Allt på ett ställe!

Från och med nu hittar du också cannabisrelaterad information på http://www.reageramera.blogg.se/ - allt på ett ställe!

Välkommen dit!

Allt fler unga i behandling - för haschmissbruk!

Fler och fler danska ungdomar blir så beroende av narkotika att dom måste söka behandling.


Medan allt fler resursstarka ungdomar börjar inser att hasch är en drog för losers (förlorare) är det många som ännu inte kommit till den insikten.


Enligt socialöverläkaren i Köpenhamn, Peter Ege, är utvecklingen tydlig. Vi ser ett ökande antal unga som kommer in i behandlingssystemet på grund av haschmissbruk. Att hasch är ett problem bekräftas också av Mads Uffe Petersen, som är chef för Center för Rusmiddelforskning vid universitetet i Århus. Kari Grasaasen som gjort en rapport om narkotikamissbruket för danska Sundhedsstyrelsen konstaterar också att hasch är den drog som orsakar problem för de flesta unga missbrukarna, rapporterar TV2.


Läs mer:

Flere unge bliver stofmisbrugere

Nyt skolemateriale skal sætte hash på dagsordenen ved forældremøder

Test din viden om hash

Narkotika på gadeplan  2006


Torgny Peterson


Cannabis stort problem bland 15-åringar och yngre

102292-5

Den brittiska tidningen The Independent on Sunday  rapporterar idag att barn så unga som nio år söker hjälp för missbruksproblem - i första hand cannabis.


Familjesammanbrott och stora skolproblem anges som två huvudorsaker till den nuvarande utvecklingen, som visar att över 9 000 barn och ungdomar - en del alltså så unga som nio år - sökte hjälp för sina missbruksproblem förra året.


Frågan är hur länge Storbritannien och flera andra länder ska förhålla sig passiva till den förödande utveckling av missbruk som cannabisprodukter åstadkommer. Att föreslå avkriminalisering eller legalisering av cannabis, som vissa knäppgökar föreslår löser ingalunda några problem, däremot kan utvecklade och omfattande preventiva åtgärder och behandlingsinsatser i kombination med en aktiv jakt på, bland annat, cannabisprofitörerna leda till såväl minskad efterfrågan som tillgång.


Artikeln i The Independent on Sunday kan du läsa här.


Besök också:

Ofsted (den brittiska skolinspektionsmyndigheten)

Torgny Peterson


Varning för blykontaminerad cannabis

Myndigheter i den tyska staden Leipzig i Sachsen tillsammans med polisen (Polizeidirektion Leipzig) varnar nu för 'blyhaltiga' cannabisprodukter. I förra veckan behandlades 19 kända fall av blyförgiftning i Leipzig med omnejd.


Beträffande de första fallen var källan till blyförgiftningen inte klar, men så småningom stod det klart att det finns en koppling mellan användning av cannabis och blyförgiftningen. Myndigheterna utgår från att flera användare av cannabis kan ha använt kontaminerad cannabis och att sådan cannabis fortfarande kan finnas i omlopp på marknaden.


Alla användare av cannabis som tror sig ha blivit utsatta för blyförgiftning uppmanas att omgående kontakta sjukhus för att konstatera eventuellt behov av behandling.


Vid oklara besvär, speciellt buksmärtor, uppmanas besökare uppge för husläkare eller akutmottagning om man använt cannabis.


Polisen i Leipzig uppmanar också användare till samarbete för att man ska kunna spåra källan.


Blyförgiftning i samband med cannabisanvändning inträffar då bly tas upp i kroppen via andningsvägarna.


Läser du tyska kan du ta del av ett pressmeddelande från Stadt Leipzig. Du hittar pressmeddelandet, Warnung vor kontaminiertem Marihuana här.


Läs också:

Knark med 'klös' i - 'grit weed'

Haschguiden


Torgny Peterson


Opiumvallmo och cannabis värdelöst att berusa sig på

Om den forskning som professor Peter Facchini (University of Calgary) med kollegor nu fått finansiella resurser för att genomföra blir framgångsrik, är det inte helt omöjligt att nya varianter av opiumvallmo och cannabis kan komma att produceras - varianter som är värdelösa i berusningssyfte men som kanske kan komma att användas i medicinskt syfte när det gäller opiumvallmo och för medicinska och industriella ändamål när det gäller cannabis.


Forskningen kommer att bedrivas i ett underjordiskt, topphemligt laboratorium - nåväl topphemligt och topphemligt - det ligger i delar av en nedlagd koppar- och zinkgruva inte långt från Flin Flon, Manitoba i Kanada.  


Jag kommer att följa utvecklingen av projektet noga och återkommer med ny information i den takt sådan blir tillgänglig.


Torgny Peterson


Nytt inslag på ReageraMeraRadio - Cannabis i Marocko

Nu finns ett nytt inslag på ReageraMeraRadio - Cannabis i Marocko, som innehåller en intervju med Anna Block, ambassadråd vid svenska ambassaden i Rabat, Marocko.


ReageraMeraRadio hittar du på adressen http://www.rmradio.nu/ där du också kan lyssna på tidigare inslag.


Torgny Peterson


"Cannabis är roten till problemet"

Att cannabis är roten till de narkotikarelaterade problem som finns i Battersea-området i London är Marlene Price, ordförande för The Safer Neigbourhood Panel i området, övertygad om.


Hon hävdar att läget förbättrats avsevärt sedan man införde en nolltoleranszon. Försöket som pågått sedan augusti kommer så småningom att utvärderas för att man sedan ska avgöra hur en eventuell fortsättning ska se ut.


Du kan läsa mer här.


Torgny Peterson


Bildäck med betong och taggtråd för att hålla polisen borta från storskalig cannabisförsäljning

Knarkhandlare är ibland beredda att vidta extrema åtgärder för att mota bort polisen. Det senaste exemplet kommer från Lancing ( västra Sussex i England) där en ägare till ett försäljningsställe för cannabis efter polisens senaste razzia har placerat bildäck fyllda med cement och  taggtråd för att hålla inkräktare borta.


Polisen som förra gången tog sig in med hjälp av kraftiga fordon kommer att upprepa samma åtgärd igen om nödvändigt.


Polischefen i Adur-distriktet, Lawrence Hobbs, säger till lokala media att Vi avskräcks inte av innehavarens senaste synpunkter eller deras nya befästningsanläggningar. Vi kommer att fortsätta att genomföra ingripanden om och när vi anser det nödvändigt. Vi talar här om 30 till 40 personer på ett och samma ställe varav flera kommer från andra orter. Vi arbetar också mot de personer som tjänar tusentals pund i veckan till följd av brottslig verksamhet.


Jag förutsätter att polisen den här gången vidtar kraftfulla åtgärder och bommar igen stället för gott.


Torgny Peterson


24 500 i behandling för cannabisproblem

I Storbritannien har NTA (The National Treatment Agency for Substance Abuse) publicerat statistiska uppgifter som inte bara bekräftar att cannabis är ett problem utan dessutom ett ökande problem. Aldrig någonsin tidigare har så många varit föremål för behandling för cannabisrelaterade problem  - 24 500 personer (eller 24 669 för att vara exakt).


Uppgifterna från NTA visar att antalet narkotikamissbrukare som hade kontakt med strukturerade behandlingsinsatser* 2006/2007 ökat med 130 procent sedan 1998/1999.


De statistiska uppgifterna, som sammanställts av universitetet i Manchester, visar att 195 464 personer hade kontakt med strukturerade behandlingsinsatser 2006/2007, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med 2005/2006.


Det finns stor anledning till oro över att antalet unga personer med allvarliga cannabisproblem är så omfattande.

Cannabis 'leder' stort framför all annan narkotika bland de som under den senaste perioden haft kontakt med behandlingsinsatser.


Av tillgängliga data framgår också att så kallad 'skunk' (marijuana med hög THC-halt) resulterat i en kraftig ökning av intagningar på sjukhus.


Omfattande problem med cannabis noteras bland annat i Cheshire, London, Manchester och Merseyside, som är ett av huvudområdena för så kallad 'harm reduction' (skademinskning). Det var i det området som Pat O'Hare tillsammans med andra började värva supporters för så kallad 'harm reduction'i början på 1990-talet.


Ungdomar under 18 år

För ungdomar under 18 år utgör cannabis det största problemet bland de illegala drogerna, följt av heroin och andra opiater:

Cannabis 75% (11 852)

Heroin eller andra opiater 7% (1 036)

Kokain 5% (716)

Crack 1% (181)

  

(För ungdomar under 18 år visar data också att alkohol är det största problemet. Det finns för närvarande inga uppgifter när det gäller vuxna och alkohol med avseende på behandlingsinsatser).

  

Vuxna

När det gäller vuxna utgör heroinet den största problemdrogen, men också här hittar vi ett stort antal vuxna med cannabisrelaterade problem som krävt behandlingsinsatser.


Heroin 66% (117 305)

Metadon eller andra opiater 9% (16 250)

Cannabis 7% (13 087)

Crack 6% (10 664)

Kokain 6% (10 078)

  

*Strukturerade behandlingsinsatser definieras enligt NTA:s 'Models of care' som treatment following assessment and delivered according to a care plan, with clear goals, which is regularly reviewed with the client.

  

Besök också:

Statistical release with key findings

DAT level breakdown of the numbers in drug treatment services in 2006/07

DATs/Partnerships

  

Torgny Peterson


Vi stänger av strömmen för cannabisodlare

Eftersom det inte är speciellt avancerat att upptäcka storodlare av cannabis är det också fullt möjligt att sabotera odlingsverksamheten genom att helt enkelt kapa strömmen - en verksamhet som BC Hydro i British Columbia i västra Kanada tillämpat med stor framgång.


Med hjälp av information om elförbrukning från BC Hydro kan polisen tämligen snabbt upptäcka lokaler som använder mycket energi i förhållande till vad som kan anses rimligt.


Så snart misstankarna är styrkta får odlaren 'hembesök' av ett inspektionsteam bestående av en brandman, en elektriker, en tjänsteman och två poliser. Dessa team hinner med att göra 'hembesök' i 70-80 lokaler per månad enligt uppgifter från brandmyndigheter i British Columbia.


Sedan inspektionssystemet infördes i British Columbia i början av 2006 har antalet cannabisodlingar minska med 65 procent i de 15 städer i provinsen som deltar i projektet.


Torgny Peterson


Vanligare med förare påverkade av cannabis än av alkohol

Ny forskning från Otago-universitetet i Nya Zeeland visar att bilkörning under påverkan av cannabis är vanligare och mer riskabelt än bilkörning i alkoholpåverkat tillstånd.


I forskningsprojektet medverkade 936 förare som var 25 år gamla. De tillfrågades om hur ofta de körde påverkade av cannabis. Förarna rapporterade att de kört under påverkan av cannabis i genomsnitt nio gånger då de var mellan 21 och 25 år gamla. Motsvarande siffra när det gäller alkohol var 3,62.


Torgny Peterson


Norsk Filmfond satsar 10,5 miljoner på produktion av film för legalisering av hasch

Undrar vad norska skattebetalare anser om att Norsk Filmfond satsar 10,5 miljoner på en film som klart tar ställning för legalisering av hasch?


Filmen, Den siste revejakta, beräknas ha premiär i augusti nästa år.


Förutom att det är en film om vänskap så är det helt klart en pro-haschfilm för legalisering, säger Kristoffer Joner, en av skådespelarna som också låter meddela att han själv rökt hasch.


Du kan läsa mer i norska Dagsavisen.


Torgny Peterson


Polisen i England och Wales vill ha 'uppklassificering' av cannabis

Det är inte bara i Kanada som regeringen efter överväganden och överläggningar beslutat sig för att skärpa kampen mot narkotika. I England och Wales hittar vi regelbundet återkommande krav på att cannabis ska uppklassificeras, från klass C till klass B, dvs återgå till den klassificering som gällde för cannabis innan den numera avgångne (läs sparkade!) inrikesministern David Blunkett beslutade att cannabis skulle betraktas som en mindre farlig drog.


I veckan sa kriminalkommissarie Ian Johnston, president för Police Superintendents Association of Wales and England, till den engelska dagstidningen The Independent att vi anser att det var ett misstag att nedklassificera det [cannabis] till klass C. Och Johnston fortsätter, det [cannabis] omklassificerades nästan i smyg under dåvarande inrikesministern David Blunkett. Vi inser farorna med drogen och anser det vara mer ändamålsenligt med en klassificering i klass B. Uppriktigt sagt har cannabis förstört människors liv och det är angeläget att arbetet mot cannabis prioriteras högre inom polisen. De tidigare försiktiga budskapen var misstag.


Det ser nu ut som om det i flera länder kan komma till stånd en avsevärd skärpning i synen på cannabis. I Sverige arbetar polisen tämligen aktivt mot cannabis, men inte i den omfattning som behövs om man ser till uppgifterna i den rapport som rikskriminalpolisen presenterat (Nationellt cannabisprojekt 2004-2006 - En kartläggning av distributionen, nätverken och individerna.) Det är angeläget att det svenska projektet mot cannabis fortsätter och att liknande projekt också initieras för att bekämpa tillgång och efterfrågan på annan narkotika.


Du kan hitta omfattande material om cannabis på den här bloggen. Skriv t ex cannabis i den här bloggens sökruta så får du referenser till över 1 500 inlägg i bloggen.


Du kan läsa mer om den refererade diskussionen i England och Wales i The Independent här.


Torgny Peterson


Polisinsatser gör holländsk marijuana dyrare

Tro det eller ej, men polisen i Nederländerna börjar uppenbarligen nå viss framgång i kampen mot cannabis om man får tro den rapport som Trimbos-institutet presenterade idag.


Av den årliga rapporten framgår att THC-halten i så kallad 'nederweit' (holländsk marijuana) minskat från 17,5% 2006 till 16% 2007. Beträffande THC-halten i importerat hasch noterar Trimbos en sänkning från 18,7% 2006 till 13,3% i år. Samtidigt som THC-halten i 'nederweit' minskar så har priset ökat med 20% i år jämfört med 2006. Också när det gäller importerat hasch har man noterat en prishöjning.


Sedan 1999 genomför Trimbos-institutet, på uppdrag av det ansvariga ministeriet (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), undersökningar av produkterna på holländska coffee shops.


För första gången sedan mätningarna började har priset på ett gram 'nederweit' ökat. Priset ligger nu på cirka 65 kronor per gram vilket är en ökning med cirka 20% jämfört med föregående års mätning.


Trimbos-institutet säger att såväl prisökningen som den lägre THC-halten förmodligen är resultatet av polisens intensifierade ansträngningar och när utbudet av varorna minskar ökar inköpspriset för landets coffee shops.


Minskat utbud och förhöjda priser är också ett av skälen till narkotikan kontamineras med andra produkter. Med jämna mellanrum  uttalas misstankar om att 'nederweit' blandas med sand, miskroskopiska glaspärlor och andra föroreningar.


Torgny Peterson


Rotterdam stänger coffee shops nära skolor

I ett pressmeddelande informerar staden Rotterdam i Nederländerna att 18 så kallade coffee shops där narkotika (cannabisprodukter) säljs kommer att stängas 1 juni 2009 eftersom de ligger för nära skolor.


Av samma pressmeddelande framgår att det skett en oroande ökning av användningen av cannabisprodukter bland sårbara, unga människor.


Rotterdam har för närvarande 62 'coffee shops'. Att 18 försvinner anser undertecknad vara en bra början. På sikt måste målet vara att samtliga stängs.


Torgny Peterson


Allt fler till sjukhus efter användning av cannabis

Experter i den tyska delstaten Bayern slår nu larm efter att allt fler kommer till sjukhus efter användning av cannabis. Och inte nog med det - användarna blir allt yngre och röker allt mer än under tidigare år, rapporterar Nürnberger Nachrichten.


Den här veckan har sjukkassan offentliggjort alarmerande uppgifter som visar att antalet personer i åldersgrupperna 15 till 25 år i det närmaste fördubblats under de senaste fem åren.


Bayerns hälsovårdsministerium har också reagerat efter att ha sett den farliga trenden. 1995 var det 18,5% av unga i åldern 14-24 år som prövat cannabis åtminstone en gång. År 2000 var andelen nästan 25 procent och 2005 26,1 procent.


Läs också:

Kiffer setzen Gesundheit aufs Spiel


Torgny Peterson


Englands justitieminister emot nedklassificeringen av cannabis

Igår sa Englands nuvarande justitieminister Jack Straw till Channel Four News att han hela tiden varit emot en nedklassificering av cannabis. Jag var hela tiden emot det, sa Straw som under perioden 1997-2001 var inrikesminister före David Blunkett, som var den inrikesminister som såg till att cannabis nedklassificerades från klass B till klass C i januari 2004. Straw gjorde också mycket klart att han är emot en avkriminalisering.


Inte långt efter nedklassificeringen av cannabis beordrade den förre brittiske premiärministern, Tony Blair, en översyn av lagen. Efter rekommendation från ACMD (The Advisory Committee on Misuse of Drugs) avvisades emellertid en uppklassificering av cannabis från klass C till B.


Men strax efter att Gordon Brown tillträtt posten som premiärminister meddelade han att den nya regeringens inrikesminister, Jacqui Smith, börjat se över den gällande lagstiftningen om cannabis.


Under den nu pågående Labour-konferensen höll Brown ett tal igår och av det framgår klart och tydligt vad som väntar.


När det gäller insatser mot droger och drogrelaterad kriminalitet sa Brown bland annat följande i sitt tal igår:


Two thirds of deaths from gun crime occur in just four cities. In the last few weeks Jacqui Smith and I have focussed on the specific areas in these cities where as I saw on Saturday at first hand the police will now: match intensive uniformed patrolling and extensive undercover work; with the use of stop and search powers and dispersal powers; reinforced by new hand-held weapon detectors; and all backed up at a national level by the work of the organised crime agency and our border force rigorously targeting and stopping the illegal entry of guns.

My answer to crime and disorder - our policy - is to both punish and prevent.

To punish: for anyone over 18 illegally carrying a gun, a five-year sentence.

To prevent: in our schools intensive education warning about guns and knives and teachers encouraged to use new powers to confiscate weapons. And in our communities ex gang members helping us pull young people out of gangs.

To punish the evil of drug pushers who poison our children: I want the tough new powers that have already closed over one thousand crack houses in some areas of the country to be used in all areas of the country.

And to encourage local police to use new powers to confiscate drug profits, more of the confiscated funds will go direct to the police and local communities.

To prevent addiction: we will extend drug education and expand drug treatment and we will send out a clear message that drugs are never going to be decriminalised.

There are now 139,000 police officers and 16,000 Community Support Officers - more officers than ever before.

And by April 7th next year, every community will have its own neighbourhood policing team. And I can announce that we will provide hand held computers - 1,000 now, by next year 10,000 right across the country - cutting paper work so that officers can log crimes on the spot, stay on the beat and not waste time returning to the station to fill out forms.

So yes we will strengthen the police. Yes we will strengthen our laws. But preventing crime for me also means all of us as a community setting boundaries between what is acceptable and unacceptable behaviour - with clear penalties for stepping over the line.

Boundaries that reflect the words I was taught when I was young - words upon which we all know strong communities are founded: discipline, respect, responsibility.


Nu handlade inte Browns tal enbart om lag och ordning utan innehöll också en mängd förslag på åtgärder för att också förbättra förhållandena för utsatta människor.


Torgny Peterson


Gatorna 'översvämmas' av skunk

Från Sussex i England rapporteras av gatorna 'översvämmats' av skunk (1) sedan nedklassificeringen av cannabis i januari 2004.


På samma sätt som i andra delar av England drivs odlingarna ofta av sydostasiatiska kriminella nätverk, i första hand från Vietnam


Tony Pike vid Sussex Police Serious and Organised Crime Unit säger till tidningen The Argus att antalet hydroponiska fabriker, där man mörklagt fönstren i skjul, i rum och ibland i hela hus så att de kan odla stora mängder plantor [med hög THC-halt], har skjutit i höjden vilket i sin tur gör att mer av varan når gatunivån...Sedan nedklassificeringen av cannabis [från klass B till klass C] har vi sett en påfallande ökning av den mängd skunk som odlas kommersiellt..


(1)Marijuana som odlats inomhus med en speciell odlingsteknik (hydroponisk odling) som syftar till att få fram en produkt med extra hög THC-halt.

  

Den intresserade kan läsa mer om situationen i Sussex här.


Läs också:

Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar

Även om antalet cannabisodlingar i Sverige inte på långt när är så många som i vissa andra länder finns det all anledning att noga bevaka utvecklingen. 

Du kan hjälpa till i arbetet med att stänga cannabisodlingar genom att vara vaksam på din omgivning och rapportera iakttagelser som kan tyda på förekomst av en cannabisodling. 

Följande kan vara tecken på förekomst av en cannabisodling: 

Gardiner är alltid neddragna för fönstren eller fönstren är alltid täckta (oftast) från insidan på annat sätt (papper eller plast sätts upp på insidan av fönstren).

Stor aktivitet vid inflyttning men senare verkar ingen bo där.
 

Besök på den aktuella adressen liknar inte mönstren för besök i andra lägenheter, villor eller fastigheter i området. 

Besökare som dyker upp dagligen eller någon gång per vecka men då bara gör kortare besök för att se till odlingen. Var också observant på eventuella besök nattetid. 

Den som hyr vill ogärna ha besök av hyresvärden eller andra personer som kan tänkas avslöja vad som försiggår. 
 

Var uppmärksam på förflyttning av plastsäckar eller annat emballage som kan användas för transport av marijuana. 

Besöker du t ex byggvaruhus kan det också vara värt att fundera på varför t ex ungdomar inhandlar jordsäckar, fläktar eller utrustning till ventilationsanläggningar och/eller utrustning av olika slag för trädgårdsskötsel.

Håll utkik efter förpackningar som kan innehålla eller ha innehållit t ex aceton, metanol, natriumhydroxid, eter, ammoniak. 
 

Nya dofter i allmänhet och en skarp, ofta sötaktig, doft i synnerhet. Det är heller inte ovanligt att odlarna monterar starkt doftande preparat för att dölja cannabisdoften.

Hög värme

Kondensering på fönstren eller till och med på utsidan av huset 

Ventilationsöppning(ar) 

Ljud från fläktanläggningar och ljudkällor som kanske står på dygnet runt för att dölja ljud från fläktanläggningar 

Eventuella elektriska omkopplingar för stöld av elektricitet. Arbetar du på ett elbolag är det också värt att hålla utkik efter omotiverat höga elräkningar


Varningsskyltar av olika slag, (Privat område; Varning för hunden; Privat område-överträdelse beivras etc.) 

Du kan lämna tips om narkotika. Ring antingen polisen på 114 14 eller tullen på 112 och begär 'Narkotikatipset'. Du kan ringa när som helst och du behöver inte tala om vad du heter. Till Tullverket kan du också e-posta tips. 


Om nu cannabis odlas utomhus - var kan du leta för att om möjligt upptäcka och anmäla en odling. Ett bra tips på platser att leta på står legaliseringsförespråkare för och deras rekommendationer om odlingsplatser lämpar sig också som utflyktsmål för den som vill bekämpa odlingarna. Så var ska du leta?


Plantorna trivs bäst i lutande söderläge även om plan mark också är acceptabel

  

Baksidan av gödselstackar


Öar som inte är badvändliga eller på annat sätt tilltalande


Planteringar i en sjös vasskant


Igenväxta diken mellan åkrar eller på gamla övergivna åkrar

  

I trädgårdar vid obebodda nedfallna hus


I gator som finns röjda under kraftledningar.


Oländiga bergssidor


Soptippar, men inte där avrinning från tippen sker


EKO skogsplantager / julgransodlingar


Vid gamla nedlagda järnvägsspår


Ödsliga delar av kyrkogårdar


Gläntor långt ute i skogen


Använd gärna GPS för exakt lokalisering.

Torgny Peterson


Fritt fram att röka marijuana under fem timmar

När det gäller marijuana är Kaliforniens 'potheads' och deras supporters, sjuka såväl som icke-sjuka, inte sena att utnyttja alla tänkbara möjligheter för att använda narkotikan.


Den här gången handlar det om den årliga 'medicinska' (sic!) marijuanafestivalen i Santa Cruz i Kalifornien.


I mars 2006 beslutade politikerna i staden att rökförbud skulle råda i två stadsparker, men med anledning av festivalen har borgmästaren och stadsfullmäktige, efter påtryckningar från WAMM (Wo/Men's Alliance for Medical Marijuana), i sin allomfattande vishet beslutat att göra ett fem timmar långt undantag för att det ska vara möjligt för deltagarna att röka marijuana under festivalen. Så mellan 12.00 och 17.00 är det fritt fram för alla sjuklingar att dra i sig lite marijuana. Huruvida frivilliga hypokondriker tar tillfället i akt att röka på framgår inte av berättelsen.


Torgny Peterson


Tidigare inlägg
RSS 2.0