Cannabis till och i Sverige

Johan Nilsson, kriminalinspektör och projektledare för cannabisprojektet i samarbete med Mobilisering mot narkotika och Rikskriminalpolisen redovisade före lunchpausen en del av resultaten från cannabisprojektet som startade 2004. 

En utförlig rapport om hela cannabisprojektet offentliggörs inom kort. 

Johan Nilsson gav en tydlig föredragning om såväl internationella som nationella förutsättningar för den svenska cannabishanteringen och han konstaterade inledningsvis att cannabissmugglingen har varit nedprioriterad under flera år

Handeln med cannabis innebär i allra högsta grad såväl kommersiell produktion som handel. Det är en multinationell industri med en beräknad global omsättning på cirka 1 150 miljarder kronor. 

Cannabisprojektet

Cannabisprojektet, som startade 2004 har haft ett antal utgångspunkter för verksamheten, bland annat avsåg man att beräkna konsumtionen av cannabis och mängden insmugglad cannabis. (Inrapporteringen som gjorts till projektet är begränsad till grova narkotikabrott.) 

Utifrån detta ska en strategisk rapport om cannabis upprättas som, tillsammans med annan information, ska kunna ligga till grund för att öka bekämpningen mot cannabis i hela landet och förbättra arbetet med cannabisärenden i Sverige. 

De myndigheter som deltagit i projektet är polisen, tullen, SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium), finanspolisen och kustbevakningen. 

Marocko
80% av allt hasch i Europa produceras i Marocko, speciellt i Rif-bergen i nordöstra delen av Marocko där cirka 100 000 ton cannabis förädlas till 3080 ton hasch. För ändamålet finns i dagsläget cirka 50 000 hektar odlingsbar mark som sysselsätter omkring 100 000 familjer. I Marocko beräknas cirka 800 000 människor vara sysselsatta med handeln med cannabis 

Tidigare genomfördes större delen av smugglingen från Marocko med hjälp av speedboats. Den typen har nu mer eller mindre upphört efter att spanska myndigheter byggt upp ett radarsystem som uppenbarligen skrämt bort stora delar av den trafiken. Johan Nilsson noterar att smugglingen nu går mer åt Barcelonaområdet. 

I Marocko är det den lilla staden Nador som är centrum för all handel med hasch. Nador är den stad som ligger på andra plats (Casablanca på första plats) när det gäller banktransaktioner i hela Marocko. Det finns 100 hundra banker i Nador. Hur mycket av pengarna stannar då kvar i Nador? Cirka 10%.  

Europa-Sverige-Norge
Cannabisdistributionen är komplex och hänger samman med olika varianter för smuggling av narkotikan. De vanligaste transportmedlen när det gäller smugglingen i Europa är båtar, lastbil gods och container, och också stor förekomst i personbilstrafiken. 

Med tanke på de omfattande variationerna i smugglingstekniker säger Johan Nilsson att polis och tull bör försöka rikta in sig mot en större bredd av insatser än bara mot resandetrafiken i Sverige

Nilsson betonar att Oslo idag är som en stor cannabismagnet och det finns stor anledning till oro inte minst för att norrmännen förefaller vara på väg in i ett harm reduction-synsätt med inga ingrepp knappt mot missbrukarna på gatan.  Johan Nilsson rapporterar också att de mängder cannabis som förekommer i Norge är betydligt större än i Sverige. 

I Sverige är det Stockholm, Skåneregionen och Göteborg som är de stora centra för cannabishanteringen. 

Under 2005 fördubblade cannabisprojektet beslagen av cannabis tack vare ett förbättrat nationellt och internationellt samarbete. 

Nilsson konstaterar att narkotikarotlarna är väl fungerande där de finns och att de ofta är motorn i narkotikabekämpningen. Vidare fungerar narkotikabekämpningen mycket bra när de som ska arbeta med den får syssla med det dom ska, nämligen narkotikabekämpning. Nilsson betonade också att det är viktigt med narkotikabekämpning på alla nivåer. 

Hittills har i Sverige 19 grova ligor har slagits ut, varav cannabisprojektet står för hälften. Den andra halvan hade genomförts ändå. 

Fokusering på problemet med rätt resurs ger ökat resultat samtidigt som projektet visar på en problematik som i grunden handlar om resurser, säger Nilsson. 

I Sverige beslagtar polis och tull i snitt cirka 800 kg hasch per år 

Prisbilden
Hur ser då prisbilden ut? Hur mycket får köparen betala för 1 kg. Ja, det beror på var inköpet sker. Följande kan ses som aktuella riktvärden: 
Norge 20 000-30 000 kronor
Sverige 20 000-30 000 kronor
Marocko 1 700-3 000 kronor
Spanien 6 000-8 000 kronor
Holland 13 000-15 000 kronor
Tyskland14 000-15 000 kronor 

Går det då att tjäna pengar på cannabishanteringen? Självklart och dessutom grova pengar. Ett räkneexempel:
Inköp av 100 kg i Spanien för cirka 800 000 kronor
Omkostnader för smuggling till Sverige, cirka 1 000-2 000 kronor per kilo
Produkten säljs för cirka  2-4 miljoner i grossistledet och sedan vidare för cirka 7,5 miljoner på gatunivån
Den totala vinsten i det här exemplet blir cirka 6 miljoner för 100 kilo. 

Marijuana
Sverige är nästan självförsörjande på marijuana, som odlas inne i landet. Importen av marijuana är liten.

Mer eller mindre fabriksmässiga odlingar har upptäckts bland annat i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Halmstad. Också den här hanteringen ger stora förtjänster. 

Cannabishanteringen har kopplingar till allvarliga brott som mord och kidnappning och, självklart, till organiserade kriminella nätverk. 

Kriminella nätverk

I cannabisprojektet har man upptäckt 120-140 nätverk som ägnar sig åt cannabishantering. Av dessa är 30-35 nätverk, med kapacitet för 1 ton vardera per år, kartlagda. Hittills har 19 sådana nätverk bekämpats av polis och tull genom satsningen. 10 av dessa nätverk hade kapacitet för 1 ton per år. 

Den svenska cannabismarknaden beräknas omfatta minst 25-30 ton per år. 

Jag återkommer med ytterligare information så snart den slutgiltiga rapporten från cannabisprojektet är klar. 

Torgny Peterson

Rättsväsendet ökar takten i kampen mot cannabissmugglarna

Under de närmaste två åren intensifieras arbetet med att stoppa handel med cannabis i Sverige och resten av Norden.  

Vi vet vilka som sysslar med smugglingen och det mesta om hur de arbetar. Nu ska vi sätta stopp för dem,
säger Peter Tjäder, polisens nationella samordnare i kampen mot den organiserade brottsligheten.
Cannabis är den i särklass vanligaste narkotikan i Sverige och en av de viktigaste inkomstkällorna för den organiserade brottsligheten.

Polisen har i samarbete med Mobilisering mot narkotika, genom Cannabisprojektet, identifierat cirka 140 nätverk som sysslar med cannabishandel på olika nivåer och som i flera fall har kopplingar till andra nordiska länder.  

Nu tar Polisen tillsammans med Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket samt Säkerhetspolisen, genom Operativa rådet, ytterligare ett steg för att bekämpa cannabissmugglingen. 

Polismyndigheten i Skåne har tilldelats 14 miljoner kronor för att under två år samordna och initiera insatser mot utpekade personer som är tongivande inom cannabissmugglingen i Norden. Finansieringen sker genom den så kallade nationella satsningen mot grov och organiserad brottslighet till vilken det är avsatt 120 miljoner kronor under tre år. 

Torsdagen den 29 mars talar Johan Nilsson, kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och projektledare för cannabisprojektet, om arbetet med att kartlägga cannabissmugglarna och deras verksamhet på Konferensen Sverige Mot Narkotika i Örebro.

Den brittiska (och europeiska) debatten om cannabis går vidare

Det faktum att den brittiska tidningen The Independent on Sunday förra veckan (18 mars) tog avstånd från den cannabiskampanj som tidningen drog igång för tio år sedan har gett upphov till en omfattande debatt över hela Europa, och i gårdagens utgåva av The Independent on Sunday konstaterar tidningen att Vår förstasidesrubrik förra veckan, Cannabis-en ursäkt,drog till sig uppmärksamheten hos många människor. Inte någon fråga sedan Irakkriget har orsakat sådana reaktioner från våra läsare och andra media.? 

Det är tämligen sällsynt att chefen för det Wienbaserade FN-organet UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Antonio Maria Costa, ger sig in i debatter direkt i tidningar, men den här gången har det skett. 

Antonio Maria Costa skriver bland annat följande i The Independent on Sunday igår. 

Det är sällsynt att en ledande tidning intar en framträdande roll till förmån för narkotikaliberalisering. Det är ännu mer sällsynt att man offentligt tar avstånd från en sådan kampanj. The Independent on Sunday förtjänar heder för att ha modet att ändra sin inställning till cannabis som ett resultat av de ökade bevisen om hur farlig världens mest populära drog har blivit.  
 

Det kan inte ha varit ett enkelt beslut. Utan tvekan skriver många läsare under på den låt-gå-toleranta inställning till cannabis som blir alltmer vanlig bland utbildade människor i västvärlden. En sådan samsyn måste bestridas.
 

De som förespråkar legalisering av cannabis vill få oss att tro att cannabis är en behaglig, ofarlig drog som bara ger användaren en känsla av lätt berusning och som inte skadar någon annan. Det ger en attraktiv bild. De som säljer ?skunk? vet bättre. Gå igenom hemsidor som erbjuder cannabisfrön så hittar du namn som Armageddon, AK-47 och White Widow. 
 

-Det här kommer att slå dig sönder och samman och göra flisor av dig, eventuellt kvicksand om du går alltför långt, skryter en försäljare från Glasgow. 
 

Det uttalandet  ligger närmare sanningen.
 

Den cannabis som finns idag är flera gånger starkare än den marijuana som dagens åldrande baby-boomers rökte på college. Under flower-power-perioden låg THC-koncentrationen på två till tre procent. Dagens cannabis kan innehålla tio gånger så hög halt.
 

Du kan läsa hela artikeln av Antonio Maria Costa här

Läs också:
Engelsk tidning ber om ursäkt för kampanj för legalisering av cannabis
Skador av hasch och marijuana (uppdaterad 2006)
Haschguiden 

Torgny Peterson

2010 kan över 25% av nya fall av schizofreni komma att tillskrivas cannabis

Om cannabis orsakar schizofreni så kan 25 procent av nya fall av schizofreni då vi kommer till år 2010 tillskrivas cannabis, enligt en studie som nu publicerats i Addiction. 

En kraftig ökning av sjukdomen förutspås i slutet av det här decenniet och då med en ökning av shizofreni, särskilt bland unga män.  

Studien matchar historiska trender när det gäller användning av cannabis och nya fall av schizofreni i de tre engelska städerna Nottingham, Bristol och Southwark. 

Forskarna har uppskattat vad som kan hända med utvecklingen av fall av shizofreni om man antar att det finns ett orsakssamband mellan användning av cannabis och begynnande psykotiska symtom. 

Under de senaste 30 åren noterar forskarna en artonfaldig ökning av användningen av cannabis bland 18-åringar. Om cannabis orsakar schizofreni skulle en sådan ökning i användningen av cannabis resultera i en 29%-ig ökning av antalet nya fall av schizofreni. 

Ytterligare information hittar du här:
Matthew Hickman, Peter Vickerman, John Macleod, James Kirkbride, Peter B. Jones.  Cannabis and schizophrenia: model projections of the impact of the rise in cannabis use on historical and future trends in schizophrenia in England and Wales (2007).  Addiction 102 (4), 597-606.

Torgny Peterson

Cannabis i Sverige

Vi vet idag, efter den kartläggning som gjorts vid Rikskriminalpolisen, att mellan 120 och 140 olika ligor eller nätverk smugglar omkring 25-30 ton hasch till Sverige varje år. Av dessa har mellan 25 och 30 kapacitet att hantera minst ett ton per år. Huvuddelen av haschet kommer från Rif-bergen i norra Marocko. 

Olika europeiska brottsnätverk har kontakter och arbetar mot marockanska aktörer på spanska solkusten, och inte bara där utan i stort sett är hela sydvästra Medelhavet ett intressant område i sammanhanget. 

De marockanska kontakterna, oavsett var de befinner sig, arbetar i sin tur med kontakter i Marocko. Att tänka sig att någon skandinavisk lintott gör affärer i Rif-bergen hör inte till vanligheterna. 

Stora upptagningsområden för den europeiska marknaden är Spanien, Frankrike och Holland och många av de svenska smugglingsnätverken köper sitt hasch i Holland. 

Den här omfattningen på smugglingen innebär att vi har att göra med grov, organiserad brottslighet som måste bekämpas genom långsiktiga insatser. Det är därför glädjande att notera att Mobilisering mot narkotika tillsammans med Riskkriminalpolisen fattat beslut om en fortsatt, operativ satsning mot cannabis. 

Lagom till mässan och konferensen Sverige mot narkotika förväntas slutrapporten från det nuvarande cannabisprojektet bli offentliggjord. Jag kan utlova intressant läsning. 

Torgny Peterson

Rekordstort antal cannabisodlingar i Storbritannien

Aldrig någonsin tidigare har antalet cannabisodlingar varit så stort i Storbritannien som nu. En nyligen genomförd undersökning av Drugscope visar att polisen under de senaste sex månaderna avslöjat tre sådana odlingar per dag.  

Enbart i Londonområdet har 1 500 cannabisodlingar upptäckts och beslagtagits under de två senaste åren vilket är 200 procent fler än under åren 2003 till 2005. 

För tio år sedan, rapporterar Drugscope, producerades bara 11 procent av den cannabis som såldes i Storbritannien i landet. Idag produceras över 60 procent i landet. 

Tack vare att polisen varit synnerligen effektiv, man har bland annat använt helikoptrar utrustade med värmekameror för att upptäcka odlingarna, har det periodvis uppstått cannabistorka, dvs brist på cannabisprodukter, vilket gjort att mindre nogräknade, penninghungriga knarkproducenter kryddat marijuana med mikroskopiskt små glaskulor. Varför? För att öka vikten och därmed tjäna mer pengar. Detta skedde i en sådan omfattning att det engelska hälsovårdsdepartementet publicerade en så kallad health alert den 16 januari i år efter att flera marijuanakunder fått allvarliga mun- och halsproblem efter att ha fått i sig glaskulorna då dom rökt marijuana. 

Enligt uppgifter från den brittiska polisen innehåller ungefär 80 procent av cannabisodlingarna mer än 50 cannabisplantor och i genomsnitt beslagtas omkring 400 plantor vid varje razzia. 

En analys av de razzior som företagits mot cannabisodlingarna i landet visar att mellan 60 och 70 procent av odlingarna drivs av vitnamesiska kriminella gäng. Från början var dessa verksamma i London-området men under det senaste året har cannabisodlingar som drivits av de här gängen också upptäckts i södra Wales, Birmingham, East Anglia, Yorkshire och i nordöstra delen av landet. 

Många av odlingarna sköts av illegala immigranter, varav en del inte är mer än 15 år gamla. 

Torgny Peterson

Engelsk tidning ber om ursäkt för kampanj för legalisering av cannabis

Sent ska syndaren vakna, skulle man kunna säga då vi nu konstaterar att den engelska tidningen The Independent ber om ursäkt för det som vi redan då visste men som uppenbarligen blivit klart för somliga först nu, nämligen att legalisering av cannabis är ett vansinnigt projekt, som kräver maximal bekämpning. 

The Independent
startade 1997, under ledning av redaktören Rosie Boycott en kampanj för legalisering av cannabis. Tidningen stod också bakom den marsch för legalisering av cannabis som ägde rum i London 1998.  

Jag befann mig i London den dagen och hade möjlighet att på nära håll betrakta spektaklet. Tillsammans med The Independent kan vi idag konstatera att vi sällan har haft så många att tacka för så lite. 

 I samband med demonstrationen tog också Rosie Boycott och hennes tidning initiativet till ett upprop till stöd för legalisering av cannabis. Bland de som skrev under hittar vi bland annat Anita Roddick, kvinnan bakom Body Shop, som påstod sig värna om såväl yttre som inre miljö. Hennes underskrift på uppropet visar att hon inte förstod ett dyft av vad cannabisproblemet handlar om. Paul Mc Cartney var en annan av undertecknarna och hans egen användning av cannabis kan möjligtvis förklara, men ingalunda ursäkta, hans brist på kunskaper när det gäller cannabis. 

Hur som haver, The Independent, säger i gårdagens upplaga: Cannabis-en ursäkt: 1997 startade den här tidningen en kampanj för att avkriminalisera [läs legalisera!] drogen. Om vi då hade vetat vad vi kan avslöja idag?Tidningen meddelar sedan att man, i likhet med ett stort antal ledande experter som på sin tid också var för en avkriminalisering/legalisering av cannabis, tar avstånd från en sådan kampanj. 

Jag trodde inte att The Independent  någonsin skulle medge att kampanjen var ett komplett misstag. Desto mer glädjande är det att konstatera att så är fallet. 

Den aktuella artikeln i The Independent hittar du här

Kampen mot cannabis till gagn för missbrukarna går vidare.

Läs också:
Skador av hasch och marijuana (uppdaterad 2006)
Haschguiden

Knarkpropaganda för småbarn

De som förespråkar legalisering av marijuana har nu producerat en sagobok, avsedd för barn i åldrarna 6-12 år, som är ren och skär knarkpropaganda. 

Finansierad av vem? Gissa tre gånger!  

Den här knarkpropagandan ligger helt i linje med övriga tappra försök från legaliseringsfronten att försöka övertyga t o m små barn om det fantastiska med marijuana. 

Du kan ta del av eländet här

Alldeles snart kommer du att kunna ta del av en helt annan sagobok på samma tema. 

Torgny Peterson

Radioprogrammet ReageraMera onsdag 14 mars 09.00

Just Radio onsdag 14 mars 2007 kl 09.00 - ReageraMera med Torgny Peterson:

Om cannabiseländet: Omfattningen, bluffmakarna och pengar 

Programmet direktsänds i Just Radio och via Internet. Bor du på Gotland får du in kanalen på 89.2. Bor du i övriga Sverige eller i utlandet kan du lyssna direkt på adressen http://www.justradio.nu/

Attityderna mot cannabis behöver förändras

The Association of Chief Police Officers in Scotland (ACPOS) krävde en rejäl förändring i attityderna mot cannabis vid den internationella konferensen, The Hash Reality, som hölls på Westin Turnberry Resort, Ayrshire i början av den här månaden.  

- Den nuvarande trendiga synen att vi kan hantera cannabissituationen genom att dela ut en varning, ett bestämt bötesbelopp eller någon annan skenmanöver leder oss bara i fel riktning?, sa Graeme Pearson, chef för SCDEA (Scottish Drug Enforcement Agency) vid konferensen. 

Skottland har börjat upptäcka den organiserade brottslighetens storskaliga cannabisodlingar. THC-halten i cannabis har ökat avsevärt under senare år och Skottland har också upplevt ökade kopplingar mellan användningen av cannabis och hälsoproblem. 

- Jag är allvarligt oroad över förekomsten av cannabis, dess styrka, hälsoeffekterna och den förvirring som uppstått under senare år efter beslut om att omklassificera cannabis. Jag hyser inte det minsta tvivel om att cannabis utgör ett verkligt hot mot våra ungdomar och att det alltmer är en vara som hanteras av organiserade, kriminella grupper som gör enorma vinster, säger Pearson. 

Torgny Peterson

Ytterligare ett fall av barnmisshandel med marijuana

För någon dag sedan förfärades hela världen över hur två tonåringar tvingade småbarn att röka marijuana. 

Ytterligare ett exempel kommer idag. Det nya fallet handlar om en 25-årig mamma som lät sin 18-månader gamla baby röka marijuana. Och inte nog med. Hon ville ta en bild på det för att skicka till en tidning. 

Barnet har på goda grunder omhändertagits. Åklagaren yrkar på fängelsestraff för mamman. 

Läs mer:
25 year old woman convicted of giving toddler marijuana 

Torgny Peterson

Det finns klarsynta politiker bland marijuanadimmorna

Flera städer i Kalifornien inför nu förbud mot så kallade ?marijuanadispensärer?. Senast i raden är staden Ontario där stadens ledning antog ett totalförbud med röstsiffrorna 5-0. 

Läs mer:
Ontario bans marijuana dispensaries 

Torgny Peterson

Kritik av cannabisstudie

Förra månaden publicerades en studie om marijuana, utförd under ledning av Donald Abrams vid University of California at San Fransisco, i Neurology

Den kända hjärnforskaren Bertha Madras har synpunkter på såväl genomförandet av som resultaten från studien.  

Läs mer:
Om Bertha Madras 

Torgny Peterson

Vi gratulerar finska polisen

Det är dags att gratulera den finska polisen i Jyväskylä som efter spaning beslagtagit 30 kilo hasch. Två personer har häktats. 

Torgny Peterson

Tvingade småbarn röka marijuana

TV4 rapporterar idag om den 17-årige morbrodern som tvingade sina två och fem år gamla brorssöner att röka marijuana. Det förefaller som om 17-åringens marijuanaomdöme var satt ur spel.

Barnen slipper morbrodern tills vidare efter att de omhändertagits av de sociala myndigheterna. Kanske hade det varit smart att omhänderta 17-åringen också.

Se video:
Kids forced to smoke pot

Torgny Peterson

Grattis Holland!

Vi gratulerar holländsk polis som i fredags beslagtog 3 ton hasch i ett fordon som välte på en väg i Holland.

Vittnen konstaterar att två personer sprang iväg med blixtens hastighet när de förmodligen insåg att det skulle bli svårt för två personer att få ett fordon med 3 ton hasch på rätt köl igen.

Partiet uppskattas vara värt cirka 140 miljoner kronor.

Torgny Peterson

Välkomna och tack för hjälpen!

Besöken från legaliseringsförespråkarna på den här bloggen har ökat enormt och statistiken slår alla tidigare rekord, vilket i och för sig kan vara intressant för den matematiskt intresserade.

Jag tackar för hjälpen och önskar dessa besökare välkomna eftersom dom på ett fantastiskt sätt medverkat till att sprida information om bloggens existens och därmed om ökade kunskaper om cannabis och chansen att ta del av annan information än den som vanligtvis finns tillgänglig hos de som sjunger lovsånger till cannabis.

Ökat antal besökare från de som förespråkar legalisering, även om olika signaturer döljer sig bakom samma ip-adresser, innebär också ett mycket stort antal kommentarer av osaklig och vredgad karaktär, vilket imponerar föga.


Torgny Peterson


Hur cannabis förstörde mitt liv

På senare tid har fler och fler berättat om de problem de haft med cannabis och hur cannabis varit en inkörsport till narkotikamissbruket. 

How my life was destroyed by cannabis 

Michael blames marijuana for ruining his memory 

Torgny Peterson

Religion som täckmantel för marijuana

Craig Rubin, självutnämnd pastor på Hollywood Boulevard i Los Angeles greps förra året av polis i sin ?kyrka? där han predikar marijuanans lov under religiös täckmantel.  

Han hävdar att rökning av marijuana är en del av den religiösa verksamhet han bedriver och vad kan väl då vara mer naturligt än att man i ?kyrkan? också kan handla marijuana. 

Åklagarna i området ger inte mycket för den påstådda ?religiösa? verksamheten och ?predikanten? står snart inför skranket. 

Enligt ?predikanten? är rökning av marijuana lösningen på i stort sett alla världens problem och han hänvisar till bibeln. Något bibelcitat med hänvisning till att månglarna ska köras ut ur templet har dock inte hörts från hans håll. 

Det är enkelt att genomskåda Rubins avsikter genom att titta på en av de predikningar av honom som finns på You Tube. Materialet lämpar sig bra som komediinslag på marijuanafria personalfester. Påverkade marijuanafantaster kanske tar honom på allvar.

Torgny Peterson

Marijuanamissbrukare yngst bland narkotikamissbrukare i vårdapparaten

En ny rapport från The Department of Health och SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) lämnar information om cirka 2 miljoner intagningar för missbruksproblem i USA. 

Rapporten är baserad på uppgifter från 2005. Att marijuana är ett tidigt ungdomsproblem framgår av den här rapporten, som visar att den genomsnittliga åldern hos de som togs in för problem med marijuana var betydligt lägre än den genomsnittliga åldern vid användning av någon annan narkotika. 

En sammanställning av uppgifterna i rapporten visar att den genomsnittliga åldern vid intagning var 40 år för alkohol, 36 år för heroin, 33 för andra opiater, 34 för kokain och 24 för marijuana.  

Läs mer:
Treatment Episode Data Set (TEDS) Highlights - 2005 

Torgny Peterson

RSS 2.0