THC-koncentrationen i 'varor' i holländska coffee shops

Trimbosinstitutet i Holland har nu presenterat en rapport om THC-halten i marijuana, den holländska varianten av marijuana, nederwiet, och hasch i landets så kallade coffee shops.

Undersökningen bekräftar vad som hävdats under lång tid - att THC-halten i samtliga produkter är så hög att det är naivt att fortsätta kalla holländska cannabisprodukter för 'lätt' narkotika.

En holländsk coffee shop är en besynnerlig, holländsk inrättning där försäljning och användning av cannabis inte åtalas under förutsättning att vissa krav uppfylls (ingen alkoholförsäljning, inga andra droger, ingen försäljning till personer under 18 år, ingen reklam, inget oväsen som stör grannskapet).

Flera av de cannabisprodukter som säljs i dessa coffee shops härrör från cannabis odlad i Holland. Den inhemska produkten går under namnet 'nederwiet'.

Länge hade man ingen aning om THC-halten i de varor som såldes i dessa coffee shops men på begäran av hälsovårds- och justitiedepartementen genomförs numera, sedan 1999, tester av THC-halten.

I den nu föreliggande undersökningen från Trimbosinstitutet ville man bland annat veta om det finns skillnader i THC-halten i 'nederwiet' jämfört med importerade cannabisprodukter.

Eftersom det kan finnas skillnader i THC-halten i cannabisprodukterna vid olika tillfällen under året tar man sedan 2001 extraprov, men då bara på nederwiet.

För att genomföra undersökningen gjordes ett slumpmässigt urval av 50 coffee shops. Från dessa samlades totalt in 58 'nederwiet'-prover, 19 prov på utländsk marijuana, 19 prov på holländskt hasch och 44 prov på utländskt hasch. Utöver detta inköptes också 48 prover av den starkaste marijuanaprodukten som såldes i dessa coffee shops. I regel inköptes 1 gram av respektive prov.

Tittar man på den genomsnittliga THC-halten hos alla marijuanaproverna var denna 16,2%. Den genomsnittliga THC-halten hos alla haschproverna låg på 23,1%.

Den genomsnittliga THC-halten i 'nederwiet' (17,5%) var märkbart högre än i den utländska marijuanan
(5,5%).

Hasch från holländsk cannabis innehöll mer THC (33%) änutländskt hasch (17,5%). 

Läser du holländska rekommenderar jag dig att ta del av hela rapporten
THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2005-2006)

Torgny Peterson 

Cannabis och våldsbrott

Förespråkare för en mer tolerant inställning till cannabis hävdar att cannabis gör användaren lugn och fredlig. Att döma av av två nyligen rapporterade fall förefaller lugn och fredlighet inte alltid vara resultatet av användning av cannabis.

Det första fallet handlar om den 57-åring som mördade sin hustru mitt framför ögonen på parets fyra barn. Vid rättegången som började i Varbergs tingsrätt igår uppgav mannen att han rökt stora mängder hasch innan han begick mordet. Den intresserade kan läsa mer om detta i Göteborgs-Posten.

Det andra fallet handlar om en 31-årig brittisk soldat som mördade sin bäste väns far med en stor trädgårdssax. Vid rättegången skyllde mannen på att han rökt cannabis strax innan det vredesutbrott som resulterade i mordet. Den intresserade kan läsa mer om detta i Daily Mail.

Liknande, till synes helt omotiverade, vredesutbrott är också ofta en följd av bruket av anabola steroider.

Du kan läsa mer om detta i Mandom, mod och morske män - om anabola androgena steroider

Torgny Peterson

Cannabis och psykoser

I två artiklar i månadens nummer av the Canadian Journal of Psychiatry har två epidemiologer från Australien, Louisa Degenhardt och Wayne Hall, granskat åtta internationella studier av tonåringar och unga vuxna angående kopplingen mellan användning av cannabis och utvecklingen av schizofreni.

En av de studier som diskuteras är undersökningen 'Self reported cannabis use as a risk factor in Swedish conscripts of 1969: historical cohort study' (Zammit, Allebeck, Andreasson, Lundberg, Lewis).

I en av artiklarna betonar Degenhardt och Hall att de bevis om kopplingen som finns idag har betydelse för narkotikapolitiska åtgärder såtillvida att ungdomar ska upplysas och varnas för kopplingen mellan användning av cannabis och utveckling av schizofreni eftersom de flesta schizofrena diagnosticeras under de senare tonåren, dvs den tidpunkt då många tonåringar experimenterar med cannabis.

Du hittar artiklarna, 'Is cannabis use a contributory cause of psychosis?' och 'What are the policy implications of the evidence on cannabis and psychosis' i augustinumret (Vol 51, issue 9) av the Canadian Journal of Psychiatry.

Torgny Peterson

Haschflummig åsikt utan insikt

En 32-åring i Linköping har erkänt att han odlat och använt narkotika i bostaden, men enligt

Linköpings Tidning är 32-åringen "inte beredd att gå med på ett strafföreläggande eftersom han anser att hasch borde vara lagligt i Sverige. Därmed har han heller inte begått något brott, menar 32-åringen."

Logik som heter duga! Vem som helst skulle kunna tillämpa ett liknande resonemang på företeelser som man ogillar - klotter, skattebrott, felparkering m fl. Oavsett vad 32-åringen anser om hasch är, bland annat, produktion och innehav av narkotika ett brott. Vad 32-åringen i det sammanhanget anser eller inte anser är ointressant för påföljdsfrågan.

Torgny Peterson


Brasilianare säger nej till legalisering av cannabis

För vad nu enkäter kan vara värda meddelar 'Folha de Sao Paulo' att resultatet av en undersökning där 6,969 invånare i Brasilien fick frågan - "Anser du att rökning av marijuana ska förbli en brottslig handling" - blev ett rungande ja.

Resultat:
79% svarade ja
18% svarade nej
2% svarade vet inte

Förra sommaren avslöjade Brasiliens kulturminister Gilberto Gil att han rökt marijuana i flera år och att han är för avkriminalisering av konsumtion av narkotika. Kanske kan Sveriges ambassadör i Brasilien diskutera frågan vid någon kulturell sammankomst.

Torgny Peterson

När holländska städer inte klarar cannabisproblemet flyttas business till gränsen

Invånarna i flera holländska städer, bland annat Venlo och Maastricht, har fått nog av utländska haschflummare som kommer till Holland för att köpa sitt knark i lättillgängliga coffee shops.

Allmänheten klagar högljutt och vindflöjlarna till politiker sätter upp tummen i vädret för att känna varthän det blåser och vidta 'åtgärder'.

Så vad gör då t ex borgmästare Leers i Maastricht? Ja, inte stänger han igen några coffee shops - nix! - han flyttar dom närmare gränsen till Tyskland istället så att tyska haschflummare kan bete sig illa mer på hemmaplan, kanske rentav urinera på rätt sida gränsen och slå nå´n tysk på käften istället för en fredlig påtänd holländsk haschflummare.

Borgmästeriet i den holländska staden Venlo har redan prövat på systemet för att bli av med de tyska haschflummarna och mycket riktigt - tyskarna ställer till oreda närmare hemmaplan istället för i centrala Venlo till gagn för specerihandlarna men inte för försäljarna av knarktillbehör som är oroade över vad 'gränshandeln' kan medföra för deras del.

Har gränshandeln med cannabis löst några problem? Återigen nix! Man har bara flyttat runt problemen, ungefär som ibland sker med oanvändbara politiker - nå'n kan ju alltid bli landshövding eller varför inte generaldirektör.

Läs också:
A cultural relaxation that´s no longer mellow

Torgny Peterson

Cannabis med hög THC-halt nästa stora narkotikaproblem

I ett uttalande till Reuters, citerat av bland annat The Australian, säger Sandeep Chawla, chef för UNODC:s forskningsenhet i Wien, att cannabis med hög THC-halt blir nästa stora utmaning för narkotikabekämpningen.

Chawla konstaterar att "detta är något vi ignorerat så länge..nu finns odjuret hos oss och vi vet inte hur vi ska hantera det."

Sandeep Chawla förväntar en fortsatt ökning av användning av cannabis under innevarande år och betonar att det är ett stort misstag att inta en mjuk hållning till cannabis.

Torgny Peterson

Effekter av hög THC-halt i cannabisprodukter

En holländsk studie. 'A double-blind, randomized, placebo-controlled, cross-over study on the pharmacokinetics and effects of cannabis', innehåller intressant information om mätningar av THC-halten i holländsk marijuana, sk nederwiet.

Systematiska mätningar av THC-koncentrationen i nederwiet från holländska s k. coffee shops avslöjar att den genomsnittliga THC-koncentrationen har ökat stadigt från ca 8,6% i december 1999-januari 2000 till 17,7% i december 2004-januari 2005.

Enligt Korf (Korf DJ, Wouters M, Benschop A och Ginkel van Sterke wiet. Blow gedrag, schadelijkheid en afhankelijkheid van cannabis. 2004. Amsterdam, Nederländerna, Rozenberg Publishers) finns det olika sätt att röka cannabis. Den grupp som förmodligen ställs inför de största riskerna, enligt rapporten, är relativt unga cannabisrökare som eftersträvar den högsta känslan av berusning. Dom begränsar inte sin konsumtion, har en tendens att dra djupa halsbloss och röker hela 'jointen' själva. I åldrarna 15-35 är aktuellt bruk av cannabis i Nederländerna särskilt högt, 11,8%.

De som ingår i den aktuella studien, vuxna cannabisrökare i åldern 18-45 år representerar rökare som strävar efter att uppnå en 'stabil' känsla av att vara 'hög' och med måttliga psykedeliska och avslappnande effekter. Enligt rapporten delar dom ofta 'jointen' med andra.

Enligt den holländska rapporten medför rökning av cannabis som innehåller högre THC-halt en dosrelaterad ökning av fysiska effekter (ökad hjärtverksamhet och minskat blodtryck) och psykomotoriska effekter (långsammare reaktionsförmåga, fler misstag i samband med tester, försämrad motorisk kontroll och ökad dåsighet).

Cannabis från andra länder än Nederländerna, i huvudsak producerad utomhus, innehåller i genomsnitt 5,5% THC säger man i rapporten. En anledning till ökad oro i Nederländerna är utvecklingen av hydroponiska tekniker för odling av cannabis inomhus. Denna odlingsmetod har gett en ökning av THC-halten i nederwiet. Under åren 2000-2005 har den uppmätta THC-halten ökat med nästan 100%, från 16% till nästan 30%.

Du kan läsa hela rapporten (på engelska) här.

Torgny Peterson

Inga knarkodlingar i Holland

Flera medlemmar i de holländska partierna VVD, PvdA och D66 i det holländska parlamentet anser att landet ska tillåta cannabisodlingar, men det blir inget av med det.

EU-kommissionären Franco Frattini med flera har talat om för holländarna att odlingar av det slag som de nationella parlamentarikerna förespråkar strider mot ett EU-beslut från 2004 - ett beslut som holländarna också står bakom och som innebär förbud mot storskaliga odlingar.

Så i slutet av juni meddelade den holländske justitieministern, Piet Hein Donner, att det inte blir något av med cannabisodlingarna.

Vi tackar herr Donner för klarsynen och ser fram mot fortsatta ingripanden mot den holländska knarkhanteringen via så kallade coffee shops.

Läs också:
Holland kommer inte att legalisera produktion av cannabisprodukter
Holländska coffee shops
Holland och cannabis
Allt fler holländska ungdomar söker hjälp för cannabisproblem
Krismöte mellan Nederländerna-Belgien om försäljning av cannabis
THC-halten i holländsk 'nederwiet'
Starka cannabisprodukter stort problem bland unga holländare
Cannabis och behandling i Holland

Besök också:
Haschguiden

Torgny Peterson

Ryska forskare försöker utveckla drogfri variant av cannabis

Forskare vid N.I.Vavilovs forskningsinstitut i St Petersburg i Ryssland meddelar att dom lyckats utveckla en ny variant av cannabis där THC-halten är praktiskt taget noll.

Sergei Grigoryev vid institutet i St Petersburg säger till Interfax att om cannabis med hög THC-halt korsas med den drogfria varianten blir resultatet att THC-halten i den förra successivt blir allt lägre. Kanske borde han ha tillagt att fortsatt korsning också kan resultera i högre halter i den 'nya varianten'.

Hur som haver är forskningsprojektet intressant och jag har föreslagit den relevanta enheten i Sverige att ta kontakt med de ryska forskarna.

Torgny Peterson

THC-halten i holländsk 'nederwiet'

I en ny holländsk rapport, 'Dubbel-blind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd, 4-weg gekruist onderzoek naar de farmacokinetiek en effecten van cannabis', avslöjas att systematiska mätningar av koncentrationen av THC i holländsk 'nederwiet' från holländska coffee shops visar att den genomsnittliga THC-halten ökat stadigt, från ca. 8,6% i december 1999-januari 2000 till 17,7% i december 2004-januari 2005. En 'topp' på 20% uppmättes 2003.

I rapporten konstateras också att rökning av cannabis med högre THC-halt ger effekter, dels i form av ökad hjärtaktivitet och en minskning av blodtrycket, dels i form av långsammare reaktioner, sämre koncentrationsförmåga, större misstag vid tester som genomförts och minskad kontroll av den motoriska funktionen.

Trots den ökande THC-halten i 'nederwiet' och de konsekvenser detta medför skriver Hollands hälsovårdsminister Hans Hoogervorst i ett brev till parlamentets andra kammare den 22 maj att konsekvenserna inte är så allvarliga att 'nederwiet' bör betraktas som så kallad 'tung' narkotika.

Från Holland rapporterar Trimbos-institutet i årsrapporten för 2005 att allt fler holländska ungdomar söker hjälp för sitt cannabismissbruk.

Även om antalet cannabisanvändare enligt rapporten har stabiliserats, ökade antalet hjälpsökande med cannabisproblem med 22 procent från 2003 till 2004.

Trimbos säger sig inte veta hur många ungdomar totalt som är beroende av cannabis, men vet däremot att bruket av cannabis är särkskilt högt bland pojkar som lämnar skolan i förtid och bland pojkar i fängelse. Båda uppgifterna hänför sig till pojkar i åldrarna 14-17 år under åren 2002-2003.

Enligt Trimbos-institutet är holländsk cannabis tre gånger starkare än utländsk cannabis, med en THC-halt på 18 procent respektive 7 procent. För fem år sedan var THC-halten i holländsk marijuana betydligt lägre - 9 procent - säger Trimbos.

Utöver information om cannabissituationen innehåller rapporten också utförlig information om ecstasy, alkohol och tobak.

Läs också:
Cannabis och behandling i Holland

Läs mer:
Meer alcohol- en drugsgebruikers zoeken hulp

Ladda ner rapporten
Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2005

Torgny Peterson

Kraftig ökning av användning av cannabis i Tyskland

Vid den 29:e Bundes-Drogenkongressen i Potsdam i maj sa Thomas Bader, ordförande för organisationen Drogen und Rauschmittel, att konsumtionen av hasch och marijuana har ökat kraftigt samtidigt som bruket av heroin planat ut.

Bader varnade samtidigt för några höga förväntningar beträffande förskrivning av heroin och han betraktade det som skandalöst att det rått närmast total tystnad om kostnaderna för det hittillsvarande heroinprojektet i Tyskland som, enligt Baders uppgifter, hittills kostat 30 miljoner euro ( 280 miljoner kronor).

Torgny Peterson

Allt fler holländska ungdomar söker hjälp för cannabisproblem

Från Holland rapporterar Trimbos-institutet i årsrapporten för 2005 att allt fler holländska ungdomar söker hjälp för sitt cannabismissbruk.

Även om antalet cannabisanvändare enligt rapporten har stabiliserats, ökade antalet hjälpsökande med cannabisproblem med 22 procent från 2003 till 2004.

Trimbos säger sig inte veta hur många ungdomar totalt som är beroende av cannabis, men vet däremot att bruket av cannabis är särkskilt högt bland pojkar som lämnar skolan i förtid och bland pojkar i fängelse. Båda uppgifterna hänför sig till pojkar i åldrarna 14-17 år under åren 2002-2003.

Enligt Trimbos-institutet är holländsk cannabis tre gånger starkare än utländsk cannabis, med en THC-halt på 18 procent respektive 7 procent. För fem år sedan var THC-halten i holländsk marijuana betydligt lägre - 9 procent - säger Trimbos.

Utöver information om cannabissituationen innehåller rapporten också utförlig information om ecstasy, alkohol och tobak.

Läs mer:
Meer alcohol- en drugsgebruikers zoeken hulp

Ladda ner rapporten
Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2005

Torgny Peterson

Fakta och utbildningsmaterial om cannabis

I Australien har The Australian National Council on Drugs (ANCD) i veckan publicerat en omfattande genomgång av vetenskapligt baserad information om cannabis, 'Evidence-based answers to cannabis questions - a review of the literature'.

Organisationen betonar att det är dags för människor att få fakta om cannabis. Statistik visar att närmare 300.000 australiensare använder cannabis dagligen och 1,8 miljoner har använt cannabis under det senaste året.

Nu kan du skaffa dig ytterligare kunskaper om cannabis med hjälp av det 98-sidiga dokumentet från Australien.

När det gäller Australien visar de senast tillgängliga uppgifterna att 5,5 miljoner australiensare i åldern 14 år och uppåt någon gång har använt cannabis.

ANCD menar att det finns så många dåligt underbyggda åsikter och ren desinformation om cannabis och avsikten med dokumentet är att skapa klarhet i frågor kring cannabis. Över 700 studier om cannabis från hela världen har gåtts igenom inför produktionen av dokumentet. För att genomföra projektet har ANCD arbetat tillsammans med The National Drug and Alcohol Research Centre och dokumentet har gåtts igenom och stöds också av till exempel The National Institute on Drug Abuse i USA och The Institute of Psychiatry vid Kings College i London.

Dr John Herron, ordförande för ANCD säger, "Vi vill helt enkelt att människor ska bli mer medvetna om de problem som den här drogen orsakar. Cannabis är den mest använda illegala drogen i Australien. De flesta människor förstår inte att man kan bli beroende av cannabis. Cannabis kan påverka ditt liv så till den grad att du inte kan vara utan det och drogen kan förstöra relationer, anställningsförhållanden och många andra aspekter av en enskild individs liv. Cannabis är inte ofarligt. Vetenskapliga studier visar att det finns en klar koppling mellan regelbundet eller omfattande bruk av cannabis och mentala problem som depression eller ångest. För unga människor kan användning av cannabis ha en negativ och långsiktig inverkan. Ju yngre en person som använder cannabis är, desto större är risken för problem i utvecklingen. Medan tillgängliga vetenskapliga data inte visar att cannabis orsakar allvarliga mentala sjukdomar som schizofreni, kan cannabis utlösa problem hos var och en som är predisponerad för mental sjukdom."

Och Dr Herron fortsätter, "Det här är en viktigt fråga för alla i Australien eftersom så många unga provar cannabis och eftersom vi har ett verkligt problem med cannabis i samhället. Många tror att det inte är så farligt att testa lite. Det är nonsens. Det finns inget säkert minimumintag för cannabis. Människor kan, och gör det ofta, 'gå över gränsen', bli beroende av cannabis och vilja ha det varje dag."

Som en del av informationskampanjen belyser ANCD att, tvärtemot vad många tror, de flesta storanvändarna av cannabis i Australien i själv verket inte är unga människor.

Statistik visar att under den sjudagarsperiod använder 272,600 australiensare i åldern 20-29 år och 240,000 i åldrarna 30-39 år cannabis. Under samma tidsperiod använder 79,700 i åldrarna 14-19 år i Australien cannabis.

Det kan vara intressant att känna till att bruket av cannabis i Australien faktiskt minskar. Men ett problem är att människor som fortsätter att använda cannabis nu använder mer än vad de gjort tidigare.

Närmare tio procent av de i Australien som idag får behandling för narkotikaproblem uppger att cannabis är det största problemet.

Du hittar hela rapporten, 'Evidence-based answers to cannabis questions - a review of the literature' här.

Läs också:
Skador av hasch och marijuana
Är cannabis ofarligt
Haschguiden
Björn Fries tar avstånd från marijuanamarsch

'Morötter' och terapi framgångsrik kombination för den som vill sluta med marijuana

En studie, utförd vid University of Vermont, av 90 män och kvinnor som diagnosticerats som beroende av marijuana, visar att en kombination av terapi och 'morötter' - t ex kläder och biobiljetter - kan vara en framgångsrik metod för att hjälpa någon att sluta med marijuana.

Deltagarna i studien delades upp i tre grupper där en grupp fick kuponger, som kunde användas för inköp av mat, kläder eller biobiljetter; en andra grupp genomgick enbart kognitiv terapi och den tredje gruppen en kombination av innehållet i grupp ett och två.

Under den kognitiva terapin fick deltagarna lära sig att känna igen destruktiva tankemönster och ersätta dom med mer realistiska perspektiv. Två gånger per vecka erhöll deltagarna intjänade kuponger under förutsättning att dom uppvisade negativa drogtester. I genomsnitt erhöll varje deltagare kuponger till ett värde av totalt 400 dollar (ca. 3.000 kronor).

Efter 14 veckor hade 43 procent av de som tillhörde grupp tre slutat röka marijuana, jämfört med 40 procent för de som enbart fick kuponger och 30 procent för de som enbart fick kognitiv terapi.

Vid en uppföljning tolv månader senare använde 37 procent av de som fått kuponger och kognitiv terapi fortfarande inte marijuana, jämfört med 17 procent i 'kuponggruppen' och 23 procent bland de som endast fått kognitiv terapi.

Studien publicerades i aprilutgåvan av The Journal of Clinical and Consulting Psychology.

Torgny Peterson

Marijuanarökare riskerar att drabbas av lungsjukdomar 20 år tidigare än rökare av vanliga cigaretter

Marijuanarökare riskerar att drabbas av lungsjukdomar 20 år tidigare än rökare av vanliga cigaretter.

Forskning från Alfred Hospital i Melbourne, Australien visar att personer som röker marijuana riskerar att drabbas av lungsjukdomar upp till 20 år tidigare än rökare av vanliga cigaretter. Därmed ingalunda sagt att cigarettrökning i något avseende skulle vara nyttigt.

Den aktuella studien visar att patienternas symtom varierar från andnöd till infektioner och att problemen kan uppstå redan i 25-årsåldern.

Enligt professor Matthew Naughton finns det flera skäl till varför problemen börjar så tidigt, varav ett skäl är det sätt på vilket marijuana röks. När man röker en cigarett drar man in röken på ett annat sätt än med marijuana, där det är vanligt med maximalt kraftiga indragningar och att man sedan håller kvar röken i kanske 20 till 30 sekunder. Med tanke på de sorters kemikalier och svampar som kan förekomma i marijuana så är det inte ägnat att förvåna att marijuanarökarna riskerar tidiga lungproblem.

Mer om studien, 'Marijuana lung disease: A case series', som presenterades vid den årliga konferensen hos The Thoracic Society of Australia and New Zealand i Canberra, 24-29 mars 2006, kan du läsa här.

Torgny Peterson

Utveckling av behandlingsprogram för cannabismissbrukare

Som redovisats vid flera tillfällen tidigare är cannabis inte den harmlösa drog som så många av dess förespråkare vill göra gällande.

I Holland ökar antalet individer som rapporterar att de har problem med cannabis och i Tyskland går utvecklingen åt samma håll.

Vid TUD (Technische Universität Dresden) söker nu ett team psykologer, på uppdrag av den federala regeringen att utveckla ett probgram för att underlätta för såväl ungdomar som vuxna att upphöra med sin konsumtion av cannabis.

Programmet består av tre steg där man under den första fasen diskuterar för- och nackdelar med cannabiskonsumtionen och där man också utreder hur beroendet uppstått. Under andra fasen får missbrukaren hjälp att utveckla färdigheter som krävs för att sluta med cannabis, t ex strategier för att bearbeta 'sug' efter cannabis och förhindra återfall. Den tredje fasen slutligen innehåller problemlösningsövningar.

Alla i åldern 16 år och uppåt som vill 'behandla' sin konsumtion av cannabis kan under 2006 delta i Candis utan kostnad.

Enligt TUD uppfyller omkring sex procent av alla tyskar de diagnostiska kriterierna för cannabismissbruk och enligt Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.v, besökte över 2.200 klienter, med cannabis som huvudproblem, rådgivningsbyråer i delsstaten Sachsen. Av dessa kom cirka 900 från Dresden.

Du kan läsa mer om projektet Candis här.

Läs också:
Tysklands drogtsar kritiserar bagatelliseringen av cannabis
Farorna med cannabis är dramatiskt undervärderade
Nu kan du bli klar i knoppen - i England också
Cannabis och behandling i Holland
Är cannabis ofarligt?
Illegalt drogmissbruk börjar med cannabis
Cannabisbruk och minnesproblem - ny studie
Om cannabis och neuropsykologiska brister hos de som använt cannabis under lång tid
Haschguiden

Torgny Peterson

Tuffare tider för kanadensiska användare av cannabis

Jag har tidigare nämnt att det inte blir någon avkriminalisering av marijuana i Kanada, vilket upprört kanadensiska cannabisreaktionärer oerhört.

Eftersom flera läsare hört av sig och undrat vad den nye premiärministern, Stephen Harper, egentligen sa i sitt tal angående cannabis och annan narkotika då han och landets justitieminister deltog vid öppnandet av the Canadian Professional Police Association's Executive Board Meeting och konferens, så kommer här en utskrift av premiärminister Harpers tal.

Håll till godo!

The Right Honourable Stephen Harper

Thank you for the opportunity to be here today.

It is an honour for me to be in the company of the professional men and women who are dedicated to keeping our streets and our neighbourhoods safe for families right across this country.

As national representatives of police officers in Canada, you are the first to see the dire consequences of increased crime involving guns, gangs and drugs.

As you know, Canada is a great country. And one of the things that has made it a great country is our traditionally low rates of crime. In fact, our peaceful, law-abiding communities are part of Canada's traditional identity and values.

But times are changing. Our cities are changing. And the safe streets and safe neighbourhoods that Canadians have come to expect as part of our way of life are threatened by rising levels of crime.

Drug crime is on the rise. Gang crime is on the rise. And the homicide rate is on the rise as well. In the last few months and years, we have witnessed growing media reports of drug, gun and gang violence, especially in the city of Toronto.

These incidents appear no longer limited to supposedly "bad neighbourhoods", but have occurred in downtown centres frequented by families, workers, students and tourists.

Clearly this cannot go on. If we are to protect our Canadian way of life, we need to crack down on gun, gang and drug crime.

Canadians are tired of talk. They want action, and they want it now. And that's what Canada's new Government is going to do - take action. First of all, we'll hold criminals to account. We'll set mandatory minimum sentences for serious, violent and repeat crimes. We are going to hold criminals to account.

This means making sure sentences match the severity of crimes - and getting violent criminals off the streets so they can't re-offend. This Government will send a strong message to criminals. If you do a serious crime, you're going to do serious time.

That's why, during our mandate, we will take the following actions:

We'll introduce mandatory minimum prison sentences for drug traffickers, weapons offences, repeat offenders and crimes committed while on parole;

• We'll end conditional sentences for serious crimes;

• We'll repeal the "Faint Hope Clause";

• And we'll replace statutory release with earned parole.

Parole will no longer be granted automatically - as it often is today. Parole is a privilege - and it has to be earned. Holding criminals to account will require more police. That's why we're also going to work with our partners in other levels of government to make sure there are more police officers on the streets.

This is of vital importance, because many police forces are currently underfunded and under siege. This situation carries dire consequences for public safety. The lack of police patrols inevitably leads to more crime and more serious crime. Canadians have told us that's something they can't live with.

So we're going to act by:

• Establishing a new cost-shared program with provincial and municipal governments to hire new police officers;

• Re-investing savings from the long-gun registry into front-line law enforcement;

• And investing new federal money into criminal justice priorities - including youth at risk programs.
When it comes to drugs, police officers and parents agree: we don't need more of them on our streets. The increase in the production and distribution of hard drugs is well documented. And if we legalize drugs like marijuana, it will make it easier for our children to get hold of it.

That is why my government is opposed to legalizing drugs -- especially because of the damage it can do to our cities and our communities because of increased addiction and crime. Instead, we will get drugs off the streets, away from our children and clean up our communities by:

• Ensuring mandatory minimum prison sentences and large fines are given out to marijuana grow operators and drug dealers;

• Introducing a national drug strategy, including a nationwide awareness campaign to discourage our youth from getting hooked on drugs in the first place;

• And not re-introducing the Liberal government's marijuana decriminalization legislation.


Finally, we'll get tough on sex offenders and those that prey on our children. We'll get tough on sex offenders by:

• Creating an effective DNA bank of all convicted sex offenders and dangerous offenders;

• Raising the age of consent for sexual relations between children and adults from 14 to 16 years old; and

• Establishing a zero tolerance policy for all forms of child pornography.

Canadians have told us they want our new government to protect the way of life that has made this country such a great place to live. They've told us they want to be able to go about their daily lives without having to worry about getting hit by a stray bullet fired by a gang member, or being killed by a street racer losing control of his stolen vehicle.

They've told us they want to get real on crime. And they want to put an end to gang, gun and drug violence. They want us to walk the walk - not just talk the talk. Canadians have told us they want action now - not more talk. And that's what we're going to do - working closely with organizations such as yours. By working together we can tackle violent crime and make our streets safer - and we will.

In closing, I want to thank you for your kind attention and, more importantly, for the invaluable and often dangerous work you do on behalf of all of us. I wish you well in your deliberations and I look forward to working with you to make this a stronger and safer country in the years ahead.

Läs också:
Arbetet för att krossa marijuanahanteringen intensifieras?!
Ingen avkriminalisering av marijuana i Kanada
Internetbaserad cannabisfirma nedmonterad

Torgny Peterson

Tysklands drogtsar kritiserar bagatelliseringen av cannabis

Tysklands drogtsar, Sabine Bätzing, kritiserar i en intervju i tyska Focus bagatelliseringen av cannabis.

I intervjun säger Bätzing bland annat att "tidigare hette det alltid att en joint inte var så farlig. Av det blev man inte beroende. Nu vet vi mer om riskerna"…."Det finns idag ungdomar som röker en cannabiscigarett nästan dagligen och det som särskilt oroar oss är den låga debutåldern, 16,4 år. Det är inte längre något enstaka fall när en tolvåring röker."

Läs också:
Farorna med cannabis är dramatiskt undervärderade
Skador av hasch och marijuana
Haschguide på olika språk

Torgny Peterson

Väl designade kampanjer kan minska användning av narkotika

Många ställer sig, ibland med viss rätt, skeptiska till informationskampanjer mot narkotika men nyligen redovisad forskning ger ett exempel på hur en väl designad kampanj kan minska användningen av narkotika.

Det är forskare vid amerikanska universitet som arbetat med en kampanj i ett stort antal skolor i olika delar av USA. Med hjälp av olika material för att fästa uppmärksamheten på kampanjen i kombination med mediainsatser i lokalsamhället åstadkom kampanjen en avsevärd minskning av användningen av marijuana i de skolor där kampanjen bedrevs.

Den centrala utgångspunkten var att tonåringars främsta strävan är att nå självständighet och självbestämmande och att bruket av narkotika då blir en aktivitet som hindrar snarare än ökar möjligheterna till självständighet och självbestämmande.

En av huvudpersonerna bakom kampanjen är professor Kathleen Kelly, som under många år forskat inom området.

Studien, 'Combining in-school and community-based media efforts: reducing marijuana and alcohol uptake among younger adolescents', som beskriver kampanjen finns redovisad i februariutgåvan av Health Education Research.

Torgny Peterson

Farorna med cannabis är dramatiskt undervärderade

Under de senaste tio åren har antalet cannabisanvändare i Tyskland ökat med 70 procent. Förra året hade 20 procent av 16-19-åringarna någon gång prövat cannabis.

Nu ökar inte bara konsumtionen av cannabis utan också antalet ungdomar som söker råd och stöd. Enligt uppgifter i tyska Die Welt har antalet hjälpsökande under den senaste tioårsperioden ökat med 750 procent!

Andreas Gartner, psykolog på Therapieladen i Berlin säger till Die Welt att antalet missbrukare har ökat kraftigt under de senaste tio åren. På fråga om varför säger Gartner "Utbredningen av cannabis har stigit enormt under 1990-talet."

Gartner oroas också över att ungdomar börjar använda droger tidigt och att föräldrarnas auktoritet minskat.

Också i Frankfurt i Tyskland oroas man över konsumtionen av cannabis. Även om man inte noterat en ökning av konsumtionen under de senaste par åren, anser man att alltför många använder cannabis och därför startar man nu en kampanj, 'BeU' (Var dig själv), riktad till såväl ungdomar och föräldrar som till lärare och andra. För de närmaste två åren har man anvisat motsvarande 6,5 miljoner kronor för att driva kampanjen. Merparten av kampanjen använder Internet som instrument och betonar vikten av en allmän förstärkning av ungdomars personlighet.

Torgny Peterson

Arbetet för att krossa marijuanahanteringen intensifieras?!

Äntligen börjar det kanske röra på sig i Kanada när det gäller kampen mot marijuanahanteringen. I april introducerades ny lagstiftning, Bill 25: Safety Standards Amendment Act, 2006, i British Columbia i västra Kanada. I praktiken kommer det att innebära att om lokala myndigheter upptäcker en överdrivet hög elförbrukning hos någon kan innehavaren meddelas att en inspektion från räddningstjänsten är att vänta inom 48 timmar.

Vilka praktiska konsekvenser ovanstående kan få för den enskilde storodlaren är svårt att att säga idag. Ett står dock klart, den nya federala regeringen har en helt annan syn på all hantering av cannabis än vad den tidigare liberala regeringen hade och lokala myndigheter har gjort uttalanden som är uppmuntrande.

British Columbia i västra Kanada, med Vancouver som största stad, har i många år haft namn om sig att vara ett centrum för cannabisaktivister och den tidigare borgmästaren i Vancouver, Philip Owen, som jag träffat ett antal gånger har varit en ivrig förespråkare för en cannabispolitik med Holland som förebild.

Owen är inte någon vän av amerikansk narkotikapolitik. I ett inledningsanförande i Vancouvers stadsfullmäktige 6 december 1999 konstaterade Owen att "Vi inser alla att USA:s narkotikapolitik har misslyckats."

Owen har avancerat från 'hangaround' via 'prospect' till fullvärdig medlem av kretsen kring George Soros och hans pengar. Möjligtvis har Owens referenser till Holland avtagit något numera eftersom den holländske justitieministern, Donner, är måttligt förtjust i landets överflöd av så kallade coffee shops.

I juni 2004 gjorde kanadensiska polisen det största beslaget någonsin av marijuana i landet - 30.000 plantor. Att Kanada har så stora problem med enorma marijuanaodlingar beskrivs bäst genom att citera polisen Rick Barnums tre 'goda' skäl - 1. Dom är svåra att hitta 2. Dom genererar tonvis med pengar och 3. Dom som åker fast riskerar inte speciellt stränga straff.

I ett uttalande i CBS News i mars förra året uppskattade Barnum att det kan finnas upp till 50,000 marijuanaodlingar i Kanada, varav omkring 20,000 i Ontario och 15,000 i Vancouver-området.

I ett pressmeddelande den 6 april säger John Les, minister i British Columbia, att "marijuanaodlingar är en industri värd 45 miljarder kronor, som till stora delar kontrolleras av den organiserade brottsligheten", och han tillägger beträffande det nya lagförslaget att "detta nya redskap utgör ett innovativt sätt att ta reda på var dessa brottslingar opererar och slå igen deras verksamhet."

En studie från Department of Criminology and Criminal Justice vid University College of the Fraser Valley ger mycket intressanta inblickar I Kanadas 'marijuanamecka'. Rekommenderas till läsning, inte minst bland representanter för polis-, tull- och åklagarmyndigheter.

Du hittar studien, 'Marijuana growing operations in British Columbia revisited 1997-2003' här.

Torgny Peterson

Internetbaserad cannabisfirma nedmonterad

Kanadas RCMP (Royal Canadian Mounted Police) har gjort en insats till gagn för kanadensarna. RCMP har nämligen nedmonterat en framgångsrik, internetbaserad cannabisfirma.

Heaven´s Stairway, ägd av Richad Baghdadlian, sålde rikligt med cannabisfrön via Internet. Under den tid RCMP genomförde sin undersökning av företaget kom det in cirka 30 order per dag, värda i snitt 500 kronor.

Enligt RCMP finns det bevis för att företaget sålde frön, inte bara till kunder i Nordamerika utan också till flera andra länder. Kunderna skickade kontanter eller betalade med check till olika postboxar i Montreal.
Vid husrannsakan beslagtogs över 200.000 cannabisfrön.

När vi ändå talar om cannabis kan den som är intresserad av att veta mer om den kanadensiska cannabismarknaden läsa 'Bud, Inc.: Inside Canada's Marijuana Industry' av Ian Mulgrew. Boken på 287 sidor, som kom 2005 och är utgiven av Random House Canada.

I boken kan du bland annat läsa om Kanadas meste haschflummare, Marc 'Prince of Pot' Emery och en stor mängd av hans likasinnade kamrater och få en god inblick i den kanadensiska 'pot'-världen, ekonomin och den hittillsvarande kanadensiska låt-gå-mentaliteten när det gäller marijuana.
Emery är för övrigt föremål för intresse från amerikanska myndigheters sida efter att han sålt enorma mängder av sina favoritprodukter till kunder i USA. Från amerikansk sida har man nu begärt Emery utlämnad från Kanada. Ärendet om utlämningen är ännu inte avgjort.

Torgny Peterson

Ingen avkriminalisering av marijuana i Kanada

Det blir ingen avkriminalisering av marijuana i Kanada. Många nyttjare av produkten hade säkerligen hoppats att de löften om avkriminalisering som den tidigare liberala partiet utlovat om de vann valet i januari i år skulle verkställas, men så blir det alltså inte. Vi tackar för det.

Tvärtom så har den nya regeringen, under ledning av premiärminister Stephen Harper, deklarerat att arbetet för att krossa narkotikahanteringen tillhör ett av de högprioriterade områdena, tillsammans med bland annat åtgärder avseende hälsovård, skattesänkningar och barnomsorg.

Då Harper öppningstalade vid den årliga konferensen hos Canadian Professional Police Association sa han, "Vi kommer inte att återinföra den liberala regeringens förslag om avkriminalisering av marijuana."

Den liberala regeringen förlorade makten i Kanada vid valet den 23 januari efter att ha suttit vid makten i tolv år.

Torgny Peterson

Planerar ni barn? Undvik cannabis!

I en studie kring effekterna av rökning av marijuana hos mannen och kvinnan i samband med konstgjord befruktning konstaterar amerikanska forskare att rökning av marijuana, oavsett när den ägt rum, har negativa effekter.

Den aktuella studien, som företogs för att undersöka om rökning av marijuana påverkar konstgjord befruktning, omfattade 221 par.

Den slutsats forskarna drar är att såväl tidpunkten för rökning av marijuana och mängden rökt marijuana har negativ påverkan vid konstgjord befruktning.

Du kan läsa mer om studien, 'A prospective study of the effects of female and male marijuana use on in vitro fertilization (IVF) and gamete intrafallopian transfer (GIFT) outcomes' i American Journal of Obstetrics and Gynecology , Volume 194, Issue 2 , February 2006, Pages 369-376.

I en annan studie, utförd av forskare vid Queen´s University i Belfast, undersöktes effekten av THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) på spermafunktionen hos 78 manliga patienter. Också i den studien drar forskarna för marijuanarökande män mindre fördelaktiga slutsatser, nämligen att THC kan ha negativa effekter på den manliga fertiliteten.

Du kan läsa mer om studien 'Effects of delta-9-tetrahydrocannabinol, the primary psychoactive cannabinoid in marijuana, on human sperm function in vitro', här.

Torgny Peterson

Forskning om cannabis kan ge polisen nya redskap

Just nu pågår intressant forskning i USA som på sikt kan bereda vägen för produktion av en totalt drogfri industrihampa.

Forskarna arbetar med att identifiera de genetiska markörer som skiljer industrihampan från den cannabis som missbrukas, vilket på sikt kan komma att innebära att DNA från plantorna kan ge polisen nya redskap i arbetet mot narkotika.

I studien konstaterar forskarna, Shannon L. Datwyler och George D. Weiblen att de genetiska markörerna kan vara av praktisk användning för att
1. konstatera kriminella kopplingar mellan odlare och distributörer av hasch/marijuana
2. identifiera från vilket geografiskt område beslagtagna droger kommer
3. skilja illegal odling av marijuanavarianter från tillåten odling av industrihampa

Forskarna konstaterar att det dom har visat är att det förekommer stor genetisk variation inom arten cannabis och att informationen om den genetiska variationen är värdefull när det gäller att skilja 'drogplantor' från 'icke-drogplantor'. Tidigare forskning har med andra metoder visat på kemiska skillnader mellan olika plantor medan den här nya forskningen använder genetiska markörer.

Studien, ' Genetic Variation in Hemp and Marijuana (Cannabis sativa L.) According to Amplified Fragment Length Polymorphisms', är publicerad i J Forensic Sci, March 2006, Vol. 51, No. 2.

Du kan läsa mer om forskningen här .

Torgny Peterson

Hasch- och marijuanarök innehåller mer tjära, koloxid, bensen och toulene än vanliga cigaretter

Enligt ny forskning, som publicerats i Frankrike, innehåller tre 'joints' (cannabiscigaretter) lika mycket tjära som ett helt paket cigaretter.

Cannabisrök innehåller sju gånger mer tjära och koloxid konstaterar det franska konsumentinstitutet, Institut national de la consommation, i aprilutgåvan av institutets månatliga magasin.

Institutet testade vanliga Marlboro-cigaretter och 280 'joints' av såväl hasch som marijuana i en konstgjord rökmaskin.

Vid testerna undersöktes röken med avseende på förekomst av tjära, koloxid, nikotin, bensen och toulene.
Av studien framgår vidare att en person som röker en 'joint' bestående av hasch rullat tillsammans med tobak inhalerar dubbelt så stor mängd bensen och tre gånger så mycket toulene jämfört med rökning av en vanlig cigarett.

Torgny Peterson

Om cannabis och neuropsykologiska brister hos de som använt cannabis under lång tid

Grekiska forskare rapporterar i marsnumret av Neurology (2006;66:737-739) om ny forskning om bruket av cannabis och kopplingen till försämring av kognitiva funktioner.

Regelbundet användande av cannabis under lång tid kan påverka vissa kognitiva funktioner, speciellt förmågan att lära in och komma ihåg ny information men också kognitiva funktioner av betydelse för beslutsfattande.

I studien har forskarna studerat män och kvinnor i åldrarna 17-49 år, som delades in i tre grupper utifrån deras användning av cannabis.

Forskarna drar slutsatsen att hur länge man använt cannabis förefaller vara kopplat till vissa kognitiva funktioner.

Du kan läsa mer om studien här.

Torgny Peterson

Starka cannabisprodukter stort problem bland unga holländare

I mars månad handlade programmet 'Bij uns Thuis' i TV-kanalen Nederland 2 i Holland om de problem cannabisprodukter med hög THC-halt åstadkommer.

Den holländske läkaren Romeo Ashruf, chef för Parnassia-kliniken i Haag berättade bland annat att holländska skolbarn i 12-årsåldern nu behandlas för missbruk av den hemodlade marijuanan, 'Nederwiet', som är upp till 20 gånger starkare än andra, importerade varianter av cannabis.

Dr. Ashruf menar att det är ett stort problem att föräldrar inte är medvetna om den kraftfulla ökningen av THC-halten i de produkter som deras barn röker. "Flera föräldrar tänker tillbaka på 1960-talet och 'flower power'-rörelsen när en pipa passerades laget runt. Men det var då det", säger Ashruf, "och föräldrar tror att det går till på samma sätt idag och att det bara är en kul grej under uppväxtåren.Vad dom inte inser är att det är ljusår mellan då och nu. Idag går inte pipan laget runt; var och en tänder sin egen pipa och den drog de använder idag är mycket starkare än på den tiden. Föräldrar undervärderar, olyckligtvis, i mycket hög grad den effekt hemodlad 'Nederwiet'har på deras barn och den potential 'Nederwiet' har för att skapa beroende och hälsorisker."

I programmet berättade Dr Ashruf vidare om att de åldersgrupper som tidigare var aktuella för behandling var 16-21 år, men att det nu skett en förändring då merparten är i åldrarna 14-19 år. "Också barn, 12-13 år gamla, kommer in för behandling. Det är en oroväckande utveckling."

"Cannabis orsakar beroende; det råder inga som helst tvivel om det", säger Ashruf. "De barn jag behandlar som är 'tunga' missbrukare visar en försenad utveckling. En del som är 18 år gamla är mentalt utvecklade som en 15-åring. De blir apatiska, de gör dåligt ifrån sig i skolan, de har svårt att upprätthålla sina kamratkontakter, de har problem i sina dagliga relationer med andra, de sover dåligt, de är introverta. Större delen av tiden är det inte någon, vare sig föräldrar eller lärare, som inser att orsaken är deras användande av 'lätta' droger."

I programmet intervjuas också en tidigare cannabisrökare, 19-årige Bela Willems, som berättar att han blev fast på drogen när han var mycket ung. Då han var 16 rökte han åtta 'joints' dagligen. Nu när han slutat med cannabis besöker han skolor med unga elever för att prata om farorna med att röka cannabis.

Förstår du holländska kan du se hela programmet via Internet genom att klicka här . Programmet är cirka 25 minuter långt och ses bäst med bredbandsuppkoppling.

Torgny Peterson

Ordning och reda i det tyska haschtorpet

I ett uttalande till tyska ddp (Deutsche Depeschendienst) lovordar det tyska hampaförbundets ordförande Georg Wurth den liberala hållningen till hasch- och marijuanarökarna i den nordtyska delstaten Schleswig-Holstein. Däremot är Wurth extremt negativ till den hållning den sydtyska delstaten Bayern intar till nämnda rökare. (O)Rättvisan i Bayern i detta avseende betraktar Wurth som "omänsklig" och "odemokratisk".

Om det kan betraktas som omänskligt och odemokratiskt att göra det svårt att använda cannabis så torde en absolut majoritet av Europas invånare utgöra ett sällsynt djävulskt släkte för samma kontinents hasch- och marijuanarökare.

Hur som haver - sagde Wurth vill nu att den federala regeringen i Berlin beslutar om enhetliga regler för hela landet och dessa regler ska inte, enligt Wurth, baseras på bayersk omänsklighet, utan på den liberala hållning som finns i Schleswig-Holstein.

Wurth anser vidare att definitionen av vad som avses med 'ringa mängd' för innehav för personligt bruk ska sättas relativt högt. Uppenbarligen vill Wurth garantera möjligheten för rökaren att, om andan faller på, kunna få röka flera dagliga holkar i fred.

Som stöd för denna insats för den haschrökande populationen åberopar Wurth en studie från Max-Planck-institutet, som konstaterar att det finns stora regionala skillnader när det gäller straffpåföljderna för hasch- och marijuanakonsumenter i olika delar av landet.

Det kan tilläggas att Schleswig-Holstein sedan länge är ett känt fäste för den knarksekterism som förespråkar ökade möjligheter för den som önskar att bli stenad, en primitiv form av bestraffning som också tillämpas på annat håll.

Torgny Peterson

Rapport avslöjar hälsorisker med cannabis

En ny rapport från New South Wales i Australien konstaterar att cannabismissbruk, utöver kända problem med den psykiska hälsan, också allvarligt kan påverka den fysiska hälsan.

Rapporten konstaterar att cannabismissbruk kan leda till hjärtproblem, problem i luftvägarna och med immunsystemet; cannabismissbruk kan vidare leda till försämring av korttidsminnet och försena utvecklingen av hjärnan i unga år.

Hälsovårdsministern i News South Wales, John Hatzistergos, som idag öppnar delstatens fjärde klinik för behandling av patienter med cannabisproblem, säger till media i Australien att även om bruket av cannabis har minskat, så medför mer potent (högre THC-halt) marijuana ökade hälsorisker.

Hälsovårdsministern säger till tidningen Sydney Morning Herald att "Cannabis är ofta en del i ett större missbruksmönster med cigaretter, alkohol och andra droger." Beträffande rapporten konstaterar han, "Den här rapporten kommer att tysta de som ursäktar marknaden för så kallade lätta droger."

Så snart vi får tillgång till originalrapporten meddelar vi var du kan ta del av den. Om du inte redan har gjort det kan du med fördel ta del av det svenska materialet 'Skador av hasch och marijuana' .

Torgny Peterson

Bakslag för tillverkare av cannabismedicin

Aktierna för det brittiska företaget GW Pharmaceuticals, som tillverkar den cannabisbaserade medicinen Sativex föll idag efter att företaget presenterade resultat från en nyligen genomförd studie vars resultat delvis var en besvikelse.

Företaget meddelade att resultatet av FasIII-studierna av Sativex inte var statistiskt signifikanta.

Syftet med studien var att fastställa om Sativex kunde användas för att lindra spasmer och stelhet hos MS- (multipel skleros) patienter.

Företaget som försökt lansera preparatet i Europa sedan flera år tillbaka har således stött på nya hinder. Reuters rapporterade tidigare idag att värdet på en GW Pharma-aktie minskade med 25 procent efter beskedet om resultatet från studien.

Samtidigt kan det vara värt att veta att företaget GW Pharmaceuticals uppskattas vara värt cirka 1,5 miljarder.

Sativex, en oral spray, är inte godkänd som medicin i Europa, däremot finns preparatet på den kanadensiska marknaden.

Du kan läsa mer om dagens meddelande från GW Pharmaceuticals på adressen
http://production.investis.com/gwp/pressreleases/currentpress/2006-03-17/

Läs också:

Cannabis som medicin
http://reageramera.blogg.se/240206145355_sjukdom_och_cannabisrkning.html

Torgny Peterson

Cannabisbruk och minnesproblem

I 'Neurology' rapporterar grekiska forskare ytterligare dåliga nyheter för förespråkare av bruket av cannabis.

I en studie, dels av personer som använt cannabis under längre tidsperiod, dels av personer som använt cannabis under kortare tid, fann forskarna att deltagarna i båda grupperna presenterade sämre resultat i tester avsedda att mäta minne, uppmärksamhet och andra kognitiva förmågor.

Studien omfattade 40 användare av marijuana i åldrarna 17-49 år.

Du kan läsa mer om studien, 'Neuropsychological deficits in long-term frequent cannabis users' på adressen http://www.neurology.org/cgi/content/abstract/66/5/737

Torgny Peterson

Illegalt drogmissbruk börjar med cannabis

I en studie från Christchurch School of Medicine and Health Sciences (Otago University) i Nya Zeeland har forskare granskat sambandet mellan användning av cannabis och andra illegala droger bland 1000 personer i åldrarna 15-25 år.

Resultatet är intressant och borde ge anledning till ytterligare och mer omfattande studier på samma tema. Den aktuella undersökningen visar på en hög andel av såväl användning av cannabis som av andra droger, med nästan 80 procent användare av cannabis vid 25 års ålder, varav mer än 40 procent också använde andra illegala droger.

I studien konstaterar man vidare att i en majoritet av fallen föregår användning av cannabis bruket av andra illegala droger.

I ett uttalande säger forskningsledaren, professor David Fergusson, "Vår forskning visar att regelbunden användning av cannabis ökar riskerna för att unga människor kommer att pröva andra illegala droger. Vad som inte är klart är vilka bakomliggande processer som leder till det här sambandet. Att förstå de processerna är avgörande för hur vi betraktar cannabis. Om sambandet uppstår på grund av att användning av cannabis ökar kontakten med illegala drogmarknader är det en grund för avkriminalisering eller legalisering av cannabis. Om däremot sambandet uppstår därför att bruket av cannabis uppmuntrar unga människor att experimentera med andra illegala droger kan våra resultat betraktas som stöd för att förbjuda bruket av cannabis."

Vill du ha direkt kontakt med professor Fergusson är hans epostadress
david.fergusson@chmeds.ac.nz

Torgny Peterson

Cannabis och behandling i Holland

Enligt en rapport från holländska LADIS, som beskriver efterfrågan på behandling från cannabisanvändare i landet ökade antalet sådana förfrågningar med 33 procent under perioden 1994 till 2002.

2002 begärde 9,466 klienter hjälp eller råd vid polikliniker. Gruppen inkluderar klienter med primära, sekundära och tertiära cannabisproblem.

Efterfrågan på behandling från cannabisklienter utöver den som sker vid polikliniska inrättningar är relativt liten. Omkring 300 personer togs in på institution för cannabisrelatereade diagnoser.

Av Ladis-rapporten framgår vidare att det fanns omkring 408,000 användare av cannabis år 2002, dvs 290 användare per 10.000 invånare. Sedan 1997 har det relativa antalet användare av cannabis ökat med 25 procent. Under samma period ökade antalet cannabisklienter med 7 procent.

2002 var den genomsnittliga åldern hos cannabisklienterna 31 år och den genomsnittliga åldern hos cannabisanvändarna 28 år. 15 procent av cannabisklienterna var kvinnor och cirka 17 procent kom från invandrargrupper.

Ett ökande antal klienter uppgav cannabis som den huvudsakliga 'problemdrogen'. 2002 omfattade den gruppen 3,769 personer. Denna klientgrupp har ökat med 79 procent sedan 1994. Av en annan rapport, se nedan, framgår att antalet klienter som uppgav cannabis som den huvudsakliga 'problemdrogen' 2004 uppgick till 5,456 individer. Antalet individer som uppger cannabis som den huvudsakliga problemdrogen har sålunda ökat kraftigt också under de senaste åren.

Klienter som rapporterar problem enbart med cannabis hade ökat med 78 procent från 1994 fram till 2002 då antalet som rapporterade problem enbart med cannabis uppgick till 2,144 klienter.

Klienter som bara använder cannabis
Fastän cannabis i allmänhet rapporteras som en sekundär problemdrog nämns i rapporten följande om denna grupp:

Äldre klienter (>20 år) skiljer sig med avseende på tre "allvarlighetsindikatorer"

1) Drogproblemets varaktighet - 68 procent av cannabisklienterna har kämpat med sina cannabisproblem fem år eller mer.
2) Användningsfrekvens - 88 procent använder cannabis dagligen)
3) Procentuell andel intagna av psykiatriska skäl - 39 procent

Tänkbar utveckling
I rapporten säger författarna att det finns indikationer på att inverkan från cannabisklienterna ökar. En av de indikationer som nämns är att det fanns en stor grupp nya klienter, 29 procent, som kom in i behandlingssystemet 2002. Det, säger författarna, kan vara en indikation på att cannabis fortfarande utgör en "tillväxtmarknad" för behandlingssfären.

Den citerade rapporten 'Treatment demand of cannabis clients in outpatient addiction care in the Netherlands' hittar du på adressen
http://www.ivv.nl/content/_files/LADIS_Bulletin_Cannabis_april_2004_eng.pdf

Att den tänkbara utvecklingen rapporterad 2002 kan stämma framgår av sammanfattningen av en annan rapport, 'Kerncijfers verslavingszorg 2004'. Enligt den sammanfattningen uppgick antalet personer där cannabis år 2004 utgjorde den primära problematiken till 5,456 individer, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med siffrorna för 2003. Sammanfattningen av den rapporten, endast tillgänglig på holländska, finns på adressen http://www.ivv.nl/content/_files/samenvatting_kerncijfers_2004.pdf

Mycket intressant och kompletterande information på engelska, om missbruksbehandling i Holland 2004 hittar du på adressen http://www.ivv.nl/content/_files/LADIS_keyfigures_2004.pdf

Torgny Peterson

Holland och cannabis

Holländsk narkotikapolitik, och inte minst landets cannabispolitik, har varit föremål för ett otal diskussioner alltsedan systemet med så kallade 'coffee shops' för försäljning av cannabisprodukter infördes på 1970-talet.
Produktion, distribution och konsumtion av cannabis är omfattande i Holland och att landet är såväl konsumtions- som transitland bekräftas bland annat av det beslag på 2,8 ton hasch som den holländska polisen gjorde, dels i en bostad, dels i ett fordon i Huissen, utanför Arnhem, i fredags. Beroende på kvalitén, dvs THC-halten, uppger den holländska polisen att partiet kan vara värt uppemot 20 miljoner euro (cirka 190 miljoner kronor). En 39-åring från Arnhem är gripen och flera gripanden är ingalunda uteslutna.
I årets rapport från INCB (International Narcotics Control Board), som offentliggjordes den 1 mars, konstaterar INCB att omkring 30 miljoner människor i EU:s medlemsstater och på Island, i Liechtenstein, Norge och Schweiz har använt cannabis under de senaste tolv månaderna. Av rapporten framgår också att cannabis odlas i flera europeiska länder, främst i Albanien och Nederländerna.
Den här veckan offentliggjorde det amerikanska utrikesdepartementet 2006 International Narcotics Control Strategy Report, som innehåller omfattande information om Nederländerna. I den rapporten konstateras bland annat beträffande cannabis:
 • Med sin omfattande infrastruktur för transporter och några av de mest aktiva hamnarna i Europa är Nederländerna en av de ledande distributionspunkterna för illegala droger till och från Europa.
 • Allmänhetens attityder till lätta droger fortsätter att vara tolerant på gränsen till likgiltighet. Hollands regering och allmänheten betraktar inhemskt drogbruk i första hand som en hälsofråga och i andra hand som en polisiär fråga.
 • Som meddelats i 'cannabisbrevet' 2004 har den holländska regeringen gett högsta prioritet åt att motverka "drogturism" och odling av cannabis, speciellt i gränsområdena i söder. I november 2005 sände justitieminister Donner en rapport om regeringens cannabispolitik till parlamentets andra kammare där de viktigaste utvecklingstendenserna belystes enligt följande:
  • Myndigheter i Maastricht kommer inom kort att påbörja ett försök med att erbjuda lokala invånare speciella inträdespass till coffee shops. Nederländerna tillåter försäljning av cannabis i coffee shops under strikt kontroll och strikta villkor. Syftet med försöket i Maastricht är att minska drogturism från grannländerna. Om det lyckas kommer experimentet att utvidgas.
  • I oktober 2005 föreslog justitieminister Donner en ändring i narkotikalagstiftningen för att göra det enklare för lokala myndigheter att stänga lokaler där droger säljs illegalt. Idag är en stängning av sådana "droglokaler" möjlig på order av en domare, men endast om det finns konkreta bevis att de orsakar en allvarlig störning för allmänheten.
  • Åklagarmyndigheten och polisen i de södra provinserna Brabant och Limburg har startat ett pilotprojekt som riktar sig mot de kriminella organisationerna bakom illegal cannabisodling, snarare än att bara fokusera på individuella odlare.
  • I avvaktan på ratificering av bilaterala polisiära samarbetsfördrag med Tyskland och Belgien har praktiska åtgärder vidtagits för att minska narkotikasmuggling i gränsområdena. Övervakning över gränserna har intensifierats och ett utbyte sker av numren på drogturisternas bilnummerplåtar.
  • För att verkställa EU:s rambeslut (november 2004) om illegal handel med droger, gör regeringen nu ett utkast till ett förslag som höjer straffsatsen för storskalig cannabisodling och illegal handel med cannabis, "antingen (i organiserad form) eller i icke organiserad form", från 4 till 6 års fängelse.
  • 2004 års nationella narkotikaöverblick, publicerad av Trimbos-institutet i april 2005, visar att bruket av cannabis under den senaste månaden bland ungdomar i åldrarna 12-18 år minskat från 11 procent 1996 till 9 procent 2003. Livstidsprevalensen för cannabis i samma åldersgrupp under samma period minskade från 22 till 19 procent. 2004 påbörjade Trimbos-institutet en treårig kampanj i massmedia, med bidrag från hälsovårdsministeriet, för att motverka unga människors användande av cannabis.
  • Det genomsnittliga innehållet av THC i inhemskt odlat cannabis (Nederwiet) var högt, 20 procent, 2003-2004 och förefaller nu att stabiliseras på mellan 17 och 20 procent. RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) har fått i uppdrag att undersöka akuta hälsorisker förknippade med cannabis med höga THC-halter. Resultaten från den studien väntas föreligga i mars 2006.
  • En studie från juli 2005 uppskattade det totala antalet coffee shops i Nederländerna till 737 vid slutet av år 2004 (754 stycken 2002). Endast 22 procent av Hollands kommuner tillåter coffee shops i sina städer - 70 procent tillåter inte några sådana överhuvudtaget. Hälften av alla coffee shops är belägna i de fem största städerna. Coffee shops kontrolleras i genomsnitt fyra gånger per år av myndigheterna och kriterierna för att driva sådana coffee shops följs oftast bra.
 • I ett brev till parlamentets andra kammare, daterat 28 november 2005, konstaterade hälsovårdsminister Hoogervorst att den legala försäljningen av medicinsk cannabis på apotek till stor del hade misslyckats. Han sa att en politik som tillåter medicinsk försäljning [av cannabis] bara kunde vara effektiv om en officiell cannabisbaserad medicin registrerades. Hoogervorst har för avsikt att avsluta experimentet om läkemedelsindustrin misslyckas med att utveckla en sådan medicin inom ett år. Sedan mars 2003 har läkare tillåtits att förskriva medicinsk marijuana till sina kroniskt sjuka patienter. Hälsoministeriets byrå för medicinsk cannabis köper sin cannabis från två officiella odlare, bekräftar kvalitén och organiserar distributionen.
Beträffande lagstiftningen
Hälsoministeriet samordnar drogpolitiken medan justitieministeriet ansvarar för polisiära åtgärder i förhållande till kommunala beslutande församlingar, och polisen ligger under inrikesministeriets ansvarsområde. På lokal nivå samordnas politiken genom det triangulära systemet (borgmästaren, chefsåklagaren och borgmästaren). Den holländska narkotikalagstiftningen bestraffar innehav, kommersiell distribution, produktion, import och export av alla illegala droger. Konsumtion av narkotika är emellertid inte ett brott. Lagstiftningen skiljer mellan "tunga" droger som medför "oacceptabla" risker ( t ex heroin, kokain, ecstasy) och "lätta" droger (cannabisprodukter). Handel med "tunga droger" åtalas kraftfullt och langare kan bli föremål för ett 12-årigt fängelsestraff. Om handel sker i organiserade former, ökas straffet med en tredjedel (upp till 16 år). Försäljning av mindre mängder cannabisprodukter (under fem gram) "tolereras" (dvs åtalas inte fastän det tekniskt sett är illegalt) i coffee shops som drivs i enlighet med föreskrivna villkor (inga underåriga, ingen försäljning av alkohol, ingen försäljning av "tung" narkotika, ingen reklam och inget orsakande av "allmän störning").

Samarbete över gränserna
Nederländerna har ökat ansträngningarna för att delta i gemensamma operationer tillsammans med sina grannländer. 27 maj 2005 undertecknade den holländska regeringen Prum-avtalet med Belgien, Luxemburg, Tyskland, Österrike, Frankrike och Spanien, som ger stöd åt brett polissamarbete över gränserna. I mars undertecknade Nederländerna det tysk-holländska avtalet som träder ikraft 2006 och som tillåter polispatruller och kontroller i gränsområdet mellan de två länderna. Benelux-avtalet (Nederländerna, Belgien och Luxemburg) från 2004, antaget i februari 2005, möjliggör ökat, gränsöverskridande polisiärt samarbete mellan de tre länderna. I juni 2005 enades belgiska och holländska myndigheter om att tillsammans öka gränskontrollerna för att förhindra att produktion av ecstasy och cannabis flyttas till Belgien. Ett sådant utökat samarbete när det gäller brottsbekämpande myndigheters undersökningar är särskilt nödvändigt eftersom det finns belägg för att viss produktion av ecstasy flyttas från Nederländerna till grannländer.

Odling och produktion
Fastän kommersiell odling av cannabis är förbjuden så består cirka 80 procent av den holländska cannabismarknaden av marijuana odlad i Holland ('Nederwiet'). I en rapport från 2004 från den holländska rikspolisen om den holländska drogmarknaden uppskattar man att det finns mellan 17.000-22.000 cannabisodlingar som producerar omkring 68.000-99.000 kilo 'Nederwiet'. 2004 nedmonterades 2,261 cannabisodlingar (år 2003 nedmonterades 1,867 odlingar ). Inhemsk cannabisodling under 2005 fortsätter att vara relativt omfattande. Fastän den holländska regeringen har gett högsta prioritet åt att undersöka och åtala storskalig kommersiell odling av 'Nederwiet', förefaller de coffee shops som alltså accepteras att skapa efterfrågan på sådan odling. För att få ett slut på den kontroversiella politiken med att tillåta försäljning av cannabis via entrén på framsidan men förbjuda leverans av cannabis via ingången på baksidan uppmanade en majoritet i parlamentets andra kammare i oktober 2005 regeringen att godkänna ett försöksprojekt med reglering av cannabisodling. Förespråkarna, bland annat borgmästarna i Amsterdam och Maastricht, menade att en sådan åtgärd skulle göra slut på storskalig hemodling där organiserad brottslighet spelar en viktig roll. Justitieminister Donner och inrikesminister Remkes opponerade sig kraftigt mot experimentet eftersom det skulle stå i strid med de internationella överenskommelser som Nederländerna anslutit sig till. Ärendet är föremål för begrundan.

Vårdsökande för cannabisrelaterade problem
Antalet missbrukare av cannabis som söker behandling ökade från 3,701 år 2002 till 4,485 år 2003.

Läs också: Cannabis som medicin

Torgny Peterson

Cannabis som medicin

Frilansjournalisten Jyrki Seppälä menar i en artikel i Aftonbladet att "Det är riksdagen och politikerna som i grunden gör fel när de ger polis och domstolar repressiva uppdrag i frågor som ytterst är av social, medicinsk, emotionell, kulturell och psykologisk natur..."

Seppälä refererar ett fall som behandlades Eksjö tingsrätt 2004 då en 48-årig kvinna från Småland dömdes till sex månaders fängelse för odling av cannabis. Domen fastställdes av Göta hovrätt och HD har inte funnit anledning ge prövningstillstånd.

I och för sig är den juridiska hanteringen helt korrekt. Utan erforderliga tillstånd är befattning med cannabis inte tillåten. Det finns i den svenska narkotikalagstiftningen inga undantag för så kallade medicinska skäl. Att därför kalla 'Smålandsfallet' för ett "rättsövergrepp som kommer att gå till historien" är något överilat.

I USA driver en mycket aktiv lobby frågan om legalisering av marijuana för medicinska ändamål och flera delstater har sagt ja till sådant bruk, medan den federala högsta domstolen har sagt nej.

Flera försök pågår vidare på olika håll med att ta fram medicin innehållande cannabinoider. De som kommit längst i det avseendet är det brittiska företaget GW Pharmaceuticals, som tagit fram en spray, Sativex, som inte ger någon berusningseffekt.

I t ex Kanada, där Sativex godkänts, talar förespråkare för rökning av cannabisprodukter inte med någon värme om Sativex. Ur deras synpunkt är det rökning av 'rå' marijuana som gäller och i det amerikanska såväl som det kanadensiska fallet finns det all anledning misstänka att dessa förespråkare använder medicinska förevändningar för att på sikt åstadkomma legalisering av cannabisprodukter.

Sativex är inte heller en helt okontroversiell drog. Så föll till exempel GW Pharmaceuticals aktier plötsligt i värde i december efter besked om att en 69-årig kvinnlig diabetikers dödsfall kunde ha en koppling till kvinnans bruk av den cannabisbaserade medicinen Sativex.

Beträffande ekonomi så finns det ofantliga intressen för att komma åt de pengar som existerar i såväl den illegala som den legala cannabisindustrin. En liten idé om detta kan man få om man tittar lite närmare på innehavare av holländska coffee shops, som ju ofta framställs som den europeiska pragmatiska och innovativa cannabishanteringens källor.

Enligt en rapport från det holländska justitieministeriet minskar antalet så kallade coffee shops i Holland. 2003 fanns det 754 kända coffee shops. 2004 skedde en minskning med 2,3 procent till 737 stycken. Antalet tätorter med åtminstone en coffee shop minskade under samma period från 105 till 103, vilket innebär att det finns minst en coffee shop i 22 procent av alla holländska tätorter. Inte undra på att antalet personer som söker hjälp för cannabisrelaterade problem ökar år från år.

Coffee shops i Holland är föremål för inspektioner från lokala myndigheter, men en tredjedel av de tätorter som har coffee shops har inga specifika regler för vad som ska hända om en coffee shop bryter mot de regler som gäller. Formella varningar och stängning under en viss period är de vanligaste konsekvenserna för de coffee shops som inte följer reglerna. Att en coffee shop stängs definitivt är mycket ovanligt. Enligt justitieminister Donner håller sig de flesta coffee shops till reglerna.

Trots det mycket stora antalet coffee shops uppskattas att cirka 30 procent av all försäljning sker från hem, på barer eller via 'budfirmor'. Cirka 4,600 personer uppskattas i rapporten arbeta inom den här 'industrin'.

Enligt justitieminister Piet Hein Donner uppskattas den årliga omsättningen hos alla coffee shops i Holland uppgå till mellan 211 och 283 miljoner euro (mellan cirka 1,9 och 2,6 miljarder svenska kronor). Inte undra på att det finns många, som av olika skäl, är beredda att gå över lik för att försvara den här sortens narkotikahantering.

Flera av de som driver coffee shops har ett kriminellt förflutet. Speciellt tydligt är detta i två städer. I Amsterdam har 78 procent av de som driver coffee shops ett kriminellt förflutet enligt rapporten och i Venlo, på gränsen till Tyskland, är hela 83 procent kriminellt belastade.

När det gäller GW Pharmaceuticals i Storbritannien och företagets legala 'cannabisverksamhet' är det uppenbart att det också här finns mycket starka intressen, både av ekonomisk och annan natur, för att marknadsföra cannabisbaserade medel som medicin.

GW Pharmaceuticals har tecknat ett avtal, i initialskedet värt 168 miljoner kronor, med Spaniens största läkemedelsföretag, Almirall i Barcelona, för rättigheterna att marknadsföra cannabismedicinen Sativex i alla europeiska länder utom Storbritannien.

Nyheten om avtalet märktes omedelbart på börsen i mitten av december förra året då aktierna i GW Pharmaceuticals gick upp med 9.4 procent. Enligt GW Pharma är Almirall inte bara Spaniens största läkemedelsföretag utan också ett av Europas största, med en omsättning under 2005 som närmar sig 1 miljard euro, eller närmare 9,5 miljarder kronor.

Det tyska läkemedelsföretaget Bayer sköter marknadsföringen i Storbritannien och Kanada. I Kanada godkändes Sativex för försäljning i april i år.

Frågan om rökning av cannabisprodukter för medicinska syften är ingalunda någon självklarhet utan snarare kontroversiell, och omfattande forskning krävs innan några beslut fattas som innebär att seriösa, medicinska initiativ kommer att tas för att rökning av cannabisprodukter som medicin skulle anses som en möjlighet.

En ny vetenskaplig översikt från Statens folkhälsoinstitut visar att intag av cannabisprodukter (hasch och marijuana), är förenade med en rad skaderisker. Trots detta råder stor osäkerhet bland beslutsfattare, informatörer, ungdomsrådgivare, viss behandlingspersonal och allmänhet om vilka risker som är förenade med cannabisrökning.

Det har under de senaste åren diskuterats om, eller i vilken grad, cannabis kan ge upphov till skador och beroende. Statens folkhälsoinstitut gav den svenske psykiatern och missbruksexperten Jan Ramström i uppdrag att uppdatera den 1997 utgivna rapporten 'Skador av hasch och marijuana'. Rapporten innefattar nu ytterligare 8 års internationell forskning om cannabis skadeverkningar. Den nya rapporten visar bland annat att:

* Sambandet mellan cannabis och psykotiska symtom/psykoser stärks av flera nya under-sökningar. Var 10:e cannabisrökare får någon gång förvirringstillstånd eller psykotiska manifestationer.

* Cannabis kan som självständig faktor utlösa depressioner speciellt hos kvinnor.

* Cannabis kan utlösa grovt våld genom att samverka med tidigare befintlig störning eller av ruset utlöst psykisk störning (personlighetsstörning, förvirringstillstånd eller psykos).

* Ytterligare vetenskapligt stöd för att cannabis medför uttalade risker vid bilkörning.

*Ännu en långsiktig undersökning har funnit samband mellan moders rökning av cannabis under graviditet och sena (6 - 10-årsåldern) störningar hos barnet.

Det har länge varit känt att cannabis tillsammans med andra faktorer ökar risken för övergång till starkare droger (kokain, heroin). I en välgjord långsiktig undersökning, omfattande mer än 1000 ungdomar, har man nu funnit ett tydligt samband mellan cannabisrökning, oavsett andra faktorer, och övergång till tyngre droger.

Du kan ladda ner hela skriften, 'Skador av hasch och marijuana' på adressen
http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/P-04-047_Web.pdf
Den 7 mars 2003 arrangerade Mobilisering mot narkotika ett internationellt symposium om cannabis. Ett 70-tal parlamentariker och tjänstemän från 14 nationer deltog. En dokumentation med titeln 'Is Cannabis a Harmless Drug? - connecting research to drug control policy' togs fram redan 2003. Nu finns den i en översättning till svenska, vissa siffor har också uppdaterats.
Det materialet hittar du på adressen http://www.mobilisera.nu/upload/CANNABIS2005.pdf

Följande information kan vara av intresse i sammanhanget:

GW Pharmaceuticals
http://production.investis.com/gwp/pressreleases/currentpress/2005-12-12/

Produktmonograf Sativex
http://www.bayerhealth.com/display.cfm?Object_ID=272&Article_ID=122

Almirall
http://www.almirall.es/almirall/cda/nav/05/0500.jsp?ID=590

Bayer
Pressmeddelande
http://www.bayerhealth.com/BayerHC/display.cfm?Object_ID=276&article_id=119

Torgny Peterson

Nu kan du bli klar i knoppen - i England också

Sedan lång tid tillbaka har den svenska Haschguiden tjänat som en hjälp för dom som vill sluta röka cannabis.

Haschguiden - en guide för dig som vill sluta med hasch och marijuana - finns översatt till flera språk och har använts i flera länder. Du hittar Haschguiden på adressen
http://www.droginfo.com/pages/haschguiden/Guide%20f%F6r%20att%20sluta.htm

Allt fler, inte minst cannabisanvändare själva, upptäcker att regelbunden rökning kan orsaka problem. I Holland söker sig årligen ett stort antal användare frivilligt till olika enheter för att få hjälp med sitt cannabismissbruk.

Också i England ökar antalet personer som upplever problem med sin användning av cannabis, vilket föranlett två tidigare vaneanvändare av cannabis, James Langton och Adrienne McLeod, att starta kursen 'Clearhead'. Paret säger till 'The Times' att "de som blivit emotionellt beroende av cannabis behöver praktiska råd och stöd för att göra sig av med (o)vanan."

'Clearhead' startade för tre månader sedan då personer i London erbjöds möjligheter att delta gratis i ett pilotprojekt, som dom nu hoppas ska kunna byggas ut till ett nationellt nätverk för dom som har problem med sitt bruk av cannabis.

Du kan läsa mer om 'Clearhead' på adressen http://www.clearhead.org.uk/

Torgny Peterson

Att röka 'gräs' är OK - tobaksrökning klassas som luftförorening

I Kalifornien trivs apelsinerna och marijuanarökarna, bland andra. Däremot kan de som röker vanlig tobak i framtiden komma att få problem med sin nikotinrelaterade trivsel eftersom tobaksröken i Kalifornien nu har klassats som en luftförorening med placering i samma klass som dieselavgaserna.

Torgny Peterson

Haschrökande tidningsredaktör bakom kampanj för legalisering av cannabis

De flesta något så när insatta i legaliseringslägrets förehavanden känner redan till att Rosie Boycott, tidigare redaktör på den engelska dagstidningen The Independent, var den person som låg bakom tidningens kampanj, som startade hösten 1997, för legalisering av cannabis.

I och för sig inte så konstigt eftersom det endast är de okunniga, de som själva röker hasch eller marijuana eller de som tjänar pengar på en sådan hantering, som skulle komma på idén att förespråka en legalisering av rökning av hasch och/eller marijuana.

The Independent har alltid varit ett språkrör för en mer accepterande hållning, inte minst till cannabis, och den som studerar artiklar i tidningen flera år tillbaka hittar en mängd exempel på 'pro-drug' material.

Rosie Boycott drar sitt strå till legaliseringsstacken igen idag i en kommentar i The Independent, där hon konstaterar att hon vet att en 'joint' idag "är farligare än på min tid, men jag säger fortfarande - Legalisera cannabis!"

Boycott sammanfattar på ett tydligt sätt det som utmärker de flesta medlemmar i legaliseringscirkusen. Kända fakta om farorna med att röka hasch och/eller marijuana är inget man bryr sig om. Inte så konstigt heller. Skulle en marijuanarökare medge det, skulle han/hon ju i rimlighetens namn vara begåvad nog att inse att det är dags att sluta. Huruvida det handlar om bristande insikt eller bristande begåvning i Boycott´s fall är i skrivande stund inte bekant.

Torgny Peterson

Är cannabis ofarligt?

Den 7 mars 2003 arrangerade Mobilisering mot narkotika ett internationellt symposium om cannabis. Ett 70-tal parlamentariker och tjänstemän från 14 nationer deltog. En dokumentation med titeln "Is Cannabis a Harmless Drug? - connecting research to drug control policy" togs fram redan 2003. Nu finns den i en översättning till svenska, vissa siffor har också uppdaterats.

http://www.mobilisera.nu/upload/CANNABIS2005.pdf


Torgny Peterson

Holland kommer inte att legalisera produktion av cannabis

Den holländska regeringen har, enligt dagstidningen 'de Volkskrant' i tisdags, klargjort att den inte kommer att ge vika för den majoritet i parlamentet som anser att produktionen av cannabis ska legaliseras.

I ett anförande i parlamentet i måndags konstaterade landets justitieminister, Piet Hein Donner, att regeringen har omfattande praktiska och juridiska invändningar mot ett sådant förslag och att regeringen INTE kommer att tolerera några undantag. Donner sa vidare att de kommuner som på något sätt inlåter sig i experiment med 'legal marijuana' kommer att åtalas.

Enligt flera lokala media hävdar de parlamentariker som anser att produktionen av cannabis ska legaliseras att den nuvarande holländska narkotikpolitiken, avseende vad holländarna kallar 'lätta' droger, är halvhjärtad.

Som bekant är försäljning av cannabis i så kallade coffee shops accepterad sedan flera år tillbaka, men odling och tillförsel av samma produkt till coffee shops är illegal. Parlamentarikerna tycker att man borde ändra på det nuvarande systemet och sålunda tillåta produktion och distribution av cannabis till knarkbutikerna.

Det kan förefalla besynnerligt att det inte faller de holländska parlamentarikerna in att överväga att täppa till framsidan av landets coffee shops, dvs bomma igen dom totalt en gång för alla.

Som MOTGIFT rapporterat tidigare har tre ministrar i regeringen i en skrivelse till parlamentet börjat markera sin oro för den holländska cannabishanteringen och att någon legalisering av produktion av cannabis skulle vara aktuell i Nederländerna nu förefaller vara avlägsen.

Ministrarnas skrivelse till parlamentet hittar du på adressen http://www.minvws.nl/images/BZ75398_tcm11-55962.pdf
Torgny Peterson

Holländska coffee shops

Enligt en rapport från det holländska justitieministeriet, levererad till det holländska parlamentet den 6 juli, minskar antalet så kallade coffee shops i Holland. 2003 fanns det 754 kända coffee shops. 2004 skedde en minskning med 2,3 procent till 737 stycken. Antalet tätorter med åtminstone en coffee shop minskade från 105 till 103, vilket innebär att det finns minst en coffee shop i 22 procent av alla holländska tätorter. Inte undra på att antalet personer som söker hjälp för cannabisrelaterade problem ökar år från år.

Coffee shops i Holland är föremål för inspektioner från lokala myndigheter, men en tredjedel av de tätorter som har coffee shops har inga specifika regler för vad som ska hända om en coffee shop bryter mot de regler som gäller. Formella varningar och stängning under en viss period är de vanligaste konsekvenserna för de coffee shops som inte följer reglerna. Att en coffee shop stängs definitivt är mycket ovanligt.

Enligt justitieminister Donner håller sig de flesta coffee shops till reglerna.

Trots det mycket stora antalet coffee shops uppskattas att cirka 30 procent av all försäljning sker från hem, på barer eller via 'budfirmor'. Cirka 4,600 personer uppskattas i rapporten arbeta inom den här 'industrin'.

Enligt justitieminister Piet Hein Donner uppskattas den årliga omsättningen hos alla coffee shops uppgå till mellan 211 och 283 miljoner euro (mellan cirka 1,9 och 2,6 miljarder svenska kronor). Inte undra på att det finns många, som av olika skäl, är beredda att gå över lik för att försvara den här sortens knarkhantering.

Flera av de som driver coffee shops har ett kriminellt förflutet. Speicellt tydligt är detta i två städer. I Amsterdam har 78 procent av de som driver coffee shops ett kriminellt förflutet enligt rapporten och i Venlo, på gränsen till Tyskland, är hela 83 procent kriminellt belastade.
Holländska cannabisanvändare väljer uppenbarligen att i allt större utsträcknng odla sin egen marijuana att döm av antalet butiker som säljer frön för ändamålet. Enligt rapporten har antalet sådana butiker i landet "ökat avsevärt" till 318 stycken.

Torgny Peterson

Jättebeslag av cannabis på Ibiza

På Ibiza - ett av Europas största 'paradis' för knarkare av skiftande kulör - har polisen nu gjort ett beslag av cannabis av sällan skådat slag - 12 ton - i en lagerlokal nära hamnen i Ibiza.

Utöver beslaget av cannabis har hittills 15 personer gripits och fler gripanden är att vänta. Insatsen har skett med hjälp av flera polismyndigheter, bland annat från spanska fastlandet.

Ibiza är sedan flera år ett ökänt fylle- och knarktillhåll för europeiska ungdomar.

Torgny Peterson

Ryssland kommer inte att legalisera marijuana

Under en av de få websändningar Rysslands president deltagit i sa han i den senaste sändningen i torsdags att "Ryssland har anslutit sig till internationella fördrag i enlighet med vilka marijuana är en förbjuden drog. Ryssland kommer att fullfölja sina internationella skyldigheter i det avseendet."

Tack för det!

Torgny Peterson

Kraftig sänkning av gränsen för innehav av cannabis för eget bruk

I Schleswig-Holstein i norra Tyskland, granne med Danmark och med Kiel som huvudstad, kommer justitieministern Uwe Döring den här veckan att besluta om en kraftig sänkning av gränsen för innehav av cannabis för eget bruk, från nuvarande 30 gram till 6 gram.

Tack för det!

Torgny Peterson

Ingen odling av industrihampa i Norge

Norges hälsovårdsminister Sylvia Brustad kommer inte att ge dispens från förbudet mot produktion av narkotiska preparat för odling av industrihampa.

Det är det norska Legemiddelverket, som meddelat avslaget, som alltså stöds av Brustad.

Flera norska medier rapporterar om Brustads uttalande om att ett förbud mot såväl användning som odling av cannabis har utgjort en viktig del för att signalera en restriktiv narkotikapolitisk linje.

I ett svar till Fremskrittspartiets Hans Frode Asmyhr, som till skillnad från Brustad stöder odling, skriver Brustad att "det finns en risk för att ett undanröjande av förbudet kan uppfattas som början på en liberalisering av norsk narkotikapolitik och som ett första steg i riktning för legalisering av cannabis."

Torgny Peterson

Matnyttig information om cannabis och legaliseringsrörelsen

Dags för ytterligare information om cannabis - den här gången från amerikanska DEA (Drug Enforcement Administration), som gjort en intressant sammanställning av cannabisrelaterade frågor - från att rökning av marijuana inte har något med medicin att göra via cannabisrelaterade hälsoproblem till information om cannabissituationen i Holland, Schweiz, Kanada, Storbritannien.

Kortfattad information om några av de värsta legaliseringsförespråkarna finns också med, t ex Ethan Nadelmann och Ed Rosenthal.

Materialet är skrivet på engelska men av sådant slag att det inte bör bereda några svårigheter. Så småningom kommer hela materialet på svenska.

Den engelska versionen hittar du här.

Besök också:
A guide to the drug legalization movement

Torgny Peterson

Intervju med FN:s cannabisexpert

I samband med publiceringen av FN:s 'World Drug Report' har cannabisexperten hos UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Ted Leggett, intervjuats om cannabis.

Intervjun ger en bra sammanfattning om delar av rapportens avsnitt om cannabis och kan också med fördel användas som material i skolans undervisning i drogfrågor i allmänhet och i engelska i synnerhet.

Intervjun finns här.

Läs också:
Narkotikasituationen tydligen inget för svenska media

Torgny Peterson

'Medicinsk' marijuanabusiness inte välkommen i San Francisco

I San Francisco har man nu bestämt att det inte blir någon 'medicinsk' marijuanabusiness i det mycket välkända (turist)området Fisherman´s Wharf.

Myndigheterna har beslutat att marijuanabusiness inte passar in i den historiska miljön och dessutom är det inte bra för turistnäringen.

Beslutet talar för sig självt - tourism business är viktigare än marijuanabusiness - en icke oväsentlig insikt.

Torgny Peterson

Norge ändrar gränsvärde för innehav av hasch

Av en skrivelse från riksadvokaten i Norge till norsk polis framgår att innehav av den mängd hasch som ger böter höjs från nuvarande fem gram till femton gram. Även om denna förändring genomförs är dock tanken att man även fortsättningsvis ska pröva varje fall individuellt.

Torgny Peterson

Australiens nationella cannabisstrategi

I Australien har nu den federala regeringen presenterat en strategi för att bekämpa det omfattande cannabisproblem landet brottas med.

Enligt den nationella cannabisstrategin är cannabis den mest använda illegala drogen i Australien och även om användning av cannabis har minskat sedan 1998 visar den senaste undersökningen bland australiensiska hushåll att 5,5 miljoner människor över 14 år hade använt cannabis åtminstone en gång i livet, och att nästan 800.000 hade använt cannabis den senaste veckan. Samtidigt framhålls i strategin att siffrorna förmodligen är en underskattning av såväl omfattning som frekvens av användning av cannabis i landet.

Trots hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av användning av cannabis och det faktum att innehav och användning av cannabis är illegalt i Australien visar undersökningar att en avsevärd andel av det australiensiska samhället 'accepterar' att vuxna använder cannabis. Samtidigt visar undersökningar att cannabis är den vanligaste drogen när det gäller att ha problem med droger.

När det gäller lagstiftningen i Australien skiljer den sig åt mellan stater och territorier, särskilt beträffande påföljder för innehav och bruk, och den förvirring som uppstår bland allmänheten när det gäller cannabis legala status skylls ofta på sådana olikheter.

Påföljder för odling, försäljning eller smuggling av stora mängder cannabis skiljer sig åt mellan olika jurisdiktioner.

I strategin betonas att cannabishanteringen inte lever i något isolat utan utgör en del av en omfattande kriminell ekonomi. "Inköp av cannabis kan finansiera organiserad brottslighet utan att köparen vet om det…", säger man i strategin.

Beträffande den enskilde individen betonar strategin att det idag finns ökande bevis för att särskilt regelbunden användning av cannabis kan ha avsevärd negativ inverkan på psykisk och fysisk hälsa.

Det finns i dag tydliga belägg för att individer i Australien använder cannabis för första gången i allt yngre ålder. Det finns efterfrågan på behandling för cannabisrelaterade problem samtidigt som väldefinierade och utvärderade behandlingsalternativ saknas om man jämför med vad som finns tillgängligt för behandling av alkohol- och/eller heroinrelaterade problem, hävdar man i den nationella strategin.

I strategin betonas också att användning av cannabis sälla uppstår isolerat från bruket av andra droger.

Australiens nationella cannabisstrategi omfattar fyra prioriterade områden:
· Att skapa ökade kunskaper om cannabis hos allmänheten
· Att förhindra användning av cannabis
· Att förhindra cannabisrelaterade problem
· Att åtgärda cannabisrelaterade problem

Du hittar hela strategin här

Besök också:
Haschguiden

Torgny Peterson

Problem med cannabis som medicin

Att rökning av cannabisprodukter skulle betraktas som medicin avvisas av seriösa forskare. Ytterligare tveksamheter i 'ärendet' redovisas nu i en intressant artikel, 'Medical cannabis is a blunt tool', i New Scientist.

Artikeln rekommenderas speciellt till aktiva cannabisanvändare, legaliseringsförespråkare och andra med udda 'medicinska' intressen, men självklart också till seriösa forskare, politiker och den breda allmänheten.

Torgny Peterson

Användning av cannabis kan medföra risk för missfall

Amerikanska forskare pekar i en nyligen publicerad studie på att användning av cannabis kan medföra risk för missfall.

Hela materialet hittar du här.

Torgny Peterson

Cannabiskatastrofen

I en stort uppslagen artikel igår rapporterade den engelska tidningen News of the World om 'cannabisläget' i Storbritannien under rubriken 'Cannabis disaster' (cannabiskatastrofen).

Enligt tidningen visar en läcka från en hemlig rapport, sammanställd av Tony Blairs strategienhet, att en uppmjukning av cannabislagstiftningen i landet har resulterat i det man kallar en 'cannabiskatastrof'.

Tidningen citerar rapporten och säger att "Den övervägande majoriteten av cannabisförsäljare använder cannabis som ett enkelt sätt att tjäna pengar och öka kundunderlaget."

Läs också:
Cannabis disaster

Torgny Peterson

Att odla cannabis är som att odla tomater?!

Domaren Charles Harris i Oxford konstaterade vid en förhandling i domstolen nyligen att odla cannabis är som att odla tomater. Åsikten, snarare än insikten, tyder på att representanter för rättsväsendet kanske borde fundera på att skaffa ytterligare kunskaper om cannabis, alternativt ägna sig åt tomatodling.

Läs också:
Cultivating cannabis? It´s like growing tomatoes, says judge


Torgny Peterson


Arbetet mot cannabis måste intensifieras

Det finns idag tillräckligt vetenskapligt underlag för att konstatera att cannabisproblemet måste bekämpas med all kraft. Trots detta, vilket ingalunda är ovanligt i andra sammanhang heller, envisas ett fåtal debattörer i Sverige och ett större antal sådana utomlands att vi måste hitta 'pragmatiska och innovativa' (deras favoritfloskler) att bekämpa narkotikaproblemet i allmänhet. En av dessa 'innovativa och pragmatiska' metoder skulle i deras värld innebära legalisering av narkotika.

Ytterligare bränsle i den debatten fick den nyligen publicerade listan över olika drogers så kallade 'farlighet', som presenterades av en kommitté i det brittiska parlamentet. Eftersom jag befinner mig i England har jag haft rikliga möjligheter att noggrant läsa den brittiska pressen och det har inte varit speciellt avancerat att upptäcka att brittiska media tagit ställning i frågan och för den som kanske inte hängt med i debatten under de senaste åren så är det främst The Independent och The Guardian, ivrigt påhejade av The Economist som står på legaliseringssidan.

Att vara 'politically correct' är väsentligt för många oavsett vilka konsekvenser det får och mer kluvna media, som t ex The Daily Telegraph, väntar lite för att se vart vinden blåser innan man bestämmer sig helt. I dagens Telegraph gör man på förstasidan stor affär av en enkät, besvarad av tre tusen personer, där man konstaterar att "allmänheten har en avslappnad inställning" till cannabis.

I likhet med kriget mot terrorism kan vi räkna med att det så kallade kriget mot narkotika kommer att pågå under flera år framöver och det finns inga skäl att dra sig ur en sådan kamp mot narkotika för att några mediala narkotikadilettanter ondgör sig över att tusentals användare av cannabis 'drabbas' av detta, som dom säger, 'orättfärdiga krig'.


Flera debattörer både hemma och utomlands talar om att alkohol och tobak skapar många gånger större problem än narkotika i allmänhet och cannabis i synnerhet. Visst är det så. Två legala droger skapar problem som är oerhört omfattande och ändå menar dessa narkotikadilettanter att vi ska lägga sten på börda genom att legalisera cannabis!?


Det är dags för Sverige att intensifiera kriget mot narkotika. Det anses förmodligen inte politiskt korrekt av fega politiker och insnöade journalister, men missbruket av cannabis riskerar idag att eskalera i omfattning, vilket skulle resultera i ännu fler tragiska människoöden, ökade kostnader för hela samhällsapparaten och en på sikt ohanterlig situation, som skulle ge ytterligare bränsle åt förespråkare för legalisering. Men vi är ingalunda där idag. I Sverige finns ett massivt stöd för att upprätthålla en restriktiv narkotikapolitik, vilket utgör en god grund för ett framgångsrikt arbete mot narkotika.

Jag kommer inom kort att underlätta tillgång till information om cannabis (forskning, prevention, behandling, politiska beslut, beslag mm), ett arbete som egentligen borde ligga på den statliga myndighet som bär det yttersta ansvaret för samordningen av arbetet mot narkotika - mobilisering mot narkotika. I avvaktan på att Mobilisering mot narkotika etablerar en omfattande kampanj mot cannabis bidrar jag och mina kollegor mer än gärna till att sådan information och en sådan kampanj blir verklighet.


Torgny Peterson


Framgångsrik utrotning av cannabis i Marocko

Som jag berättat tidigare har en kampanj för utrotning av cannabis pågått under juni månad, bland annat i den marockanska provinsen Taounate. Enligt uppgifter från de lokala myndigheterna har omkring 1000 hektar med cannabisodlingar förstörts. Målet med kampanjen är att helt utrota cannabis i Taounate-provinsen.

I samband med utrotningskampanjen har myndigheterna också levererat ersättningsgrödor till odlarna.

En ny kampanj är planerad att genomföras under augusti månad.

Läs också:
Utrotning av cannabis


Torgny Peterson


Cannabis och graviditet - ingen lyckad kombination

Kopplingen mellan cannabis och graviditet i Australien är allvarligare än vad man tidigare trott, enligt en omfattande undersökning vid University of New South Wales av över 415.000 födslar under åren 1998 till 2002.

Forskarna har undersökt effekten av droger, bland annat cannabis, på fostret och funnit att rökning av cannabis har negativa effekter. Enligt en av forskarna användes cannabis i samband med mer än 2.100 graviditeter.

Du kan läsa mer om studien i Addiction, volym 101, juni 2006. Om du ändå besöker Addiction kan du med fördel läsa om andra studier om droger och graviditet i samma tidskrift.

Läs också:
Fakta och utbildningsmaterial om cannabis
Illegalt drogmissbruk börjar med cannabis
Farorna med cannabis är dramatiskt undervärderade

Du hittar fler artiklar om cannabis om du skriver in sökordet 'cannabis' i sökrutan.

Torgny Peterson


RSS 2.0