Allt fler till sjukhus efter användning av cannabis

Experter i den tyska delstaten Bayern slår nu larm efter att allt fler kommer till sjukhus efter användning av cannabis. Och inte nog med det - användarna blir allt yngre och röker allt mer än under tidigare år, rapporterar Nürnberger Nachrichten.


Den här veckan har sjukkassan offentliggjort alarmerande uppgifter som visar att antalet personer i åldersgrupperna 15 till 25 år i det närmaste fördubblats under de senaste fem åren.


Bayerns hälsovårdsministerium har också reagerat efter att ha sett den farliga trenden. 1995 var det 18,5% av unga i åldern 14-24 år som prövat cannabis åtminstone en gång. År 2000 var andelen nästan 25 procent och 2005 26,1 procent.


Läs också:

Kiffer setzen Gesundheit aufs Spiel


Torgny Peterson


Englands justitieminister emot nedklassificeringen av cannabis

Igår sa Englands nuvarande justitieminister Jack Straw till Channel Four News att han hela tiden varit emot en nedklassificering av cannabis. Jag var hela tiden emot det, sa Straw som under perioden 1997-2001 var inrikesminister före David Blunkett, som var den inrikesminister som såg till att cannabis nedklassificerades från klass B till klass C i januari 2004. Straw gjorde också mycket klart att han är emot en avkriminalisering.


Inte långt efter nedklassificeringen av cannabis beordrade den förre brittiske premiärministern, Tony Blair, en översyn av lagen. Efter rekommendation från ACMD (The Advisory Committee on Misuse of Drugs) avvisades emellertid en uppklassificering av cannabis från klass C till B.


Men strax efter att Gordon Brown tillträtt posten som premiärminister meddelade han att den nya regeringens inrikesminister, Jacqui Smith, börjat se över den gällande lagstiftningen om cannabis.


Under den nu pågående Labour-konferensen höll Brown ett tal igår och av det framgår klart och tydligt vad som väntar.


När det gäller insatser mot droger och drogrelaterad kriminalitet sa Brown bland annat följande i sitt tal igår:


Two thirds of deaths from gun crime occur in just four cities. In the last few weeks Jacqui Smith and I have focussed on the specific areas in these cities where as I saw on Saturday at first hand the police will now: match intensive uniformed patrolling and extensive undercover work; with the use of stop and search powers and dispersal powers; reinforced by new hand-held weapon detectors; and all backed up at a national level by the work of the organised crime agency and our border force rigorously targeting and stopping the illegal entry of guns.

My answer to crime and disorder - our policy - is to both punish and prevent.

To punish: for anyone over 18 illegally carrying a gun, a five-year sentence.

To prevent: in our schools intensive education warning about guns and knives and teachers encouraged to use new powers to confiscate weapons. And in our communities ex gang members helping us pull young people out of gangs.

To punish the evil of drug pushers who poison our children: I want the tough new powers that have already closed over one thousand crack houses in some areas of the country to be used in all areas of the country.

And to encourage local police to use new powers to confiscate drug profits, more of the confiscated funds will go direct to the police and local communities.

To prevent addiction: we will extend drug education and expand drug treatment and we will send out a clear message that drugs are never going to be decriminalised.

There are now 139,000 police officers and 16,000 Community Support Officers - more officers than ever before.

And by April 7th next year, every community will have its own neighbourhood policing team. And I can announce that we will provide hand held computers - 1,000 now, by next year 10,000 right across the country - cutting paper work so that officers can log crimes on the spot, stay on the beat and not waste time returning to the station to fill out forms.

So yes we will strengthen the police. Yes we will strengthen our laws. But preventing crime for me also means all of us as a community setting boundaries between what is acceptable and unacceptable behaviour - with clear penalties for stepping over the line.

Boundaries that reflect the words I was taught when I was young - words upon which we all know strong communities are founded: discipline, respect, responsibility.


Nu handlade inte Browns tal enbart om lag och ordning utan innehöll också en mängd förslag på åtgärder för att också förbättra förhållandena för utsatta människor.


Torgny Peterson


Gatorna 'översvämmas' av skunk

Från Sussex i England rapporteras av gatorna 'översvämmats' av skunk (1) sedan nedklassificeringen av cannabis i januari 2004.


På samma sätt som i andra delar av England drivs odlingarna ofta av sydostasiatiska kriminella nätverk, i första hand från Vietnam


Tony Pike vid Sussex Police Serious and Organised Crime Unit säger till tidningen The Argus att antalet hydroponiska fabriker, där man mörklagt fönstren i skjul, i rum och ibland i hela hus så att de kan odla stora mängder plantor [med hög THC-halt], har skjutit i höjden vilket i sin tur gör att mer av varan når gatunivån...Sedan nedklassificeringen av cannabis [från klass B till klass C] har vi sett en påfallande ökning av den mängd skunk som odlas kommersiellt..


(1)Marijuana som odlats inomhus med en speciell odlingsteknik (hydroponisk odling) som syftar till att få fram en produkt med extra hög THC-halt.

  

Den intresserade kan läsa mer om situationen i Sussex här.


Läs också:

Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Hjälp till med att avslöja och stänga cannabisodlingar

Även om antalet cannabisodlingar i Sverige inte på långt när är så många som i vissa andra länder finns det all anledning att noga bevaka utvecklingen. 

Du kan hjälpa till i arbetet med att stänga cannabisodlingar genom att vara vaksam på din omgivning och rapportera iakttagelser som kan tyda på förekomst av en cannabisodling. 

Följande kan vara tecken på förekomst av en cannabisodling: 

Gardiner är alltid neddragna för fönstren eller fönstren är alltid täckta (oftast) från insidan på annat sätt (papper eller plast sätts upp på insidan av fönstren).

Stor aktivitet vid inflyttning men senare verkar ingen bo där.
 

Besök på den aktuella adressen liknar inte mönstren för besök i andra lägenheter, villor eller fastigheter i området. 

Besökare som dyker upp dagligen eller någon gång per vecka men då bara gör kortare besök för att se till odlingen. Var också observant på eventuella besök nattetid. 

Den som hyr vill ogärna ha besök av hyresvärden eller andra personer som kan tänkas avslöja vad som försiggår. 
 

Var uppmärksam på förflyttning av plastsäckar eller annat emballage som kan användas för transport av marijuana. 

Besöker du t ex byggvaruhus kan det också vara värt att fundera på varför t ex ungdomar inhandlar jordsäckar, fläktar eller utrustning till ventilationsanläggningar och/eller utrustning av olika slag för trädgårdsskötsel.

Håll utkik efter förpackningar som kan innehålla eller ha innehållit t ex aceton, metanol, natriumhydroxid, eter, ammoniak. 
 

Nya dofter i allmänhet och en skarp, ofta sötaktig, doft i synnerhet. Det är heller inte ovanligt att odlarna monterar starkt doftande preparat för att dölja cannabisdoften.

Hög värme

Kondensering på fönstren eller till och med på utsidan av huset 

Ventilationsöppning(ar) 

Ljud från fläktanläggningar och ljudkällor som kanske står på dygnet runt för att dölja ljud från fläktanläggningar 

Eventuella elektriska omkopplingar för stöld av elektricitet. Arbetar du på ett elbolag är det också värt att hålla utkik efter omotiverat höga elräkningar


Varningsskyltar av olika slag, (Privat område; Varning för hunden; Privat område-överträdelse beivras etc.) 

Du kan lämna tips om narkotika. Ring antingen polisen på 114 14 eller tullen på 112 och begär 'Narkotikatipset'. Du kan ringa när som helst och du behöver inte tala om vad du heter. Till Tullverket kan du också e-posta tips. 


Om nu cannabis odlas utomhus - var kan du leta för att om möjligt upptäcka och anmäla en odling. Ett bra tips på platser att leta på står legaliseringsförespråkare för och deras rekommendationer om odlingsplatser lämpar sig också som utflyktsmål för den som vill bekämpa odlingarna. Så var ska du leta?


Plantorna trivs bäst i lutande söderläge även om plan mark också är acceptabel

  

Baksidan av gödselstackar


Öar som inte är badvändliga eller på annat sätt tilltalande


Planteringar i en sjös vasskant


Igenväxta diken mellan åkrar eller på gamla övergivna åkrar

  

I trädgårdar vid obebodda nedfallna hus


I gator som finns röjda under kraftledningar.


Oländiga bergssidor


Soptippar, men inte där avrinning från tippen sker


EKO skogsplantager / julgransodlingar


Vid gamla nedlagda järnvägsspår


Ödsliga delar av kyrkogårdar


Gläntor långt ute i skogen


Använd gärna GPS för exakt lokalisering.

Torgny Peterson


Fritt fram att röka marijuana under fem timmar

När det gäller marijuana är Kaliforniens 'potheads' och deras supporters, sjuka såväl som icke-sjuka, inte sena att utnyttja alla tänkbara möjligheter för att använda narkotikan.


Den här gången handlar det om den årliga 'medicinska' (sic!) marijuanafestivalen i Santa Cruz i Kalifornien.


I mars 2006 beslutade politikerna i staden att rökförbud skulle råda i två stadsparker, men med anledning av festivalen har borgmästaren och stadsfullmäktige, efter påtryckningar från WAMM (Wo/Men's Alliance for Medical Marijuana), i sin allomfattande vishet beslutat att göra ett fem timmar långt undantag för att det ska vara möjligt för deltagarna att röka marijuana under festivalen. Så mellan 12.00 och 17.00 är det fritt fram för alla sjuklingar att dra i sig lite marijuana. Huruvida frivilliga hypokondriker tar tillfället i akt att röka på framgår inte av berättelsen.


Torgny Peterson


Razzior på 21 cannabisodlingar

Som jag berättat tidigare (11 september och 12 september) har polisen i Bolton, inte långt från Manchester, varit mycket aktiv när det gäller att bekämpa cannabisodlingar.


I lördags var det dags igen då polisen hittade ännu en professionell odling med cirka 400 cannabisplantor.


I och med det här beslaget har polisen i Bolton upptäckt och nedmonterat 21 cannabisodlingar till ett uppskattat värde av cirka 25 miljoner kronor under de senaste fem månaderna. Polisen tror att ett och samma kriminella gäng ligger bakom ett antal av de odlingar som upptäckts hittills.


Igår skrev den brittiska tidningen The Independent om hur asiatiska barn smugglas in i Storbritannien och hur en del av dessa sedan tvingas arbeta i de professionella cannabisodlingar som till största delen drivs av vietnameser.


Jag talade idag på förmiddagen med Christine Beddoe från Ecpat i Storbritannien. Hon bekräftar förekomsten av unga barn som arbetar i cannabisodlingar, men det är enligt henne inte något helt nytt. Det första fallet fick hennes organisation kännedom om redan 2003 och att problemet ökat framgår i uppgifter från olika polisdistrikt och i två nyligen publicerade rapporter. Bland andra länder som har samma problem märks speciellt Kanada och Australien.


Mer om detta i onsdagens radioprogram.


Artikeln i The Independent hittar du här.


Torgny Peterson


Vår kriminella brist på bildning om cannabis

Den engelska dagstidningen The Independent, som tidigare förespråkade avkriminalisering av cannabis har i den takt som nya forskningsresultat ser dagens ljus ändrat sin ståndpunkt helt och i en artikel som publicerades i tidningen den 16 september.


Du kan läsa artikeln här.


P.S. Hur står det till med din bildning när det gäller cannabis D.S.

Torgny Peterson


Nedklassificering av cannabis göder brottsvåg bland unga

I en artikel i den engelska dagstidningen The Independent den 16 september refererar tidningen till två studier gjorda av Youth Offending Teams respektive King´s College i London och som konstaterar att användningen av cannabis bland brittiska ungdomar är bortom kontroll.


I vissa områden har konsumtionen ökat med 75% och är en bidragande orsak till omfattande kriminalitet där ungdomar stjäl för att finansiera sitt missbruk.


Enligt The Independent visar informationen från Youth Offending Teams att två tredjedelar av teamen observerat en ökning I användningen av cannabis på mellan 25% och 75%.


Vidare har 50 av 51 ungdomsdomstolar i England och Wales skrivit till inrikesministern och uppmanat till en 'uppklassificering' av cannabis igen.


Den signal som den numera sparkade inrikesministern David Blunkett sände ut då cannabis omklassificerades från klass B till klass C för tre år sedan har inte bara bidragit till en kraftigt ökad användning av cannabis. Efterfrågan har också gjort att England idag är näst intill självförsörjande på cannabis. Det går inte en vecka utan att polis i stort sett i hela landet gör ett stort antal beslag av cannabisodlingar.


Dags för svenska politiker och andra att vakna upp ordentligt för att inte Sverige ska hamna i samma situation. I dagsläget kommer merparten av det hasch som används i Sverige från norra Marocko. När det gäller marijuana hävdar vissa källor inom svensk polis att Sverige är i det närmaste självförsörjande när det gäller marijuana, som idag beslagtas i allt fler hemodlingar.


Om nu cannabis odlas utomhus - var kan du leta för att om möjligt upptäcka och anmäla en odling. Ett bra tips på platser att leta på står legaliseringsförespråkare för och deras rekommendationer om odlingsplatser lämpar sig också som utflyktsmål för den som vill bekämpa odlingarna. Så var ska du leta?


Plantorna trivs bäst i lutande söderläge även om plan mark också är acceptabel

  

Baksidan av gödselstackar

Öar som inte är badvändliga eller på annat sätt tilltalande


Planteringar i en sjös vasskant

Igenväxta diken mellan åkrar eller på gamla övergivna åkrar

  

I trädgårdar vid obebodda nedfallna hus

I gator som finns röjda under kraftledningar.

Oländiga bergssidor

Soptippar, men inte där avrinning från tippen sker

EKO skogsplantager / julgransodlingar

Vid gamla nedlagda järnvägsspår


Ödsliga delar av kyrkogårdar

Gläntor långt ute i skogen


Använd gärna GPS för exakt lokalisering.


Vill du läsa artikeln i The Independent så finns den här.


Läs också:

Hjälp till med att stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Tre som dog i trafikolyckor hade använt cannabis

I Nya Zeeland rapporterar media om tre trafikolyckor med dödlig utgång där offren i samtliga fall använt cannabis före olyckstillfället och i ett fall både alkohol och cannabis.


Läs också :

Cannabis a factor in three car fatalities


Torgny Peterson


Möt legaliseringsivrarna och deras motståndare

Nu kan du enkelt ´träffa´de mest ivriga förespråkarna för legalisering av marijuana och deras motståndare i filmen In pot we trust.


Avslöjande information som gör att du inte behöver hysa någon större tvekan om syftet med denna pseudo-dokumentär.


I filmen möter du några av de mest rabiata förespråkarna för legalisering av marijuana, bland annat Lester Grinspoon och Ethan Nadelmann.


Du kan se hela filmen (1 tim 28 min) här.


Torgny Peterson


Jakten på kriminella cannabisdirektörer intensifieras

Igår skrev jag i inlägget Marijuanaodlingarna ska bort om cannabissituationen i Bolton (i närheten av Manchester) där polisen under det senaste veckoslutet hittade sexcannabisodlingar med tusentals cannabisplantor.


I måndags natt var det dags igen då polisen hittade ytterligare fyra cannabisodlingar. Därmed har totalt 18 cannabisodlingar upptäckts sedan april i år. Under den senaste veckan har razzior genomförts på 11 platser där skunk odlades.


Vid razziorna i måndags natt hittades och beslagtogs totalt 1 600 cannabisplantor.


Alla odlingarna har varit professionellt konstruerade med värmelampor, fläktar och ventilation.


I Sverige och övriga skandinaviska länder kan du också hjälpa till att stänga cannabisodlingar.


Torgny Peterson


Största cannabisbeslaget i Belgien

I staden Merkplas i norra Belgien, på gränsen till Nederländerna, har belgisk polis upptäckt den största cannabisodlingen i landet någonsin.


I ett cirka 10 000 kvadratmeter stort växthus hittade polisen vad man uppskattar vara mellan 30 000 och 40 000 cannabisplantor. I behandlat skick motsvarar det ungefär elva ton.


Torgny Peterson


Cannabis är ett problem

I ett inlägg, Cannabis and Robbery, i The Telegraph 28 juli i år skriver ordföranden för Youth Courts Committee, Magistrates' Association i London, John Fassenfelt, följande:


Under de senaste åren oroas domare allt mer över antalet unga människor i domstolarna som finansierar sitt tunga missbruk av cannabis genom stölder och rån. I vissa fallhandlar det om barn som är 12,13 och 14 år gamla.


Skunk, en potent sorts cannabis, skapar rubriker nu. Efter nedklassificering av cannabis till en klass C-drog menar  jag och många av mina kollegor i domstolar i England och Wales att fel budskap har sänts ut till unga - de tror att cannabis är legalt nu och också säkert.


De tror att det inte kommer att hända någonting om man kommer på dom med innehav, bortsett från en varning varefter dom skickas iväg. Vår oro handlar i första hand om att skydda dom från de skadliga effekterna av regelbunden rökning av cannabis, särskilt skunk.


The Magistrates' Associations policy är att cannabis borde återklassificeras till att betraktas som en klass B-drog för de som är under 18 år. Vi är positiva till premiärministerns uttalande nyligen att klassificeringen av cannabis ska ses över. Det är viktigt att inse den inverkan cannabis har och att förhindra att barn kriminaliseras och skadas av cannabis.


Igår tog den engelska dagstidningen Daily Mail upp frågan och berättar att The Magistrates ' Associations remissvar på den översyn av cannabisklassificeringen som beordrades av Gordon Brown i juli innebär att beslutet om nedklassificering av cannabis ska upphävas omedelbart.


Torgny Peterson


Marijuanaodlingarna ska bort

Efter att man under ett enda veckoslut hittat sex cannabisodlingar med tusentals plantor i Bolton (nordost om Manchester) säger nu kriminalkommissarie George Fawcett att cannabisodlarna, som alla tros tillhöra ett och samma kriminella gäng från Fjärran Östern (läs Vietnam!), ska bort från Bolton. Det finns inget utrymme för cannabisodlingar i Bolton, säger Fawcett till lokala media.


Vi använder ett antal tekniker för att lokalisera odlingarna och gripa de som bär ansvaret för dom, och vi är angelägna att tala med människor i samhället som kan lämna information. Hyresvärdar spelar också en nyckelroll genom att låta oss få kännedom om de personer de har hyrt ut sina lokaler till.


Fawcett nämner också att odlingarna medfört skador för tusentals pund då väggar rivits ned och, i ett fall, ett cementgolv rivits upp för att man skulle komma åt elledningarna och kringgå elmätarsystemet.


Läs också:

Hjälp till med att stänga cannabisodlingar


Torgny Peterson


Minskad användning av marijuana

Den största och mest heltäckande studien om användningen av droger i USA publicerades i veckan.


Det finns både goda och dåliga nyheter. En god nyhet är att det illegala narkotikamissbruket bland ungdomar i åldern 12-17 år är det lägsta under de fem senaste åren (med en minskning från 11,6% år 2002 till 9,8% år 2006).


Under samma tidsperiod (2002-2006) minskade användningen av marijuana från 8,2% 2002 till 6,7% 2006, speciellt bland manliga ungdomar - från 9,1% 2002 till 6,8% 2006.


En dålig nyhet är att användningen av smärtstillande preparat ökar oroväckande. Enligt studien använde sju miljoner i åldrarna 12 år och uppåt receptbelagda mediciner på ett icke-medicinskt sätt under den närmast föregående månaden.


Du hittar resultaten från den senaste studien, 2006 National Survey on Drugs & Health, här. Ytterligare en studie i sammanhanget är Monitoring the Future. Mer information om den hittar du här.


Besök också:

MediaCampaign


Torgny Peterson


Nytt cannabiscenter

I Australien har The Commonwealth Department of Health and Ageing beslutat inrätta ett nationellt centrum för cannabisrelaterade frågor, The National Cannabis Control and Prevention Centre (NCCPC), vid University of New South Wales. För ändamålet har man för fyra år anvisat 12 miljoner dollar (c:a 68 miljoner kronor).


En kommitté som ska hjälpa till att utveckla innovativa behandlingsmetoder för individer med cannabisproblem och också förmedla utbildning om farorna med att använda cannabis har tillsatts. Kommittén har följande medlemmar:


Ms Trish Worth (Chair)
Professor Richard P Mattick (NDARC)
Professor Steve Allsop (National Drug Research Institute)
Dr Toni Makkai (Australian Institute of Criminology)
Dr Dan Lubman (ORYGEN Research Centre)
Professor Ann Roche (National Centre for Education and Training on Addiction)
Mr Wesley Noffs (The Ted Noffs Foundation)
Ms Margaret Morton (Lifeline)
Ms Virginia Hart (Australian Government Department of Health and Ageing)
Dr Rachel David
Professor Ross Fitzgerald
Ms Anne Healy (Department of Education, Science and Training representative)
Deputy Superintendent Wendy Steendam (Victoria Police)
Superintendent Frank Hansen (Inter-governmental Committee on Drugs - law enforcement representative)
Paul Smith (Inter-governmental Committee on Drugs - health representative)
Associate Professor Robert Ali (Australian National Council on Drugs)
Professor Wayne Hall (University of Queensland)
Professor Ted Wilkes (Curtin University).


Läs också:

Evidence-based answers to cannabis questions - a review of the literature


Besök också:
Haschguiden

Lyssna på:

Om cannabis (med docenten Thomas Lundqvist)


Torgny Peterson


Känn dig blåst II

Känner du till det amerikanska TV-programmet America´s Dumbest Criminals


15 augusti skrev jag om 53-åriga Juanita Marie Jones som greps av polisen i Wilcox County i samband med att hon kontaktade polisen för att anmäla att det crack hon köpt i själva verket kanske inte var crack.


En ny kandidat till America´s Dumbest Criminals är en 19-åring från Felton i Kalifornien, som ringde polisen efter att två beväpnade tjuvar stal lite mer än ett hekto marijuana från honom.


När polisen så småningom dök upp för att utreda ärendet berättade 19-åringen först att han köpt narkotikan på en så kallad ´marijuanadispensär´, sedan ändrade han historien till att han fått det av en kamrat. Den sista versionen av hans historia löd att han bestämt att sälja marijuanan till de två som stal det från honom.


Shit happens!


Läs också:

Sveriges dummaste knarklangare

Torgny Peterson


Massiva insatser mot illegala marijuanaodlingar

Massiva insatser mot illegala marijuanaodlingar
Kalifornien med Shasta County markerat med rött

I slutet på juli avslutade myndigheter i Kalifornien en treveckors massiv insats mot illegala marijuaodlingar på deltstatlig mark i Shasta County.


Under operation Alesia gjordes razzior på 60 odlingar, 283.967 marijuanaplantor till ett uppskattat värde av cirka 12,8 miljarder kronor förstördes, 16 personer greps och 10 vapen beslagtogs.


Att nationalparker och annan delstatlig mark används för illegala marijuanaodlingar, speciellt i Kalifornien, är ett växande problem och uppskattningar gjorda av US Forest Service lokalt anger att cirka 28 000 tunnland i de områden som ligger under US Forest Service´s domäner direkt påverkas av de illegala marijuanaodlingarna i Kalifornien.


Oftast ligger kriminella nätverk bakom de illegala marijuanaodlingarna.


Kampen mot de illegala odlingarna kommer att intensifieras. Enligt Pacific Southwest Region of the U.S. Forest Service arbetar nu 75 personer med att bekämpa de illegala odlingarna I Kalifornien. Nästa vår kommer minst 160 personer att arbeta med samma uppgift.


Läs också:

U.S. Forest Service works to end illegal drug production on National Forests in California


Torgny Peterson


Cannabis förstörde hennes liv

En joint ´skunk´ utlöste ett psykosliknande tillstånd säger mamman till en lovande violinist som hängde sig förra veckan. Mamman menar att cannabis var den stora boven.

Läs också:

Mother blames cannabis for suicide of promising violinist daughter

Torgny Peterson


RSS 2.0