ”marijuana avvärjer nämligen alzheimers.” 

Men….
.…det handlar inte om det THC som finns i marijuana utan om syntetiskt framställt THC
.…forskarna vill framställa ett medel som inte ger någon ruseffekt. 

Professor Mark S. Gold, chef för McKnight Brain Institute, konstaterar i ett meddelande till mig att ”It´s not Alzheimer’s Disease either. It is an animal neurochemical model.” 

Läs också:
Marijuana’s key ingredient may fight Alzheimer´s disease
Syntetisk marijuana kan stoppa Alzheimers 

Torgny Peterson

8 av 10 psykiskt sjuka är cannabisanvändare

Enligt en rapport, omnämnd i den brittiska tidningen Daily Mail, är åtta av tio av de personer som första gången drabbas av psykiatrisk sjukdom, t ex schizofreni, vaneanvändare av cannabis. I rapporten nämns 400 vetenskapliga studier som bevis för kopplingen mellan schizofreni och cannabis.

Läs mer:
8 out of 10 mentally ill patients are heavy cannabis users

Torgny Peterson

 

Cannabis lika farligt som alkohol

En treårig studie vid Swinburne University of Technology i Australien, i samarbete med polisen i Victoria, visar att cannabis kan vara lika farligt som alkohol i samband med bilkörning.

Studien, som letts av Dr Katherine Papafotiou, omfattade 80 personer i åldrarna 21-35 år, som använde cannabis oregelbundet såväl som regelbundet.

Torgny Peterson

Cannabis fortsatt med på WADAs lista över förbjudna preparat

WADA (World Anti-Doping Agency) böjer sig inte för påtryckningar om att cannabis ska tas bort från WADAs lista över förbjudna preparat.

Cannabis har funnits med på WADAs lista över förbjudna preparat sedan listan första gången upprättades år 2004.

Den intresserade kan redan nu få reda på vilka preparat som finns med på den lista från WADA som börjar gälla den 1 januari 2007. Du hittar listan här.

Besök också:
World Anti-Doping Agency (WADA)

Torgny Peterson

RSS 2.0