3,2 ton hasch beslagtaget i norra Marocko

Från Marocko meddelas att den marockanska flottan i söndags tog 3,2 ton hasch I beslag i Al Hoceïma-områdetEn spanjor och tre marockaner har gripits. 

Utöver det här beslaget förhindrade tullen i Tetouan (cirak 30 mil norr om Rabat) vid tre olika tillfällen förra veckan försök till smuggling av totalt närmare 430 kilo hasch, som gömts i utlandsregistrerade lastbilar. 

Med hjälp av en mobil scanneranläggning gjorde den marockanska tullen i december förra året ett rekordbeslag av hasch, 11 ton på två lastbilar i Nador. 

Torgny Peterson

Är du reklampelare för hasch är du inte välkommen på krogen

102292-5
   Cannabiskampanjen

I Elverum i Norge är det tvärstopp i entrén om du går omkring som en levande reklampelare för hasch. Det är polisen tillsammans med restauranger och klubbar i Elverum som står bakom initiativet rapporterar Østlendingen

Något för svenska restaurang- och klubbägare? 


Torgny Peterson


Påverkade haschrökare filmade mord

102292-5
   Cannabiskampanjen

Påtända svenska haschrökare har i kommentarer hävdat att hasch inte gör någon aggressiv.  

Det gäller uppenbarligen inte de två brittiska tonåriga haschrökare som i en planerad attack videofilmade mordet på en 40-årig tvåbarnsfar för att sedan skryta om det inför sina kamrater. 

Ytterligare ett fall, som du kan läsa mer om här, som bekräftar behovet av en intensifierad, samordnad kamp mot cannabis.  

Torgny Peterson

Strategimöte om marijuana

102292-5
   Cannabiskampanjen

Igår träffades representanter för DEA (Drug Enforcement Administration) och lokala och delstatliga myndigheter i Florida för att diskutera den omfattande ökningen av marijuanaodlingar i Florida, som idag är den delstat som har de flesta odlingarna efter Kalifornien. 2006 rapporterade polismyndigheter i 41 av Floridas 67 kommuner förekomst av marijuanaodlingar. 

Marijuanaodlingarna ökar som sagt kraftigt i USA där 400 000 plantor till ett uppskattat värde av 6,4 miljarder dollar beslagtogs förra året. 2005 beslagtogs 270 000 plantor. 

Marijuanaodlingarna har nu fått sådan omfattning att polismyndigheter från de centrala delarna av Florida begär hjälp för att intensifiera kampen mot de hydroponiska odlingarna (innebär att man använder en näringslösning för att odla istället för jord. Marijuana som odlas på det här viset ger en starkare THC-halt än de traditionella odlingarna.) 

Även om vi i Skandinavien inte är i närheten av den omfattning problemet har i vissa delstater, främst Kalifornien och Florida, i USA finns det anledning att vara mycket uppmärksam på utvecklingen på våra breddgrader. 

Du kan hjälpa till att bekämpa odlingar i Sverige och övriga Skandinavien, inte minst eftersom odlingarna kan utgöra en reell fara på olika sätt: 

Bränder
Behovet av stora mängder elektricitet i kombination med oprofessionell hantering av elsystemet kan leda till bränder, som också kan drabba intilliggande lokaler/bostäder. 

Hälsorisker
Hög luftfuktighet och höga temperaturer som är nödvändiga förutsättningar för verksamheten resulterar ofta i skadlig mögel- och svampbildning.  

El
El-stölder och oprofessionell dragning av elkablar kan resultera i farliga tillbud 

Giftiga gaser och kemikalier
De kemikalier som används för att producera marijuana cirkulerar i odlingslokalen och kan utgöra en allvarlig hälsorisk 

Våld
I USA är det vanligt att de som ägnar sig åt odling av marijuana utsätts för utpressning, intrång i odlingslokalen/lokalerna och allehanda våld eftersom kriminella element insett att stöld av redan befintliga odlingar besparar en besväret att starta egen odling. Detta innebär ökad risk för boende i omgivningen. 

Fällor
På grund av risken för intrång av kriminella eller besök av polisen är det i USA mycket vanligt att odlaren konstruerar fällor i avsikt att skada eller döda eventuella besökare. 

Du kan hjälpa till i arbetet med att stänga cannabisodlingar genom att vara vaksam på din omgivning och rapportera iakttagelser som kan tyda på förekomst av en cannabisodling. 

Följande kan vara tecken på förekomst av en cannabisodling: 

Gardiner är alltid neddragna för fönstren eller fönstren är alltid täckta (oftast) från insidan på annat sätt (papper eller plast sätts upp på insidan av fönstren).

Stor aktivitet vid inflyttning men senare verkar ingen bo där.
 

Besök på den aktuella adressen liknar inte mönstren för besök i andra lägenheter, villor eller fastigheter i området. 

Besökare som dyker upp dagligen eller någon gång per vecka men då bara gör kortare besök för att se till odlingen. Var också observant på eventuella besök nattetid. 

Den som hyr vill ogärna ha besök av hyresvärden eller andra personer som kan tänkas avslöja vad som försiggår. 
  Annorlunda sopor i anslutning till odlingen, t ex krukor, jordsäckar, förpackningar för näringslösning, elkablar och rördelar

Var uppmärksam på förflyttning av plastsäckar eller annat emballage som kan användas för transport av marijuana.
 

Besöker du t ex byggvaruhus kan det också vara värt att fundera på varför t ex ungdomar inhandlar jordsäckar, fläktar eller utrustning till ventilationsanläggningar och/eller utrustning av olika slag för trädgårdsskötsel.

Håll utkik efter förpackningar som kan innehålla eller ha innehållit t ex aceton, metanol, natriumhydroxid, eter, ammoniak. 
 

Nya dofter i allmänhet och en skarp, ofta sötaktig, doft i synnerhet. Det är heller inte ovanligt att odlarna monterar starkt doftande preparat för att dölja cannabisdoften.

Hög värme

Kondensering på fönstren eller till och med på utsidan av huset. (Vintertid kan detta ofta resultera i att det inte finns någon snö på taket). 

Ventilationsöppning(ar) 

De som driver odlingarna kan också försöka dölja vad som försiggår genom att ha ljus påslaget inomhus och utomhus dygnet runt eller att radio och TV står på dygnet runt. Ljud från fläktanläggningar och andra ljudkällor som kanske står på dygnet runt för att dölja ljud från fläktanläggningar.


Eventuella elektriska omkopplingar för stöld av elektricitet. Arbetar du på ett elbolag är det också värt att hålla utkik efter omotiverat höga elräkningar

Varningsskyltar av olika slag, (Privat område; Varning för hunden; Privat område-överträdelse beivras etc.)
 

Du kan lämna tips om narkotika. Ring antingen polisen på 114 14 eller tullen på 112 och begär 'Narkotikatipset'. Du kan ringa när som helst och du behöver inte tala om vad du heter. Till Tullverket kan du också e-posta tips.   
Torgny Peterson

Allt fler i Nederländerna söker hjälp för cannabismissbruk

Enligt 2006 års rapport om drogmissbruk i Nederländerna ökar antalet individer som söker hjälp för sitt cannabismissbruk kraftigt i landet. Under 2005 ökade antalet hjälpsökande med hela 12 procent trots att antalet användare av cannabis varit relativt stabilt under perioden 2001-2005. 

Siffrorna från Nederländerna ger stöd för kraven på ökade insatser mot hela cannabishanteringen. 

Läser du holländska kan du också läsa mer om Jaarbericht 2006 Nationale Drug Monitor här

Läs också
Hjälp till med att stänga cannabisodlingar i Sverige och övriga Skandinavien  

Torgny Peterson

Stora beslag av hasch i Grekland

102292-24
Lokala media rapporterar om stora beslag av hasch i västra Grekland och på Kreta. Sedan i början av juni har plastsäckar innehållande hasch hittats uppspolade på stränder i området. 

I närheten av Chania på Kreta har nyligen 50 kilo hasch påträffats på stranden och i det närliggande området ytterligare 15 förpackningar med 35 kilo hasch. 

På den sydvästra delen av halvön Peloponnesos och på flera stränder på ön Zakynthos, eller Zante som den också kallas, har man sedan 1 juni hittat omkring 400 kilo hasch. 

Joniska havet, som är en del av Medelhavet mellan Italien, Albanien och Grekland utgör en av de rutter som används för att transportera hasch från Albanien till Grekland. Enligt officiella källor har omkring 2,6 ton hasch beslagtagits  längs den albansk-grekiska gränsen och i Joniska havet. Det kan heller inte uteslutas att en del av de mycket stora mängder hasch som produceras i Marocko också transporteras via rutter längre österut i Medelhavet där man kanske tror att risken för upptäckt är mindre. 

Torgny Peterson

Nolltolerans mot cannabis

På allt fler ställen i världen inser man de problem cannabis ställer till med, nu senast i södra delen av Auckland i Nya Zeeland där allmänhetens krav på åtgärder mot cannabishanteringen resulterat i omfattande razzior helt i linje med polisens nolltolerans. 

Den ansvarige polischefen för området, Jim Searle, säger till media i landet,Vi har nolltolerans mot försäljare av narkotika och deras köpare och alla som påträffas med att handla narkotika kommer att åtalas.  

Också för svensk del är nolltolerans den enda adekvata inställningen till narkotikahanteringen. Allt annat är rent nonsens även om en del knarkhandlare och deras handgångna underhuggare gör sitt bästa för att försöka ändra på den inställningen.

Vi ska inte vare sig acceptera eller i lagstiftning tillåta något som helst innehav av narkotika. 

Torgny Peterson

Internationell oro över cannabisindustrin

102292-5
   Cannabiskampanjen

Det är inte bara i Sverige som arbetet mot cannabis har intensifierats under de två senaste åren, främst genom Rikskriminalpolisens cannabisprojekt, utan också i flera andra länder uppmärksammas den omfattande cannabishanteringen och de skadeverkningar användning kan medföra allt mer.

Den här veckan har till exempel experter från Schweiz, Tyskland, Frankrike, Österrike, Liechtenstein och USA träffats under två dagar för att bland annat diskutera utvecklingen av cannabisindustrin i allmänhet och ökningen av inomhusodlingar av marijuana i synnerhet, en tendens som också uppmärksammats i Sverige där flera avancerade fabriksmässiga marijuanaodlingar har beslagtagits med fällande domar till följd.

Vid det aktuella mötet i Zürich konstaterade deltagarna att utvecklingen på cannabismarknaden i kombination med ökad THC-halt i produkterna ökar riskerna för skador vid användning, vilket kräver ökade, samordnade och gemensamma insatser för att bekämpa cannabisindustrin.

Vi förutsätter självklart att svenska politiker och myndigheter på samma sätt inser farorna och målmedvetet förstärker och utvecklar arbetet för att krossa cannabisindustrin.

Torgny Peterson

Obligatorisk läsning: Cannabisrapporten-En kartläggning av distributionen, nätverken och individerna

102292-5
   Cannabiskampanjen

Med den idag offentliggjorda rapporten från Rikskriminalpolisen om cannabissituationen i Sverige i handen, bör alla kunna inse att det finns allt fog i världen att intensifiera kampen mot cannabis. 

Jag har ett flertal gånger skrivit om delar av innehållet i rapporten och också refererat delar av den utifrån den föreläsning Johan Nilsson från Rikskriminalpolisen höll vid SNPF:s (Svenska Narkotikapolisföreningen) årskonferens i maj i år. 

För den som inte tidigare tagit del av det jag skrivit, kan det än en gång konstateras att det nationella cannabisprojektet kartlagt 140 nätverk som smugglar och säljer cannabis i Sverige. 

Cannabis är den mest använda drogen i Sverige och av de ungdomar som testar narkotika röker nästan alla cannabis.  Därför måste cannabisbrottsligheten prioriteras högre av de brottsbekämpande myndigheterna
, säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare.  

Cannabisprojektets slutrapport visar att de större nätverken som säljer och smugglar cannabis i Sverige finns i Uppsala, Norrköping, Linköping, Göteborg, Stockholm och Helsingborg/Malmö. Mellan 25 och 30 nätverk har möjlighet att hantera minst ett ton cannabis per år. Genom Nationella cannabisprojektet har polisen och tullen slagit ut tio nätverk som har möjligheten att hantera minst ett ton cannabis per år.  

Den totala mängden cannabis som smugglas till Sverige beräknas uppgå till mellan 25 och 30 ton per år, vilket mycket mer än vad som tidigare uppskattats. Omkring 80 procent av den cannabis som kommer till Sverige har Marocko som ursprungsland.  

Du kan läsa hela rapporten här

Torgny Peterson

Rökförbud på holländska coffee shops

Nu blir det rökförbud på holländska coffee shops-eller? 

I fredags beslutade den holländska regeringen att från och med den 1 juli nästa år införa rökförbud på caféer, restauranger, nattklubbar och diskotek, och också på coffee shops om man får tro ett uttalande som premiärministern Jan Peter Balkenende gjorde i tv-kanalen NOS. Coffee shops kommer att behandlas på samma sätt som andra utskänkningsställen, sa Balkenende. 

Vilka uttryck detta kommer att ta sig i praktiken återstår att se. Holländarna kommer fortfarande att kunna förpesta luften inomhus under förutsättning att separata rökrum eller andra anordningar installeras för att förskona personalen från röken. 

I praktiken kan det alltså resultera i att den personal som säljer knark på coffee shops kan få göra det i en rökfri miljö, allt i enlighet med de nya reglerna, medan kunderna hänvisas till separata rökrum där personalen slipper vistas. Ett sådant arrangemang innebär i praktiken inte något egentligt rökförbud men är i alla fall ett steg i rätt riktning.  

Nästa steg på kravlistan måste bli att göra de nämnda inrättningarna, inklusive coffee shops, helt rökfria och på sikt kan kanske krav från organisationer som t ex Clean Air Nederland och från andra, som för länge sedan insett att rökning av cannabisprodukter är skadligt, resultera i att vi kan dricka gravöl när coffee shops försvinner för gott. 

Torgny Peterson

Cannabisprojektets rapport

102292-5
   Cannabiskampanjen

Om inget oförutsett inträffar offentliggörs rapporten från Rikskriminalpolisens cannabisprojekt måndag 11 juni. Bättre sent än aldrig. Ytterligare information kommer.

Torgny Peterson

Cannabisrelaterade sjukhusintagningar har ökat med 85 procent

102292-5
   Cannabiskampanjen

Antalet cannabisrelaterade sjukhusintagningar i England ökade med 85 procent mellan 1996-97 och 2005-6 enligt de uppgifter som hälsovårdsminister Rosie Winterton lämnade i ett skriftligt svar (Metnally ill: Cannabis) i det brittiska parlamentet den 6 juni. 

Observera att siffrorna som refereras i det skriftliga svaret  endast avser patienter som tagits in på sjukhus på grund av cannabisrelaterade, psykiska problem i England (sålunda inte Skottland, Wales  eller Nordirland). 

Ytterligare skäl sålunda att vidta kraftfulla åtgärder mot cannabishanteringen. 

Torgny Peterson

Hjälp till med att stänga cannabisodlingar i Sverige och övriga Skandinavien

102292-5
   Cannabiskampanjen

Även om antalet cannabisodlingar i Sverige inte på långt när är så många som i vissa andra länder finns det all anledning att noga bevaka utvecklingen. 

Du kan hjälpa till i arbetet med att stänga cannabisodlingar genom att vara vaksam på din omgivning och rapportera iakttagelser som kan tyda på förekomst av en cannabisodling. 

Följande kan vara tecken på förekomst av en cannabisodling: 

Gardiner är alltid neddragna för fönstren eller fönstren är alltid täckta (oftast) från insidan på annat sätt (papper eller plast sätts upp på insidan av fönstren).

Stor aktivitet vid inflyttning men senare verkar ingen bo där.
 

Besök på den aktuella adressen liknar inte mönstren för besök i andra lägenheter, villor eller fastigheter i området. 

Besökare som dyker upp dagligen eller någon gång per vecka men då bara gör kortare besök för att se till odlingen. Var också observant på eventuella besök nattetid. 

Den som hyr vill ogärna ha besök av hyresvärden eller andra personer som kan tänkas avslöja vad som försiggår. 
 

Var uppmärksam på förflyttning av plastsäckar eller annat emballage som kan användas för transport av marijuana. 

Besöker du t ex byggvaruhus kan det också vara värt att fundera på varför t ex ungdomar inhandlar jordsäckar, fläktar eller utrustning till ventilationsanläggningar och/eller utrustning av olika slag för trädgårdsskötsel.

Håll utkik efter förpackningar som kan innehålla eller ha innehållit t ex aceton, metanol, natriumhydroxid, eter, ammoniak. 
 

Nya dofter i allmänhet och en skarp, ofta sötaktig, doft i synnerhet. Det är heller inte ovanligt att odlarna monterar starkt doftande preparat för att dölja cannabisdoften.

Hög värme

Kondensering på fönstren eller till och med på utsidan av huset 

Ventilationsöppning(ar) 

Ljud från fläktanläggningar och ljudkällor som kanske står på dygnet runt för att dölja ljud från fläktanläggningar 

Eventuella elektriska omkopplingar för stöld av elektricitet. Arbetar du på ett elbolag är det också värt att hålla utkik efter omotiverat höga elräkningar


Varningsskyltar av olika slag, (Privat område; Varning för hunden; Privat område-överträdelse beivras etc.) 

Du kan lämna tips om narkotika. Ring antingen polisen på 114 14 eller tullen på 112 och begär 'Narkotikatipset'. Du kan ringa när som helst och du behöver inte tala om vad du heter. Till Tullverket kan du också e-posta tips. 

Torgny Peterson

Fem cannabisfabriker stängda

I England ligger man inte på latsidan när det gäller att stänga cannabisfabriker. Varje vecka stängs ett tiotal fabriker av varierande storlek på olika platser i öriket. 

Den senaste, glädjande rapporten kommer från polisen i North Kent som låter meddela att man under tisdagen stängde igen den femte cannabisfabriken i området under de två senaste månaderna. 

Torgny Peterson

Lungor hos cannabisrökare och tobaksrökare

Dr Onn Min Kon vid St Mary's Hospital i London planerar att genomföra en studie för att jämföra skador på lungorna hos de som röker cannabis respektive tobak, berättar BBC. 

Dr Kon har flera unga patienter som röker cannabis och som har lungor som normalt bara ses hos äldre tobaksrökare. Jag har en grupp unga människor som har lungor som ser ut som om de tillhörde 65-åringar, säger läkaren till BBC. 

Läs också:
My lungs are damaged beyond repair 

Torgny Peterson

Äntligen! Rotterdam stänger 27 coffee shops

102292-5
   Cannabiskampanjen

Under de två senaste åren har såväl internationell som nationell kritik mot cannabisindustrin i Holland tilltagit och det är glädjande att konstatera att också holländska politiker allt mer inser att det är dags att agera mot de holländska försäljningsställena för cannabis som går under det något besynnerliga namnet coffee shop. 

Igår, torsdag 31 maj, presenterade Rotterdams borgmästare Ivo Opstelten den nya policy som kommer att gälla för Rotterdams knarkcaféer från och med den 1 januari 2009 och som i realiteten innebär att 27 coffee shops får bomma igen. 

Det finns idag totalt 62 coffee shops i centrala Rotterdam och i och med den planerade stängningen minskar antalet alltså med nästan 50 procent. 

Det finns flera skäl till stängningen, men det som anges officiellt är att de 27 coffee shops som kommer att stängas ligger för nära skolor. Men detta är inte hela sanningen. Borgmästare Opstelten har uppenbarligen konstaterat att användningen av cannabis antagit oroande proportioner och har i samband med redovisningen av den nya policyn också uttalat förhoppningar om att användningen av cannabis, och därmed sammanhängande ordningsstörningar, ska minska. 

De nya insatserna mot cannabis i Rotterdam kommer också att innebära ökade kontroller och insatser mot de ägare av coffee shops som inte följer gällande regler, och reglerna för att överhuvudtaget få tillstånd att driva en coffee shop kommer att skärpas. 

Utöver detta kommer Rotterdam också att starta en omfattande informationskampanj i skolorna för att uppmärksamma ungdomar på de faror användning av narkotika innebär. 

Idel glädjande besked sålunda från Rotterdam som sedan flerfaldiga år har varit ett av de mest toleranta tillhållen för såväl distributörer som konsumenter av narkotika. Vem kommer inte ihåg Plattform 0 i Rotterdam, alldeles i närheten av centralstationen där missbrukarna 20 meter utanför polisstationens fönster upprättade en frizon för användning av all narkotika. Debattens vågor gick höga och tafatta politiker tog, då det begav sig, god tid på sig för att bomma igen eländet. Så snart Plattform 0 stängts, öppnade en präst sin kyrka för missbrukarna och flera av lokalerna i kyrkan blev regelrätta knarkarkvartar. I media gick dessutom prästen ut och deklarerade stolt att det var han som startade det första illegala metadonprogammet i Rotterdam. 

Det var tider det, tycker förmodligen en och annan knarkförespråkare men i takt med att verkligheten tränger sig på så har också holländska politiker blivit allt mer medvetna om de coffee shop-relaterade problemen.  

Det är inte bara Rotterdam som börjat inse allvaret i de lokala problemen. Också i Amsterdam rör det på sig, även om man inte direkt uttalar att det hänger samman med drogproblem. Hur som haver så säger Amsterdams borgmästare, Job Cohen, i en intervju i dagstidningen Telegraaf igår att flera ungdomar far illa och att det tar alldeles för lång tid innan hjälps sätts in. Insatserna måste ske snabbare och en person måste till slut ges ansvaret att ta det avgörande beslutet om vad som ska ske.  

Cohen anser också att det ska finnas möjlighet att tvångsomhänderta barn/ungdomar, vilket det för bara för några år sedan hade varit synnerligen politiskt inkorrekt att tala högt om i Holland. Av någon anledning tror Cohen också på återinförande av nationell värnplikt som ett led i att hjälpa ungdomar med problem. 

Cohens förslag får betraktas som mycket kontroversiella i ett holländskt perspektiv, men är också ett tydligt tecken på att kritiken mot de sociala problemen växer. Cohen har nu för avsikt att ta upp en diskussion med den ansvarige ministern, André Rouvoet.  

Det är också värt att upplysa om att den holländske folkhälsoministern Ab Klink redan nästa år vill införa rökförbud i restauranger, på hotell, i caféer och nattklubbar. Den holländska motsvarigheten till SHR, Koninklijk Horeca Nederland, är inte lika förtjusta och har kontrat med att acceptera att restauranger och hotell blir rökfria från och med nästa år medan ett sådant förslag för caféer och nattklubbar ska skjutas upp till 2011.  

Jag förutsätter att ett sådant förbud också kommer att gälla cannabis. 

Torgny Peterson

RSS 2.0